Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου Δευτέρα 21/11/2022 ΩΡΑ 11,00

    Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 21 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ σε 2η Επαναληπτική (τρίτη συνεδρίαση λόγω μη απαρτίας) τακτική συνεδρίαση προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 
TOP