Ανακοίνωση Ρύθμισης Οφειλών

Ο Δήμος Πρεσπών στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβανομένων...

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα