Ανάρτηση Α'. Σταδίου Μελέτης Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Οικισμού Αγίου Γερμανού Δήμου Πρεσπών.

Ανάρτηση Α'. Σταδίου Μελέτης Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Οικισμού Αγίου Γερμανού Δήμου Πρεσπών.

 

 

ZIP1            Πολεοδομικά (Σχέδια - Τεύχη)

 

ZIP1            Τοπογραφικά - Κτηματολογικά (Σχέδια - Τεύχη)

 

TOP