Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 21/8/2023 ΩΡΑ 11,00 π.μ.

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 21 Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ π.μ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 
TOP