Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου 3/5/2022 ώρα 18.00

      Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), στις 03 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ συγκαλείται στην αίθουσα συνεδριάσεων το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το παρακάτω θέματα:

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19/4/2022

Καλείστε σε τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ που θα διεξαχθεί στις 19/04/2022, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23/3/2022

      Καλείστε σε τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ που θα διεξαχθεί στις 23/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου 14/3/2022

      Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), στις 14 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ συγκαλείται στην αίθουσα συνεδριάσεων το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική μεικτή συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το παρακάτω θέματα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Μετά από κρούσματα της γρίπης των πτηνών στην περιοχή μας, ενημερώνουμε τους κατόχους οικόσιτων πουλερικών σχετικά με την ανάγκη λήψης απαραίτητων μέτρων πρόληψης. Συγκεκριμένα:

  1. Τα οικόσιτα πουλερικά δεν πρέπει να μένουν σε ανοιχτούς και μη περιφραγμένους χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς, κλπ.) σε όλη την περιοχή του Δήμου Πρεσπών.
  2. Τα οικόσιτα πουλερικά πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, όπου τόσο τα ανοίγματα τους όσο και οι εξωτερικές δεξαμενές από τις οποίες ποτίζονται πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα (πυκνό δίχτυ σκίασης, συρματόπλεγμα κλπ.) που να αποκλείουν την επαφή ή την έκθεσή τους με άγρια πτηνά.
  3. Οι κάτοχοι των οικόσιτων πουλερικών πρέπει να διατηρούν τις εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες σε χωριστούς χώρους από τα άλλα είδη πουλερικών (κότες κλπ.).
  4. Οι κάτοχοι πουλερικών πρέπει να αναφέρουν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία κάθε ύποπτο σύμπτωμα που παρατηρούν στα πτηνά τους, όπως αιφνίδιους θανάτους, αναπνευστικά συμπτώματα, οίδημα προσώπου κλπ.

Υπάλληλοι παρεμφερών υπηρεσιών, μέλη Κυνηγετικών Συλλόγων, μέλη Αλιευτικών Συλλόγων, κτηνοτρόφοι και ιδιώτες που έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά, να ειδοποιούν την Κτηνιατρική Υπηρεσία, το Φορέα Διαχείρισης ή την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών. Σε περιπτώσεις χειρισμού τέτοιων πτηνών πρέπει να λαμβάνονται στοιχειώδη μέτρα ατομικής προστασίας.

Τηλέφωνα:

Κτηνιατρική Υπηρεσία, 23850 54556, 54558, 54565

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, 23850 51870

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, 23850 51211, 6986387949, 6974453385

Δήμος Πρεσπών, 23853 51300

 

PDF 5   Διαβάστε την Ανακοίνωση
 
 
 

ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ. Εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Φλώρινας ενημερώνει πως στις 1 Μαρτίου 2022 ανιχνεύτηκε
ιός της γρίπης των πτηνών τύπου Α (H5Ν1) σε δύο αργυροπελεκάνους (Pelecanus crispus) που
εντοπίστηκαν νεκροί στη λίμνη της Μικρής Πρέσπας, γεγονός που καταδεικνύει την κυκλοφορία
ιών της γρίπης των πτηνών στην άγρια ορνιθοπανίδα της χώρας μας και τον αυξημένο κίνδυνο
μόλυνσης εκτρεφόμενων πουλερικών την τρέχουσα χρονική περίοδο, βάσει των επιδημιολογικών
δεδομένων από γειτονικές χώρες και της υψηλής παθογονικότητας του ιού.
 
Κατόπιν αυτών, οι κάτοχοι συστηματικών αλλά και οικόσιτων πτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων καλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή εφαρμογή των μμέτρων
βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών βάσει των οποίων:
 
1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διατήρηση των πουλερικών (οικόσιτων, ελευθέρας βοσκής,
βιολογικής εκτροφής κλπ.):
α) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ.) εκτροφών σε περιοχές της
χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους,
ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές
β) σε μη περιφραγμένους χώρους σε όλη την επικράτεια της ΠΕ Φλώρινας.
 
2. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ η διατήρησή τους σε κλειστούς χώρους, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη
Μαρτίου. Η εν λόγω σύσταση αφορά και στα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που διατηρούνται σε
πάρκα, ζωολογικούς κήπους και παρεμφερείς εγκαταστάσεις.

 

PDF 5   Διαβάστε την Ανακοίνωση
 
 
 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 8/3/2022

      Καλείστε σε τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ που θα διεξαχθεί στις 08/03/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Έγκριση χρονικής παράτασης περί Ειδικής Ρύθμισης για την είσπραξη τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δήμου Πρεσπών ετών 2018,2019, 2020 & 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την 17/2022 Απόφαση δημοτικού Συμβουλίου τίθεται σε ισχύ,

  • παράταση της προθεσμίας καταβολής της 1ης δόσης και αναστολής της είσπραξης των προσαυξήσεων επί των βεβαιωτικών καταλόγων των τελών ύδρευσης & αποχέτευσης 2018 & 2019, έως την 31/03/2022, και
  • επιπλέον έκπτωση  κατά 10% επί του αρχικού κόστους με εφάπαξ καταβολή του συνόλου των τελών με καταληκτική ημερομηνία την 31/03/2022

 

PDF 5   Διαβάστε την Ανακοίνωση
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3η Φάση Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών Τι να κάνετε όσοι δεν έχετε απογραφεί

PDF 5   Διαβάστε την Ανακοίνωση
 
 
 

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ, για το έργο « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ »

PDF 5   Διαβάστε την Ανακοίνωση
 
 
 
TOP