Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου Τρίτη 22/11/2022 ΩΡΑ 12,00

    Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 22 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σε ειδική δημόσια επαναληπτική συνεδρίαση (2η συνεδρίαση λόγω μη απαρτίας) προκειμένου να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 
TOP