Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 28/4/2023 ΩΡΑ 12,00

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 28 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ σε δημόσια επαναληπτική συνεδρίαση, (δεύτερη συνεδρίαση λόγω μη απαρτίας) προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 
TOP