Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23-5-2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 23 του μηνός Μαίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) :

 

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23-5-2017

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 23 Μαίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27-4-2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 27 του μηνός Απριλίου, του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) :

1. Διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2017.

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 12-4-2017

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 12 Απριλίου 2017, ημέρα Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27-3-2017

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 27 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2017 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17-3-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με τις διατάξεις των άρθρων 313 και 327 του Ν.4412/2016, για την παροχή εργασιών-υπηρεσιών με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και τριετής διάρκειας

glyphicons 30 notes 2  Περίληψη Διακήρυξης (PDF)
 
glyphicons 30 notes 2  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (PDF)
 
glyphicons 30 notes 2  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (DOC)
 

Ενημερωτική συνάντηση για τις επικείμενες αλλαγές στον «Καλλικράτη» 17-3-2017

ΠΡΟΣ: Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους των Δήμων Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: Ενημερωτική συνάντηση για τις επικείμενες αλλαγές στον «Καλλικράτη»

Σας καλούμε σε ειδική ενημερωτική συνάντηση των ΠΕΔ Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση και αλλαγές στον «Καλλικράτη».
Στη συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχει το Προεδρείο και κλιμάκιο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 ( ώρα έναρξης 13:00), στην Θεσσαλονίκη
(Ξενοδοχείο GRAND HOTEL PALACE, Μοναστηρίου 305-307)

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2-3-2017

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 2 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Ιστορική η πρώτη σύναψη διεθνούς συμφωνίας σε συνοριακή προστατευόμενη περιοχή της Ελλάδας

Ελλάδα, Αλβανία, πΓΔΜ και Ευρωπαϊκή Ένωση ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Πάρκο Πρεσπών

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ 7-2-2017

Ο Δήμος Πρεσπών προετοιμάζει τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), με στόχο την υλοποίηση έργων υποδομής και δράσεων στήριξης της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.
Στο σχεδιασμό αυτό έχουν κληθεί να συμμετάσχουν όλοι οι τοπικοί φορείς, αλλά και υπερτοπικοί φορείς που έχουν δράση στην περιοχή των Πρεσπών.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η άποψη των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Οι προτάσεις πρέπει απαραίτητα να εντάσσονται σε έναν από τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) που έχουν τεθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως θα δείτε στο σχετικό ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Σας καλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις που θεωρείτε πιο σημαντικές ανά Θεματικό Στόχο και να στείλετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στο prespa@otenet.gr ή να το καταθέσετε εκτυπωμένο στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρεσπών.

glyphicons 30 notes 2  Ερωτηματολόγιο σε PDF     -     Ερωτηματολόγιο σε WORD  glyphicons 609 newspaper
TOP