Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Λευκώνας

Ο Δήμος Πρεσπών διακηρύττει ότι την 2 του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Πρεσπών, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά...

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα