Απόφαση 302/2019 Ορισμός Αντιδημάρχων

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων στον Δήμο Πρεσπών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους οριζόμενους για την δημοτική περίοδο από 01-09-2019 μέχρι 31-12-2020»..

PDF2  Διαβάστε την Απόφαση.
 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31-8-2019

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 31 Αυγούστου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF2  Διαβάστε την Πρόσκληση και τα Θέματα
 
 

Χαρακτηρισμός ως Διατηρητέων Κτιρίων - Αιτιολογική Έκθεση

PDF2  Διαβάστε την Αιτιολογική Έκθεση.

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 20-8-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 20 του μηνός Αυγούστου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) : 

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20-8-2019

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 20 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF2  Διαβάστε την Πρόσκληση και τα Θέματα
 
PDF2  Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων 2020.
 
PDF2
Αποδοχή χρηματικής δωρεάς για την ανακαίνιση αίθουσας του Δήμου Πρεσπών μέσω του προγράμματος Poliprespa για μετατροπή σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης
 
PDF2Αποδοχή χρηματικής δωρεάς για την ανακαίνιση της αίθουσας συσσιτίου του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γερμανού μέσω του προγράμματος Poliprespa

Τελετή ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής Πρεσπών

Την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η τελετή ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής Πρεσπών.
Συγκεκριμένα, η τελετή ορκωμοσίας του επανεκλεγέντος δημάρχου Πρεσπών κ. Παναγιώτη Πασχαλίδη καθώς επίσης των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων κοινότητας και των προέδρων κοινοτήτων που αναδείχθηκαν στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές θα πραγματοποιηθεί στις 6.00 το απόγευμα της 30ης Αυγούστου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Λαιμό Πρεσπών.
Η δημοτική αρχή και το δημοτικό συμβούλιο αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, τυπικά, από την 1η Σεπτεμβρίου για να οδηγήσουν τον Δήμο στην επόμενη δημοτική περίοδο 2019 - 2023.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 9-8-2019

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 9 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 29-7-2019

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 29 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF2  Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Ρύθμιση Οφειλών Έτους 2019

Ο Δήμος Πρεσπών στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019, ήτοι έως και 16.07.2019.
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, δηλ. έως 16.09.2019 (άρθρο 111 Ν. 4611/2019). ..................................................................

PDF2  Διαβάστε Περισσότερα

Κάντε Like στην υποψηφιότητα Green Boat του Δήμου Πρεσπών για τα φετινά βραβεία REGIOSTARS Awards.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτήθηκαν στο σχετικό site:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/2019/categ2

οι υποψηφιότητες (σύνολο: 199) για τα φετινά βραβεία REGIOSTARS Awards.

Ανάμεσα σε αυτές είναι φυσικά και το GREEN BOAT του Δήμου Πρεσπών (στην κατηγορία 2: Connecting green, blue and grey), στο πλαίσιο του Προγρ/τος Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013.

Από δω και πέρα, εκτός από τη βαθμολόγηση των υποψηφιοτήτων από Ειδική Επιτροπή, υπάρχει και η ψηφοφορία του κοινού μέσω διαδικτύου.

Οπότε, ξεκινήστε να κάνετε like  ???? στο GREEN BOAT (δεξιά απο το όνομα) και φυσικά διαδώστε το σε όσο περισσότερο κόσμο μπορείτε!

Καλή μας επιτυχία.

 

TOP