Γενική Συνέλευση του Δικτύου RURENER: ομόφωνα πρόεδρος ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης

­
­
­
­
­
­
­
­

Ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση του Δικτύου RURENER

­
­
­

ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης επανεξελέγη ομόφωνα πρόεδρος για την επόμενη τριετία

­

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου ολοκληρώθηκαν στο Guimarães της Πορτογαλίας οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δικτύου επαρχιακών Δήμων για την ενεργειακή μετάβαση RURENER.

Το δίκτυο RURENER αποτελείται από Δήμους και ενώσεις Δήμων από 8 ευρωπαϊκές χώρες που συνολικά περιλαμβάνουν πάνω από 700 επαρχιακούς Δήμου και Κοινότητες με κύριο αντικείμενο την μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Κατά την διάρκεια των εργασιών της Γενικής συνέλευσης, συζητήθηκε η πορεία της εκπόνησης του οδικού χάρτη μετάβασης των επαρχιακών δήμων, και έγινε στρατηγική διαβούλευση ειδικότερα για τα ζητήματα της διακυβέρνησης, της σύνδεσης αστικών και επαρχιακών περιοχών και της βιώσιμης κινητικότητας.

Επίσης έγινε εκτενής περιγραφή των σχετικών χρηματοδοτικών εργαλείων της νέας προγραμματικής περιόδου και συζητήθηκε η συνεργασία του δικτύου με τα μέλη του ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα εργαλεία των Ευρωπαϊκών πολιτικών και ιδίως της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του σχεδίου της ΕΕ την πράσινη μετάβαση (fit for 55).

Η Γενική Συνέλευση έκλεισε με την εκλογή του νέου ΔΣ στο οποίο ομόφωνα επανεξελέγη το συμβούλιο με πρόεδρο για την ερχόμενη τριετία τον Δήμαρχο Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδη και επίσης τον Vincent Turpinat, Δήμαρχο της Jarnage Γαλλίας (αντιπρόεδρος), Philippe Cortès, CEO of Granges Solaires, Γαλλίας (αντιπρόεδρος), Βασιλική Καζάνα, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (Γραμματέας), Aline Brachet, APPIA-CAPACITY, Γαλλία (ταμίας).

­
­
­
­
TOP