Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου 3/5/2022 ώρα 18.00

      Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), στις 03 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ συγκαλείται στην αίθουσα συνεδριάσεων το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το παρακάτω θέματα:

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση