Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30-8-2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 46819/24-07-2021 (Β’ 3276), στις 30 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ π.μ. συγκαλείτε το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνική επικοινωνία), προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το παρακάτω θέματα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17-8-2021

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς, (λόγω COVID 19) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στις 17-08-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30-7-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), στις 30 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄ συγκαλείται το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το παρακάτω θέματα:

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

Εμβολιασμός κατα Covid-19, κατ’ οίκον στις Πρέσπες - Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ΚΕΠ του Δήμου Πρεσπών, τηλ. 23853 51324-5

Εμβολιασμός κατ’οίκον στις Πρέσπες

Ο Δήμος Πρεσπών, σε συνεργασία με την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας (3η ΥΠΕ), καλεί τους κατοίκους που λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας αδυνατούν να μετακινηθούν προς ένα εμβολιαστικό κέντρο και ενδιαφέρονται να εμβολιαστούν κατ’ οίκον, να δηλώσουν συμμετοχή στον Δήμο μας, προκειμένου να προγραμματιστεί ο εμβολιασμός τους από τους αρμόδιους φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ΚΕΠ του Δήμου Πρεσπών, τηλ. 23853 51324-5

 

emvolioSpiti

Υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής του αρδευτικού δικτύου Πρεσπών, με προϋπολογισμό μελέτης : 20.300.000,00 €

Υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής του αρδευτικού δικτύου Πρεσπών

Υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής του αρδευτικού δικτύου Πρεσπών (ΑΔΑ: Ψ7ΚΖ4653ΠΓ-ΒΘ5) μεταξύ του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και του αναδόχου που είναι η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές (ΙΝΤΡΑΚΑΤ).  Πρόκειται για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που έγινε ποτέ στην Πρέσπα με προϋπολογισμό μελέτης : 20.300.000€  και ύψος σύμβασης 9.946.220,04€ το οποίο περιλαμβάνει την αλλαγή του αρδευτικού δικτύου στον κάμπο των Πρεσπών με νέο, με σωλήνες υπό πίεση, κατάλληλο για στάγδην άρδευση.

Το έργο διαμορφώθηκε σαν όραμα και αίτημα της περιοχής των Πρεσπών από τη δεκαετία του 2000, ενώ η μελέτη του ανατέθηκε το 2013 και ολοκληρώθηκε το 2017. Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης τον 2019 λαμβάνοντας την μεγαλύτερη βαθμολογία από όλα τα προτεινόμενα έργα του μέτρου 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» ενώ ήταν από τα πρώτα που δημοπρατήθηκαν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Το έργο στοχεύει στην καλύτερη εκμετάλλευση φυσικών πόρων εξασφαλίζοντας μείωση κατανάλωσης νερού κατά 46% αλλά και μείωση της επιβάρυνσης της Μικρής Πρέσπας από λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Ταυτόχρονα, με βάση την γεωργοοικονομική μελέτη του έργου, με την λειτουργία του νέου αρδευτικού αναμένεται να αυξηθεί η ακαθάριστη αξία παραγωγής στην αρδευόμενη έκταση κατά 1,5 εκ. € (ποσοστό αύξησης 17.54%) και το οικογενειακό γεωργικό εισόδημα των εκμεταλλεύσεων κατά 1,23 εκ.€ (ποσοστό αύξησης 23%).

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου είναι 36 μήνες και κατά τη διάρκειά της ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την λειτουργία του παλιού αρδευτικού ώστε συνεχίζεται απρόσκοπτα οι καλλιέργειες.

Ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά: «Πιάσαμε ένα ακόμα ορόσημο σε έναν μακρύ δρόμο από την σύλληψη μέχρι την υλοποίηση του πιο σημαντικού γεωργικού-περιβαλλοντικού έργου στις Πρέσπες το οποίο θα βοηθήσει τους αγρότες μας να καλλιεργούν πιο αποδοτικά τα χωράφια τους και να βελτιωθεί η κατάσταση των υδάτων στην Μικρή Πρέσπα. Ταυτόχρονα, η κοινωνία μας θα έχει ένα σημαντικό εργαλείο για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την κλιματική κρίση που για μια ακόμα χρονιά μας δείχνει τα δόντια της. Θέλω να τονίσω ότι η απρόσκοπτη ωρίμανση, χρηματοδότηση και τώρα πλέον υλοποίηση του έργου αυτού είναι αποτέλεσμα πολύχρονων προσπαθειών όλων μαζί των φορέων των Πρεσπών που ένωσαν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό σκοπό. Όλοι μαζί το πετύχαμε αυτό και όταν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα! Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου την πολιτική ηγεσία του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης, που είναι ο κύριος του έργου, γιατί κράτησε όλες τις δεσμεύσεις της και τήρησε το χρονοδιάγραμμα μέχρι τη σύμβαση παρά τα προβλήματα που αναπόφευκτα δημιούργησε στις υπηρεσίες του υπουργείου η πανδημία!». 

Αντικατάσταση Αντιδημάρχου λόγω παραίτησης του και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στον νέο οριζόμενο για την δημοτική περίοδο από 01-07-2021 μέχρι 31-10-2021

PDF 5        Διαβάστε την Απόφαση

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 25-6-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), στις 25 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ συγκαλείται το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

Ξεκίνησε το έργο " Βελτίωση και εξοπλισμός Πατουλιδειου Αθλητικού Κέντρου Δήμου ΠΡΕΣΠΩΝ" προϋπολογισμού 315.000€

1   2   3   4

Ξεκίνησε το έργο " κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης " στον οικισμό Πλατύ, Δήμου ΠΡΕΣΠΩΝ, προϋπολογισμού 24.000€

1     2    3     4

Εγγραφές νηπίων σχολικού έτους 2021-2022 στον παιδικό σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών.

 

ETHNOSIMO

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγγραφές νηπίων σχολικού έτους 2021-2022 στον παιδικό σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών.

Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών για το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες αποφυγής διασποράς του covid-19, από Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, από 9:30 π.μ. – 12:30 μ.μ.
Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο γραφείο του Παιδικού Σταθμού Λαιμού Δήμου Πρεσπών, με φυσική παρουσία ενός μόνο ατόμου ανά αίτηση (τηλ. Επικοινωνίας: 2385051242, κα Μαριόβα Ειρήνη).

 
 
Δικαιολογητικά εγγραφών νηπίων για τον Παιδικό Σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών
 

1.  Αίτηση εγγραφής ( δίδεται από τον Παιδικό Σταθμό)

2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης.

3.  Πιστοποιητικό Γέννησης ή Ληξιαρχική πράξη γέννησης.

4.  Φωτοτυπία των εμβολίων του βιβλιαρίου υγείας του νηπίου.

5.  Βεβαίωση παιδιάτρου για τον απαραίτητο για την ηλικία του νηπίου εμβολιασμό και για την κατάσταση της υγείας του.

6.  Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

7.  Aντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ εάν υπάρχει.

8.  Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων:

     α) αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του (αν δεν είναι με λατινική γραφή),

     β) άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύετε.

TOP