Διαγωνισμός για την προμήθεια υπόγειων κάδων στον Δήμο Πρεσπών

Διαγωνισμός για την προμήθεια υπόγειων κάδων στον Δήμο Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών διενεργεί διαγωνισμό για την επιλογή προμηθευτή συστημάτων υπόγειων κάδων για την προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων και ανακύκλώσιμων υλικών καθώς και γερανού για την αποκομιδή τους. Ο διαγωνισμός, με συνολικό προϋπολογισμό 162.548,39€ ευρώ, έχει αναρτηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών του ΕΣΗΔΗΣ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 8η Αυγούστου 2023.

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 8 συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών χωρητικότητας 3 κυβικών το καθένα καθώς και προμήθεια υδραυλικού γερανού και τοποθέτησή του σε απορριμματοφόρο του Δήμου.

Τα συστήματα υπόγειας προσωρινής αποθήκευσης έχουν πλεονεκτήματα σε σχέση με τους υπέργειους κάδους που σήμερα χρησιμοποιούνται και αυτά είναι η πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα, καθώς και η απουσία οσμών και οπτικής όχλησης. Επιπροσθέτως τα υπόγεια συστήματα είναι απολύτως μη προσβάσιμα στην πανίδα της περιοχής με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ασφάλεια του δημόσιου χώρου και του αστικού εξοπλισμού.

Τα συστήματα υπόγειων κάδων θα τοποθετηθούν με βάση την εγκεκριμένη μελέτη στους δύο παραδοσιακούς οικισμούς του Δήμου Πρεσπών, Ψαράδες και Άγιο Γερμανό.  Πρόκειται για την πρώτη προμήθεια σχετικών συστημάτων στον Δήμο Πρεσπών. Αντίστοιχη πρόταση για  διπλάσιο αριθμό υπόγειων κάδων έχει υποβληθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών ή τον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Όλες οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα έγγραφα του διαγωνισμού. 

Η δράση είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020, Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο. 

 

Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Πρεσπών

Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Πρεσπών

Εγκρίθηκε από το ΔΣ του Πράσινου ταμείου η χρηματοδότηση της απόκτησης ενός νέου απορριμματοφόρου χωρητικότητας 14 κυβικών μέτρων και ενός φορτηγού φορτωτή κάδων, για την διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και ΑΕΕΚ καθώς και εμπορευματοκιβωτίων συνολικού προϋπολογισμού 400 χιλιάδων €. Αυτή η σημαντική επένδυση θα δώσει τη δυνατότητα στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου μας να αναβαθμίσουν τις πρακτικές στην αποκομιδή, να ενισχύσουν την ανακύκλωση και να ορθολογικοποιήσουν την διαχείριση των ογκωδών και των ΑΕΕΚ  ενώ ταυτόχρονα θα μειώνουν τα κόστη και το ανθρακικό αποτύπωμα της σημαντικής αυτής δημοτικής υπηρεσίας. 

Πιο αναλυτικά η χρηματοδότηση αφορά:

 1. Την προμήθεια ενός νέου απορριμματοφόρου 4Χ4 με κινητήρα Ντίζελ αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 6, εξοπλισμένο με τεχνολογία συμπίεσης απορριμμάτων, χωρητικότητας 14 κ.μ., που σε συνδιασμό με το όχημα που είναι ήδη υπό προμήθεια από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ θα εξαλείψει ουσιαστικά τις βλάβες στα οχήματα αποκομιδής μια και θα αντικαταστήσει οχήματα ηλικίας μερικών δεκαετιών, μειώνοντας ταυτόχρονα κόστη καυσίμων αλλά και τις εκπομπές ρύπων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων για τους κατοίκους μας, εξασφαλίζοντας έγκαιρη και αξιόπιστη αποκομιδή και ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 2. Την προμήθεια ενός φορτηγού φορτωτή κάδου σχεδιασμένο για την φόρτωση μεταλλικών απορριμματοδεκτών για τις ανάγκες της διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΕΚ καθώς και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανακύκλωσης. Η προμήθεια του φορτηγού συνοδεύεται από την προμήθεια απορριματοδεκτών για την απρόσκοτη λειτουργία της υπηρεσίας. Αυτό το σύγχρονο μηχάνημα θα μας επιτρέψει να κανονικοποιήσουμε την αποκομιδή ογκωδών αποβλήτων, να αποκτήσουμε την ικανότητα διαχείρισης ΑΕΕΚ αλλά και να εξορθολογήσουμε τη διαδικασία ανακύκλωσης, αυξάνοντας έτσι την ποσότητα των υλικών που ανακυκλώνονται και συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διατήρηση των φυσικών μας πόρων.

Αυτές οι νέες προσθήκες στον μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου Πρεσπών θα ενισχύσουν την ικανότητά μας να συλλέγουμε, να μεταφέρουμε και να επεξεργαζόμαστε με αποδοτικότερο τρόπο πολλές ροές αποβλήτων, οδηγώντας σε έναν πιο βιώσιμες και περιβαλλοντικά αποδοτικές δημοτικές υπηρεσίες.

Ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά "Η έγκριση της χρηματοδότησης για ένα νέο απορριμματοφόρο και φορτηγό φορτωτή κάδων αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το δήμο μας. Αντανακλά την αφοσίωσή μας στις βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Με αυτές τις σύγχρονες προσθήκες στο στόλο μας, θα βελτιώσουμε την αποκομιδή περισσότερων ροών απορριμμάτων θα ενισχύσουμε τις προσπάθειες ανακύκλωσης, θα μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα και θα δημιουργήσουμε μια πιο καθαρή και υγιή κοινότητα".

Οι υπηρεσίες του Δήμου Πρεσπών αμέσως μετά την ένταξη της χρηματοδότησης αυτής στον προϋπολογισμό του Δήμου θα προκηρύξουν τον σχετικό ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας η οποία μετά την σύναψη σύμβασης θα έχει χρονοδιάγραμμα οκτώ μηνών για την ολοκλήρωσή της. 

Η δράση εντάχθηκε στο μέτρο 2 Μέτρο 2 - Πιλοτικές Παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας  του προγράμματος «Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” που διαχειρίζεται το Πράσινο Ταμείο. 

Ο Δήμος Πρεσπών το τριήμερο 14 έως και 16 Ιουλίου 2023 σας προσκαλεί να υποδεχτούμε το Σύλλογο Σαρακατσαναίων Δυτικής Μακεδονίας «Ο ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ» στα πλαίσια της Ημερίδας – Συζήτησης για την Πιλοτική Εφαρμογή της Μετακινούμενης Κτηνοτροφίας.

Ο Δήμος Πρεσπών το τριήμερο 14 έως και 16 Ιουλίου 2023 σας προσκαλεί να υποδεχτούμε το Σύλλογο Σαρακατσαναίων Δυτικής Μακεδονίας «Ο ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ»  στα πλαίσια  της Ημερίδας – Συζήτησης για την Πιλοτική Εφαρμογή της Μετακινούμενης Κτηνοτροφίας στο Δήμο Πρεσπών, μέσω του Προγράμματος  της UNESCO(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ).
Η μετακινούμενη κτηνοτροφία αποτελεί για το Δήμο Πρεσπών άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, ενώ έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση του τοπίου των ορεινών βοσκοτόπων της όπου αναπτύχθηκε ιστορικά.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ο ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ UNESCO  (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ)!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 1. 1.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ
 2. 2.ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023:
 • 9:00 π.μ.     : ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΜΑΔΩΝ (ΑΛΟΓΑΡΑΙΩΝ) ΑΠΟ ΚΡΑΤΕΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΕ ΑΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ
 • 11:00 π.μ.  : ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΕ ΑΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ
 • 13:00 μ.μ   : ΗΜΕΡΙΔΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ
 • 15:00 μ.μ.  : ΜΠΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
 • 21:00 μ.μ   : ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΊΔΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΜΙΜΑΛΩΝΕΣ» ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ
 1. 3.ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023: 9:00 π.μ.: ΠΕΡΙΟΔΕΊΑ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΟΣΣ) ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΖΩΟΠΟΝΙΑΣ

Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρεσπών

Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρεσπών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ β' 4163/27.6.2023) ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρεσπών. Με την σύσταση του νέου Ο.Ε.Υ  δημιουργούνται νέα τμήματα και γραφεία για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών αλλά και την συμμόρφωση με τη νομοθεσία ΟΤΑ (τμήμα πολιτικής προστασίας, τμήμα  εσωτερικού ελέγχου, τμήμα λειτουργίας και διαχείρισης υποδομών, Γραφείο πολιτικής άμυνας ,Γραφείο Παιδικού σταθμού, Γραφείο μελετών ,Γραφείο διαχείρισης & λειτουργίας οχημάτων – Μηχανημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων, Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συντήρησης , γραφείο Υποδομών, Γραφείο διαχείρισης αδέσποτων ζώων, Γραφείο ισότητας των φύλων, Γραφείο διαχείρισης δασών και προστασίας του περιβάλλοντος). 

Επίσης, ενισχύεται το προσωπικό με την δημιουργία νέων θέσεων κυρίως κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όπου οι θέσεις τριπλασιάζονται και από τρεις γίνονται εννέα (προστίθενται θέσεις πολιτικού μηχανικού,  τοπογράφου μηχανικού, οικονομολόγου, διοικητικού οικονομικού , δασολόγου  και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών). Γίνεται έτσι ένα σημαντικό βήμα για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Δήμου που έχει σαν κύριο στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους Δημότες του αλλά και αύξηση των δυνατοτήτων υλοποίησης έργων υποδομής.

Ο Δήμαρχος Πρεσπών, Παναγιώτης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά: τη χρονιά αυτή θα ολοκληρωθεί η πρόσληψη του συνόλου σχεδόν του επιστημονικού προσωπικού που προβλέπεται στον υφιστάμενο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Με αίσθημα ευθύνης ετοιμάζουμε το νέο βήμα για τον Δήμο Πρεσπών που είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών του που θα υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια ώστε ο Δήμος Πρεσπών να μπορεί να επιτελέσει πλήρως το ρόλο του ως μοχλός και καταλύτης για την βιώσιμη ανάπτυξη της Πρέσπας.

3 έως 10 Ιουλίου, 2023, Πρέσπες Περιπατητικά Οράματα/Οράματα για Περπάτημα

3 έως 10 Ιουλίου, 2023, Πρέσπες

Περιπατητικά Οράματα/Οράματα για Περπάτημα

Οι Διεθνείς Συναντήσεις/Συνέδριο Περιπατητικά Οράματα/Οράματα για Περπάτημα (Walking Visions/Visions for Walking, WAC 2023) είναι μια διεθνής καλλιτεχνική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 9 Ιουλίου στη συνοριακή περιοχή των Πρεσπών για τρίτη φορά, με τις προηγούμενες το 2019 και το 2021. Οι Διεθνείς Συναντήσεις/Συνέδριο Περιπατητικά Οράματα/Οράματα για Περπάτημα διοργανώνονται από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα σε συνεργασία με το Made of Walking (VIII) / the Milena principle και το Walk Listen Create.

   Οι Διεθνείς Συναντήσεις/Συνέδριο συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής με τη συμμετοχή εκατοντάδων καλλιτεχνών, επιστημόνων και φιλότεχνων από διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο, μετατρέποντας την Πρέσπα σε διεθνές κέντρο τέχνης. Η περιοχή έχει αποκτήσει μια καλλιτεχνική ταυτότητα που σχετίζεται με τη σύγχρονη έννοια του περπατήματος και πώς μεταμορφώνει τις πρακτικές τέχνης.

 

PDF 5   Διαβάστε την Ανακοίνωση
 
 
PDF 5   Διαβάστε το Πρόγραμμα
 
 
 
 

Διαγωνισμός για την βελτίωση αγροτικών δρόμων στον Δήμο Πρεσπών

Διαγωνισμός για την βελτίωση αγροτικών δρόμων στον Δήμο Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό για τη βελτίωση αγροτικών δρόμων, με συνολικό προϋπολογισμό 480.000 ευρώ. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των υποδομών των χωριών και η καλύτερη πρόσβαση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται κατά μήκος τους. 

Πρόκειται για το δεύτερο από τα τρία έργα αγροτικής οδοποιίας που έχει εγκριθεί και πρόκειται να δημοπρατηθούν άμεσα.  Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει τη βελτίωση περίπου τριών περίπου χιλιομέτρων αγροτικών δρόμων στις κοινότητες Ανταρτικού, Πράσινου, Κώττα και Λαιμού (Μηλιώνας) ανακατασκευή υφιστάμενων δρόμων που αφορά και την εγκατάσταση των κατάλληλων τεχνικών έργων και συστημάτων αποστράγγισης, οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης ώστε οι δρόμοι να διατηρήσουν την ποιότητα του οδοστρώματος με μικρές απαιτήσεις συντήρησης για πολλά χρόνια. 

Η δεύτερη ομάδα δράσεων βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας που περιλαμβάνει και ασφαλτοστρώσεις δημοπρατείται πλέον και λύνει παλιά και σοβαρά προβλήματα, δήλωσε ο Δήμος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης, οι προσπάθειες αναβάθμισης των αγροτικών μας δρόμων αρχίζουν πλέον να αποδίδουν έργα ενώ συνεχίζουμε την ωρίμαση νέων ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ωριμότητα έργων στην επόμενη προγραμματική περίοδο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών ή τον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Όλες οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα έγγραφα του διαγωνισμού. 

Το έργο είναι ενταγμένο στη δράση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Ανακοίνωση : Συχνές Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης στις Κοινότητες Λαιμού και Κρυσταλλοπηγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συχνές Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης στις Κοινότητες Λαιμού και           Κρυσταλλοπηγής

Λόγο της εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Οικισμών Δήμου Πρεσπών» θα πραγματοποιούνται Συχνές Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης στις Κοινότητες Λαιμού και     Κρυσταλλοπηγής.

Παρακαλείσθε να λειτουργείτε τα πλυντήρια κατά τις νυχτερινές ώρες για την ομαλή λειτουργία τους και την αποφυγή πρόκλησης βλαβών σε αυτά και να φροντίζετε για τη διάθεση απαραίτητων αποθεμάτων νερού στο κάθε νοικοκυριό.

Θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την κατά το δυνατόν συντομότερη αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης.

Ζητάμε την κατανόησή και συμπαράσταση σας στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών ύδρευσης όλων των καταναλωτών.

26/06/2023

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 28/6/2023 ΩΡΑ 12,00

      Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδρσιάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος που θα γίνει την Τετάρτη 28-06-2023 με ώρα έναρξης 12:00μ.μ, σε Δημόσια Τακτική Συνεδσρίαση προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω Θέματα :

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 14/6/2023 ΩΡΑ 13,00

      Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε στην 9η κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 14-06-2023 με ώρα έναρξης 13:00μ.μ, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Διαγωνισμός για την αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Πρεσπών

Διαγωνισμός για την αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών προκηρύσσει διαγωνισμό για την αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης, βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής πόσιμου νερού ακόμα και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο Δήμος Πρεσπών ξεκινά την έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά στην ολοκληρωμένη αναβάθμιση των αντλιοστασίων της περιοχής των Πρεσπών συνολικού προϋπολογισμού 348.514,40 €. Το έργο αυτό αποσκοπεί στην εγκατάσταση επτά ενεργειακά αποδοτικών αντλητικών συγκροτημάτων, συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας και αυτοματισμών (ρυθμιστές στροφών, πίνακες, φλοτέρ), περιφράξεων ασφαλείας, προστασία από κεραυνούς καθώς και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, εξασφαλίζοντας έτσι την αποδοτικότερη λειτουργία με μειωμένο ενεργειακό κόστος, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ασφάλεια και η αξιοπιστία που εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων ακόμα και κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως διακοπές ρεύματος.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσής μας για την παροχή πρώτης ποιότητας δημοτικών υπηρεσιών, ο Δήμος Πρεσπών θέτει ως προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό των αντλητικών υποδομών μας. Η δράση, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής και μέτρα ασφαλείας για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των αντλιοστασίων μας, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και προωθεί βιώσιμες πρακτικές.

Η δράση αυτή, μαζί με την επέμβαση του προγράμματος SMARTWATERSAVE που ολοκληρώθηκε, την αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων 6 οικισμών που υλοποιείται αυτή την περίοδο, και την προμήθεια συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου όλων των δικτύων από τις δεξαμενές έως τα υδρόμετρα κατανάλωσης που θα ακολουθήσει υλοποιεί τον προγραμματισμό του Δήμου Πρεσπών για την τρέχουσα περίοδο.

Οι βασικοί στόχοι του διαγωνισμού περιλαμβάνουν:

 • Εγκατάσταση νέων αντλιών: Ο Δήμος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει επτά νέα αντλητικά συγκροτήματα τελευταίας τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένες για να βελτιώσουν τους ρυθμούς ροής του νερού, τη ρύθμιση της πίεσης και τη συνολική αξιοπιστία. Αυτές οι προηγμένες αντλίες θα εξασφαλίσουν συνεπή και υψηλής ποιότητας παροχή νερού για την κοινότητά μας, ακόμη και σε περιόδους αιχμής της ζήτησης.
 • Εφαρμογή συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας: Για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, τα αναβαθμισμένα αντλιοστάσια θα ενσωματώσουν καινοτόμες συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας. Οι λύσεις αυτές θα περιλαμβάνουν προηγμένα συστήματα ελέγχου, μεταβλητές μονάδες οδήγησης συχνότητας και άλλες τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης, βελτιστοποιώντας τη συνολική απόδοση και την αξιοπιστία των αντλητικών συγκροτημάτων.
 • Εγκατάσταση φράχτη ασφαλείας: Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας των κρίσιμων υποδομών, ο Δήμος θα εγκαταστήσει φράχτες ασφαλείας, τύπου ΝΑΤΟ, γύρω από τα αντλιοστάσια, προστατεύοντας την ποιότητα των υπόγειων υδάτων και αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • Ενσωμάτωση γεννητριών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Για τον μετριασμό των επιπτώσεων των διακοπών ρεύματος και άλλων απρόβλεπτων σεναρίων έκτακτης ανάγκης, τα αναβαθμισμένα αντλιοστάσια θα μπορούν να λειτουργήσουν με τα 2 κινητά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που θα εγγυώνται τη συνεχή λειτουργία της υποδομής ύδρευσης και κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος, εξασφαλίζοντας συνεχή παροχή πόσιμου νερού για τους κατοίκους μας ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
 • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα: Με την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών λύσεων και τη μείωση της εξάρτησης από συμβατικές πηγές ενέργειας, ο Δήμος Πρεσπών στοχεύει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στη συμβολή του στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τα αναβαθμισμένα αντλιοστάσια όχι μόνο θα βελτιώσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα αλλά και θα μειώσουν σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα του Δήμου.

Πιστεύουμε ότι η ολοκληρωμένη αναβάθμιση των αντλιοστασίων μας, παράλληλα με την ενσωμάτωση μέτρων ασφαλείας και χαρακτηριστικών ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, θα οδηγήσει σε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο σύστημα ύδρευσης για τον Δήμο Πρεσπών, δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης, με την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών για εξοικονόμηση, ασφάλεια και αξιοπιστία, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των πολύτιμων φυσικών μας πόρων.

Η δράση είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» που αφορά  «Υποδομές ύδρευσης»

Municipality of Prespes
Laimos, 53150, Prespes
This email was sent to prespa@otenet.gr
You've received it because you've subscribed to our newsletter.
View in browser | Unsubscribe
TOP