Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ, για το έργο « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ - ΚΑΡΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ »

PDF 5   Διαβάστε την Ανακοίνωση
 
 
 

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ, για το έργο «Αποκατάσταση και ανακαίνιση του Κέντρου Νεότητας Καλλιθέας»

PDF 5   Διαβάστε την Ανακοίνωση
 
 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 9-2-2022

            Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 09 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θηρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ" Πρόσκληση για το Μέτρο 11 'Βιολογική Γεωργία' του ΠΑΑ 2014-2020

PDF 5   Διαβάστε το ΦΕΚ Β' 6266
 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 4/2/2022

       Καλείστε σε τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ που θα διεξαχθεί στις 04/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2/2/2022

       

         Καλείστε σε τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ που θα διεξαχθεί στις 02/02/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17-1-2022

         Καλείστε σε τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ που θα διεξαχθεί στις 17/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

Διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών, στις πάσης φύσεως σχολικές μονάδες της Π.Ε. Φλώρινας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 
Θέμα : Διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών, στις πάσης φύσεως
σχολικές μονάδες της Π.Ε. Φλώρινας
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 περ.ΙΙ Η.5. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87
Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων
και δημοτικών σχολείων» (ΦΕΚ 109 Α΄)
3. Τις εισηγήσεις των Δημάρχων της Π.Ε. Φλώρινας
4. Τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, λόγω του
σεισμού της 9ης Ιανουαρίου 2022 και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Την διακοπή των μαθημάτων των πάσης φύσεως σχολικών μονάδων της Περιφερειακής
Ενότητας Φλώρινας από την Τετάρτη 12-01-2022 έως και την Παρασκευή 14-01-2022, λόγω
των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκαλέσει στην Περιφερειακή Ενότητα ο σεισμός της 9ης
Ιανουαρίου 2022 και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ
 
 
PDF 5   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μάσκες υψηλής προστασίας στα σχολεία του δήμου Πρεσπών

­
­
­

Μάσκες υψηλής προστασίας στα σχολεία του δήμου Πρεσπών

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Μάσκες υψηλής προστασίας στα σχολεία του δήμου Πρεσπών

­

Ο Δήμος Πρεσπών ενόψει της επανέναρξης των μαθημάτων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων προμηθεύτηκε και σήμερα μοίρασε στα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου Πρεσπών μάσκες υψηλής προστασίας τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά. 


Πρόκειται για μάσκες FFP2 που πιστοποιούνται με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ149:2009 και προστατεύουν έναντι της εισπνοής αερολύματος επιτυγχάνοντας επίπεδο φίλτρανσης τουλάχιστον 94% ενώ παραμένουν άνετες στην αναπνοή. Οι ποσότητες που παραδόθηκαν είναι αρκετές για να δοθούν σε κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό 10 μάσκες.

 
Ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά «από την αρχή της πανδημίας κάνουμε ότι μπορούμε ώστε τα σχολεία μας να λειτουργούν με ασφάλεια. Έχουμε εγκαταστήσει μηχανήματα καθαρισμού του εσωτερικού αέρα με φίλτρα ΗΕΡΑ σε κάθε τάξη και τώρα παρέχουμε σε κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό που υπηρετεί στα σχολεία μας μάσκες υψηλής προστασίας για τις κρίσιμες επόμενες δύο βδομάδες. Ελπίζουμε ότι με συνδιασμό όλων των δράσεων και την τήρηση των μέτρων τα σχολεία μας θα λειτουργήσουν με ασφάλεια στην δύσκολη αυτή φάση της πανδημίας που ελπίζουμε να είναι και η τελευταία που περνά η χώρα μας και η υπόλοιπη ανθρωπότητα!»
 

­
­
­

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 9-1-2022

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Πρεσπών, δημοτικής περιόδου 01.01.2022 – 31.12.2023.                  

         

         Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα, (αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Πρεσπών, Κοινότητα Λαιμού Τ. Κ. 53150) στις 09 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00΄ π. μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα) και των μελών της οικονομικής επιτροπής (7μελής) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα καθώς και με την 933/29.12.2021 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.

Παρακαλείσθε κατά την προσέλευσή σας στη συνεδρίαση να προσκομίσετε : πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή Rapid - PCR test,

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
TOP