Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 25/8/2023 ΩΡΑ 13,30 (επαναληπτική λόγω μη απαρτίας)

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 25 Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, (επαναληπτική λόγω μη απαρτίας) προκειμένου να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 
TOP