Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17-1-2022

         Καλείστε σε τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ που θα διεξαχθεί στις 17/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

Διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών, στις πάσης φύσεως σχολικές μονάδες της Π.Ε. Φλώρινας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 
Θέμα : Διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών, στις πάσης φύσεως
σχολικές μονάδες της Π.Ε. Φλώρινας
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 περ.ΙΙ Η.5. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87
Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων
και δημοτικών σχολείων» (ΦΕΚ 109 Α΄)
3. Τις εισηγήσεις των Δημάρχων της Π.Ε. Φλώρινας
4. Τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, λόγω του
σεισμού της 9ης Ιανουαρίου 2022 και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Την διακοπή των μαθημάτων των πάσης φύσεως σχολικών μονάδων της Περιφερειακής
Ενότητας Φλώρινας από την Τετάρτη 12-01-2022 έως και την Παρασκευή 14-01-2022, λόγω
των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκαλέσει στην Περιφερειακή Ενότητα ο σεισμός της 9ης
Ιανουαρίου 2022 και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ
 
 
PDF 5   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μάσκες υψηλής προστασίας στα σχολεία του δήμου Πρεσπών

­
­
­

Μάσκες υψηλής προστασίας στα σχολεία του δήμου Πρεσπών

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Μάσκες υψηλής προστασίας στα σχολεία του δήμου Πρεσπών

­

Ο Δήμος Πρεσπών ενόψει της επανέναρξης των μαθημάτων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων προμηθεύτηκε και σήμερα μοίρασε στα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου Πρεσπών μάσκες υψηλής προστασίας τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά. 


Πρόκειται για μάσκες FFP2 που πιστοποιούνται με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ149:2009 και προστατεύουν έναντι της εισπνοής αερολύματος επιτυγχάνοντας επίπεδο φίλτρανσης τουλάχιστον 94% ενώ παραμένουν άνετες στην αναπνοή. Οι ποσότητες που παραδόθηκαν είναι αρκετές για να δοθούν σε κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό 10 μάσκες.

 
Ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά «από την αρχή της πανδημίας κάνουμε ότι μπορούμε ώστε τα σχολεία μας να λειτουργούν με ασφάλεια. Έχουμε εγκαταστήσει μηχανήματα καθαρισμού του εσωτερικού αέρα με φίλτρα ΗΕΡΑ σε κάθε τάξη και τώρα παρέχουμε σε κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό που υπηρετεί στα σχολεία μας μάσκες υψηλής προστασίας για τις κρίσιμες επόμενες δύο βδομάδες. Ελπίζουμε ότι με συνδιασμό όλων των δράσεων και την τήρηση των μέτρων τα σχολεία μας θα λειτουργήσουν με ασφάλεια στην δύσκολη αυτή φάση της πανδημίας που ελπίζουμε να είναι και η τελευταία που περνά η χώρα μας και η υπόλοιπη ανθρωπότητα!»
 

­
­
­

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 9-1-2022

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Πρεσπών, δημοτικής περιόδου 01.01.2022 – 31.12.2023.                  

         

         Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα, (αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Πρεσπών, Κοινότητα Λαιμού Τ. Κ. 53150) στις 09 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00΄ π. μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα) και των μελών της οικονομικής επιτροπής (7μελής) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα καθώς και με την 933/29.12.2021 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.

Παρακαλείσθε κατά την προσέλευσή σας στη συνεδρίαση να προσκομίσετε : πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή Rapid - PCR test,

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

ΠΑΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΑΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

 

Με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, αποφασίστηκε

η παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων των ανταποκριτών ΟΓΑ-eΕΦΚΑ για θέματα ασφάλισης,
συνταξιοδότησης και παροχών των προσώπων του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (ασφαλισμένων του τ. Ο.Γ.Α.) του Δήμου Πρεσπών στις 30/11/2021.

Αρμόδια υπηρεσία για τους ασφαλισμένους πλέον είναι η :

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα (πρώην ΙΚΑ Φλώρινας)

Ηλέκτρας 9, 53100 Φλώρινα,  τηλ. 2385044982

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

Διαβάστε το ΦΕΚ του ΑΣΕΠ εδώ.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ ΣΤΙΣ 02-01-2022

Σας ενημερώνουμε ότι γίνεται ανάκληση της πρόσκλησης που σας είχε αποσταλεί για Δ.Σ στις 02-01-2022, λόγω αποστολής  νέας εγκυκλίου από το ΥΠΕΣ. Ως εκ τούτου θα σας αποσταλεί νέα πρόσκληση  σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την νέα εγκύκλιο.

                                                                                                                                Με εκτίμηση

                                                                                                                               Στεργίου Γεώργιος

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2-1-2022

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Πρεσπών, δημοτικής περιόδου 01.01.2022 – 31.12.2023.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα, (αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Πρεσπών, Κοινότητα Λαιμού Τ. Κ. 53150) στις 02 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00΄ π. μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα) και των μελών της οικονομικής επιτροπής (7μελής) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.


Για όσους επιλέξουν ως τρόπο συνεδρίασης την τηλεδιάσκεψη μπορούν να συνδεθούν με το ακόλουθο Link :
https://minedu-primary.webex.com/meet/fgeorg

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21-12-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ συγκαλείτε το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική μικτή συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το παρακάτω θέματα:

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

Δημοσιεύτηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την μετατροπή του Δημαρχείου και του Παιδικού σταθμού Πρεσπών σε κτίρια σχεδόν μηδενικών εκπομπών.

Ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής του Δήμου Πρεσπών για την ενεργειακή μετάβαση έγινε με την δημοσίευση του διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας ύψους 280.000 € για την μετατροπή του Δημαρχείου και του Παιδικού σταθμού Πρεσπών σε κτίρια μηδενικών εκπομπών στα πλαίσια του έργου nZECom «Βιώσιμες και σχεδόν Μηδενικών Εκπομπών Κοινότητες και ο ρόλος των Δημόσιων Κτιρίων» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg-IPA CBC Ελλάδα - Αλβανία.

Ο διαγωνισμός, με καταληκτική ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2022, αφορά την ενίσχυση της μόνωσης του κελύφους και της στέγης των κτιρίων, την προμήθεια νέου συστήματος θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, φωτιστικών υψηλής απόδοσης, την τοποθέτηση κατάλληλα διαστασιολογημένων φωτοβολταϊκών σταθμών καθώς και την εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και στα δύο κτίρια.

Στόχος του έργου είναι να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση και η χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω της 

  • Μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στον δημόσιο τομέα
  • Αύξησης της διάδοσης ενέργειας από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον δημόσιο τομέα
  • Αύξησης της ευαισθητοποίησης του κοινού για την ενεργειακή απόδοση.

Εταίροι του έργου είναι:

  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (επικεφαλής εταίρος)
  • Δήμος Devoll (Αλβανίας)
  • Δήμος Νεστορίου

Δήμος Πρεσπών

TOP