Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27-4-2016

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 27 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση Αντικατάστασης Αντιδημάρχων 18-4-2016

Αντικατάσταση λόγω παραίτησης Αντιδημάρχων στον Δήμο Πρεσπών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους οριζόμενους για την δημοτική περίοδο από 01-05-2016 μέχρι 31-10-2018. 

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Προσδιορισμός προστίμων για παραβίαση κανονισμού ύδρευσης

 
   


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πρεσπών, κατά την τακτική συνεδρίασή του την 28η  Μαρτίου 2016, αποφάσισε ομόφωνα τον προσδιορισμό των προστίμων που προβλέπονται από τον κανονισμό ύδρευσης (ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞ8-ΙΞ9) για την παραβίαση των διατάξεών του, ως εξής :

 

 

Άρθρο Κανονισμού Λόγος Προστίμου ύψος προστίμου
2.10 Μη συμμόρφωση με τους όρους του κανονισμού ύδρευσης για τους οποίους δεν προβλέπεται ειδικό πρόστιμο 100
4.δ Χρήση εργοταξιακής παροχής για οικιακή η επαγγελματική χρήση μετά το πέρας των εργασιών 100
6.2 Παροχή νερού σε περισσότερους καταναλωτές από τον ίδιο υδρομετρητή. Σε διαφορετικά ακίνητα, και σε ένα ακίνητο με διαφορετικές χρήσεις (διπλοκατοικίες, επαγγελματικό - οικιακό) 100 (συν 100 για κάθε συνδεδεμένο καταναλωτή)
6.6 Κλοπή νερού, παρέμβαση στον υδρομετρητή 500
8.3 Καλυμένο φρεάτιο υδρομετρητή που δεν αποκαλύφθηκε παρά την πάροδο της προθεσμίας που τέθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου 200
17.6 Παραβίαση  κλεισμένης παροχής. 300
17.6 Υδροληψία σε ακίνητο με κλεισμένη παροχή από άλλο καταναλωτή. Το πρόστιμο επιβάλλεται και στους 2 καταναλωτές 300

 

Τέλος, ενημερώνουμε ότι έγινε ανάθεση εργασιών εντοπισμού παράνομων παροχών ύδρευσης, οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση. 

Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών έτους 2016

Ο Δήμαρχος Πρεσπών Προκηρύσσει:

Δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών έτους 2016”, συνολικού προϋπολογισμού 41.100,00 €

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28-3-2016

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 28 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση σε εθελοντές για την συγκρότηση Μικρού Συμβουλίου Προσφύγων στο Δήμο Πρεσπών

Σε εφαρμογή του Σχεδίου Φιλοξενίας Προσφύγων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Πρεσπών καλεί όσους ενδιαφέρονται να βοηθήσουν σε περίπτωση που από τις περιστάσεις απαιτηθεί φιλοξενία προσφύγων στην περιοχή του Δήμου Πρεσπών να δηλώσουν την διαθεσιμότητά τους να βοηθήσουν σε εθελοντική βάση στον Δήμο μέχρι την Παρασκευή 18.3.2016.

Επίσης καλούνται να διευκρινίσουν αν επιθυμούν να συμπεριληφθούν ως ιδιώτες εθελοντές στο Μικρό συμβούλιο Προσφύγων του Δήμου Πρεσπών.

Οι διαθεσιμότητες μπορούν να κατατεθούν είτε:

  • Με ηλ. Ταχυδρομείο στην διεύθυνση prespa@otenet.gr
  • Αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο Πρεσπών στο Λαιμό (υπεύθυνος Μ. Πετράκος, επ. συνεργάτης, τηλ. 2385351319)

Υποβολή Βιογραφικών Σημειώμάτων 15-3-2016

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πρεσπών, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για ανεύρεση εργασίας του Δήμου Πρεσπών, να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών.
Σκοπός μας είναι η σύνταξη Μητρώου Έμψυχου Δυναμικού του Δήμου μας, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς θα έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν μελλοντικά στην Επιχείρηση.

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης - Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Λαιμού - Αγίου Γερμανού 7-3-2016

Ο Δήμος Πρεσπών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΛΑΙΜΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, με προϋπολογισμό 640.000,00 Ευρώ, ο οποίος αναλύεται σε:

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 24-2-2016

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 24 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Εθελοντική αιμοδοσία στο Δήμο Πρεσπών την Πέμπτη 4.2.2016.

Με πρωτοβουλία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πρεσπών και του ΠΑΣ Πρεσπών διοργανώνεται εθελοντική αιμοδοσία την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου στο Ιατρείο του Λευκώνα από τις 9πμ μέχρι τις 1μμ. Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Tα αποτελέσματά της σώζουν ζωές, διότι το αίμα ούτε παράγεται , ούτε αντικαθίσταται. Το αίμα είναι πλούτος, είναι ανάγκη, είναι πολιτισμός είναι ζωή!

TOP