Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες: Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα της ΠΕ Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής των ιχθύων για το 2023

  1. Απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων, ως εξής : Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα, κατά το χρονικό διάστημα από 25η Απριλίου 2023 και ώρα 10.00 πρωινή, έως και 10η Ιουνίου 2023 και ώρα 10.00 πρωινή.
  2. Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι επαγγελματίες αλιείς υποχρεούνται να μεταφέρουν τις βάρκες από τις αποβάθρες και όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους.
  3. Την τήρηση της παρούσας αναθέτουμε στη Δημοτική Αστυνομία όπου υπάρχει Υπηρεσία σε λειτουργία, στις Αστυνομικές Αρχές, και τη Δ/νση Δασών του Νομού για τις περιοχές που έχουν    αρμόδιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των Ν.Δ 420/70, Ν. 1740/87 και 2040/92.

  

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΒΟΣΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

PDF 5   Διαβάστε την Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη.
 
 
 
 
TOP