ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ. Εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Φλώρινας ενημερώνει πως στις 1 Μαρτίου 2022 ανιχνεύτηκε
ιός της γρίπης των πτηνών τύπου Α (H5Ν1) σε δύο αργυροπελεκάνους (Pelecanus crispus) που
εντοπίστηκαν νεκροί στη λίμνη της Μικρής Πρέσπας, γεγονός που καταδεικνύει την κυκλοφορία
ιών της γρίπης των πτηνών στην άγρια ορνιθοπανίδα της χώρας μας και τον αυξημένο κίνδυνο
μόλυνσης εκτρεφόμενων πουλερικών την τρέχουσα χρονική περίοδο, βάσει των επιδημιολογικών
δεδομένων από γειτονικές χώρες και της υψηλής παθογονικότητας του ιού.
 
Κατόπιν αυτών, οι κάτοχοι συστηματικών αλλά και οικόσιτων πτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων καλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή εφαρμογή των μμέτρων
βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών βάσει των οποίων:
 
1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διατήρηση των πουλερικών (οικόσιτων, ελευθέρας βοσκής,
βιολογικής εκτροφής κλπ.):
α) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ.) εκτροφών σε περιοχές της
χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους,
ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές
β) σε μη περιφραγμένους χώρους σε όλη την επικράτεια της ΠΕ Φλώρινας.
 
2. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ η διατήρησή τους σε κλειστούς χώρους, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη
Μαρτίου. Η εν λόγω σύσταση αφορά και στα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που διατηρούνται σε
πάρκα, ζωολογικούς κήπους και παρεμφερείς εγκαταστάσεις.

 

PDF 5   Διαβάστε την Ανακοίνωση