Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 6-12-2019

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 06 -12- 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF2  Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 6-12-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 06-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) :

PDF2  Διαβάστε την Πρόσκληση

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 1-12-2019

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 01 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄ για ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα, την αποδοχή αίτησης παραίτησης από το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Πρεσπών, της δημοτικής περιόδου 01-09-2019 έως 06-11-2021 και εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Πρεσπών, για την δημοτική περίοδο 01.12.2019 έως 06-11-2021, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010)

PDF2  Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 18-11-2019

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF2  Διαβάστε την Πρόσκληση και τα Θέματα
 
 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για Ψήφιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 και ΟΠΔ έτους 2020, του Δήμου Πρεσπών

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα :

«Ψήφιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 και ΟΠΔ έτους 2020, του Δήμου Πρεσπών».

 

PDF2  Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 

Πρόγραμμα Εορτασμού 107ης Απελευθέρωσης της Πρέσπας από τον Τουρκικό Ζυγό στην Τ.Κ. Λαιμού.

Για τον εορτασμό της ιστορικής επετείου της απελευθέρωσης της Πρέσπας από τον τουρκικό ζυγό στις 15ης  Νοεμβρίου 1912 καθορίζονται οι εκδηλώσεις στο δήμο Πρεσπών ως εξής:

Ώρα 10:00:  Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Αγίας Παρασκευής στην κοινότητα Λαιμού

Ώρα 10:30:  Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ των για την πατρίδα πεσόντων στο Ηρώο της κοινότητας Λαιμού, θα ακολουθήσουν

  • Κατάθεση Στεφάνων 
  • Ανάκρουση εθνικού ύμνου
  • Πανηγυρικός της ημέρας

                   

Ώρα 11:00:  Παρέλαση μπροστά στο κοινό και τους επίσημους στην πλατεία της κοινότητας Λαιμού των μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Λήξη

 

PDF2  Διαβάστε το Πρόγραμμα 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 11-10-2019

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 11 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF2  Διαβάστε την Πρόσκληση και τα Θέματα
 
 

Εκλέχθηκαν τα μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πρεσπών.

Εκλέχθηκαν τα μέλη  του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πρεσπών.
 
Ο κ. Λάζαρος Νικολάου εκλέχθηκε νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών.
Οι δημαιρεσίες για την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών καθώς και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκαν την, Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών. Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο πρωτεύσας σε σταυρούς δημοτικός σύμβουλος κ. Γιώργος Στεργίου. 
Πρόεδρος εκλέχθηκε ο κ. Λάζαρος Νικολάου, αντιπρόεδρος ο κ. Αθανάσιος Τράσιας και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος, και οι τρεις ήταν μοναδικοί υποψήφιοι εκ μέρους των παρατάξεών τους και έλαβαν θετική ψήφο από το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου (ομόφωνη εκλογή).
Στη συνέχεια έγινε εκλογή των μελών της Οικονομικής επιτροπής που εκλέγονται από το Δημοτικό συμβούλιο και που μαζί με το Δήμαρχο Παναγιώτη Πασχαλίδη και τους δύο αντιδημάρχους (Χρήστο Παπαδόπουλος και Άγγελο Τράσια) αποτελούν την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρεσπών από 1.9.2019 έως 6.11.2021. Εκλέχτηκαν:
 
Τακτικά Μέλη:
1. Στεργίου Γεώργιος 
2. Μανούρης Κωνσταντίνος 
3. Τσέπας Βασίλειος, 
4. Τράσια Έλλη.
 
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Γεωργίου Φώτιος 
2. Βλαχόπουλος Αναστάσιος
3. Γιάμου Στεφανία.
 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατατέθηκε πρακτικό σύμπραξης μεταξύ των παρατάξεων «ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΣΠΑ» και «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Πασχαλίδη ως Επικεφαλής της παράταξης «ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΣΠΑ» και τον κ. Φώτη Γεωργίου ως Επικεφαλής της παράταξης «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» με βάση την παρ.7 του άρθρου 66 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, που έγινε δεκτό από τον προεδρεύοντα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ενώ την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε στο σώμα, όπως καταγράφτηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος. 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για εκλογή Δ.Σ. και Ο.Ε. 8-9-2019

ΣΠρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Πρεσπών, δημοτικής περιόδου 01.09.2019 – 07.11.2021.

PDF2  Διαβάστε την Πρόσκληση.
 
 

Απόφαση 302/2019 Ορισμός Αντιδημάρχων

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων στον Δήμο Πρεσπών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους οριζόμενους για την δημοτική περίοδο από 01-09-2019 μέχρι 31-12-2020»..

PDF2  Διαβάστε την Απόφαση.
 
 
TOP