Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 24/4/2023 ΩΡΑ 11,00

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 24 Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για το παρακάτω μοναδικό θέμα :

Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Πρεσπών.

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 24/4/2023 ΩΡΑ 12,00

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 24 Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

H «Χρηστίδειος Τελετή 2023» Video - Ευχαριστήριο Προς τον Δήμο Πρεσπών

2023 04 10 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟ 2023

 

 

 

 

H «Χρηστίδειος Τελετή 2023» βράβευσης των πρωτευσάντων μαθητών και μαθητριών στον «Αριστοτέλη»

H «Χρηστίδειος Τελετή 2023» βράβευσης των πρωτευσάντων μαθητών και μαθητριών στον «Αριστοτέλη»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Θεάτρου του Συλλόγου την Κυριακή των Βαΐων, 9 Απριλίου 2023 και ώρα 11,30 πμ.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Δρ. Δημήτριος Π. Ρίζος, Φιλόλογος – Θεολόγος.

Στη διάρκεια της τελετής θα τιμηθούν οι πρώτοι των αρίστων μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων των Δήμων Φλώρινας και Πρεσπών.

Με τιμή

Το ΔΣ του ΦΣΦΑ

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

"Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"

 

2023 04 09 ΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ 2023 (ΑΦΙΣΑ)

 

2023 04 09 ΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ 2023 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11/4/2023 Τρίτη ώρα 10,00 πμ

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα, του Δήμου Πρεσπών, στις 11/04/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Παράταση της προθεσμίας καταβολής της 1ης δόσης και αναστολής της είσπραξης των προσαυξήσεων επί των βεβαιωτικών καταλόγων των τελών ύδρευσης & αποχέτευσης 2020 & 2021, έως την 13η/04/2023

  • παράταση της προθεσμίας καταβολής της 1ης δόσης και αναστολής της είσπραξης των προσαυξήσεων επί των βεβαιωτικών καταλόγων των τελών ύδρευσης & αποχέτευσης 2020 & 2021, έως την 13η/04/2023, και
  • επιπλέον έκπτωσης  κατά 10% επί του αρχικού κόστους με εφάπαξ καταβολή του συνόλου των τελών με καταληκτική ημερομηνία την 13η/04/2023.

 

 PDF 5   Διαβάστε το Πρακτικό του Δ.Σ.

Ενημερωτικές Συναντήσεις για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων στο Δήμο Πρεσπών (2)

Ενημέρωση για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων στο Δήμο Πρεσπών

Ενημερωτικές Συναντήσεις για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων στο Δήμο Πρεσπών

Στα πλαίσια του έργου «Βιώσιμες και σχεδόν Μηδενικών Εκπομπών Κοινότητες και ο ρόλος των Δημόσιων Κτιρίων/ Sustainable and almost zero-emission communities and the role of public buildings» με ακρωνύμιο «nZECom», ο Δήμος Πρεσπών, διοργανώνει 2 ενημερωτικές συναντήσεις για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σχετικά με τις δράσεις του έργου και ιδίως με την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιριακού αποθέματος των Πρεσπών, καθώς και τις απόψεις των κατοίκων γύρω από τις ενεργειακές ανάγκες τους. 

Στα πλαίσια το έργου έγινε η μετατροπή των κτιρίων του παιδικού σταθμού Πρεσπών και του Δημαρχείου Πρεσπών σε κτίρια μηδενικών εκπομπών με την ενεργειακή τους αναβάθμιση (εγκατάσταση μόνωσης στο κέλυφος και τη στέγη και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης) την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για τον εξηλεκτρισμό των αναγκών θέρμανσης και φωτοβολταϊκών σταθμών για την παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας.

Στις συναντήσεις θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη με προσωπικές συνεντεύξεις και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου κατά την περίοδο 30/6/2021 – 29/9/2021. 

Κρυσταλλοπηγή 03/04/2023, 11:00 – 13:00, στο ξενοδοχείο Κρυστάλ

Λαιμός Πρεσπών 05/04/2023, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Λάζαρος Ναλπαντίδης» του Δήμου Πρεσπών 

Εταίροι του έργου είναι:

  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (επικεφαλής εταίρος)
  • Δήμος Devol (Αλβανίας)
  • Δήμος Νεστορίου
  • Δήμος Πρεσπών

Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα INTERREG-IPA CBC Ελλάδα Αλβανία 2014-2020 (κωδικός ΟΠΣ 5042958) και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών. 

Διαγωνισμός για την κατασκευή του ΕΕΛ Μικρολίμνης Καρυών

Δημοπράτηση Κατασκευής ΕΕΛ Μικρολίμνης Καρυών του Δήμου Πρεσπών 

Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός ύψους 515.282,99 € για την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων των κοινοτήτων Μικρολίμνης και Καρυών του Δήμου Πρεσπών

Ένα σημαντικό έργο περιβαλλοντικής υποδομής, η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μικρολίμνης - Καρυών, που θα καλύπτει τις κοινότητες αυτές δημοπρατείται από την Δήμο Πρεσπών, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας).

Ο διαγωνισμός για το έργο με προυπολογισμένο κόστος 515.282,99 € (χωρίς ΦΠΑ) που έχει αναρτηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών του ΕΣΗΔΗΣ, έχει προθεσμία υποβολής προσφορών την 18η Απριλίου 2023.

Η εγκατάσταση αποτελείται από καταθλιπτικούς αγωγούς που μεταφέρουν τα λύματα από τους οικισμούς στην ΕΕΛ και την κυρίως εγκατάσταση επεξεργασίας που βασίζεται σε φυσικές διεργασίες για την απεξεργασία των λυμάτων και περιλαμβάνει, αναερόβια δεξαμενή επεξεργασίας, μεγάλη επαμφοτερίζουσα λίμνη, δύο λίμνες σταθεροποίησης καθώς και τεχνητούς υγρότοπους με καλάμια που εξασφαλίζουν την πλήρη επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών πριν διοχετευτούν στον φυσικό αποδέκτη που έχει οριστεί το ρέμα της Μικρολίμνης και τελικά η λίμνη Μικρή Πρέσπα.Το έργο, που μελετήθηκε από το ΕΘΙΑΓΕ,  είναι απολύτως συμβατό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και θα συμβάλλει στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του υδατικού οικοσυστήματος της περιοχής και ιδιαίτερα του Καρυώτικου ρέματος και της λίμνης Μικρή Πρέσπα.

Πρόκειται για την τέταρτη εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στον Δήμο Πρεσπών που εξασφαλίζει ότι τα λύματα των τριών οικισμών (Μικρολίμνης, Καρυών και Οξυάς) που σήμερα πέφτουν ανεπεξέργαστα στην Μικρή Πρέσπα, οικότοπο διεθνούς σημασίας που εντάσεται στην σύμβαση RAMSAR και αποτελεί το επίκεντρο του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών.

Ο Δήμος Πρεσπών έχει αξιόλογη εμπειρία λειτουργίας παρομοίων εγκαταστάσεων στον Λαιμό και τον Λευκώνα που αξιοποιούν αποκλειστικά τεχνητούς υγρότοπους. Οι εγκαταστάσεις που βασίζονται σε φυσικές διεργασίες όπως η συγκεκριμένη ΕΕΛ έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους λειτουργίας και της μεγάλης αξιοπιστίας έναντι αστοχιών ή βλαβών.Το έργο οδηγεί το ποσοστό επεξεργασίας στα λύματα της λεκάνης των Πρεσπών σε 74,5% και στο σύνολο του Δήμου σε 70,7%. Ο Δήμος Πρεσπών έχει συντάξει φάκελο ωρίμανσης για τη εκπόνηση μελέτης αποχετευτικού δικτύου και ΕΕΛ για τις κοινότητες Ψαράδων και Αγίου Αχιλλείου ύψους 364.000€ ενώ έχει εντάξει την προμήθεια συστημάτων COMPACT για την επεξεργασία λυμάτων των οικισμών του Βροντερού, Κώτα και Βατοχωρίου στον Ειδικό Αναπτυξιακό Πόρο. Στόχος του Δήμου Πρεσπών είναι στο τέλος της επόμενης προγραμματικής περιόδου το σύνολο των λυμάτων του Δήμου να τυγχάνουν κατάλληλης επεξεργασίας. 

Ενημερωτικές Συναντήσεις για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων στο Δήμο Πρεσπών

 

 

INTERREG IPA CPC nZECom

 

Ενημερωτικές Συναντήσεις για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων στο Δήμο Πρεσπών

Στα πλαίσια του έργου «Βιώσιμες και σχεδόν Μηδενικών Εκπομπών Κοινότητες και ο ρόλος των Δημόσιων Κτιρίων/ Sustainable and almost zero-emission communities and the role of public buildings» με ακρωνύμιο «nZECom», Ο Δήμος Πρεσπών, διοργανώνει 2 ενημερωτικές συναντήσεις για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σχετικά με τις δράσεις του έργου και ιδίως με την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιριακού αποθέματος των Πρεσπών, καθώς και τις απόψεις των κατοίκων γύρω από τις ενεργειακές ανάγκες τους.

Στα πλαίσια το έργου έγινε η μετατροπή των κτιρίων του παιδικού σταθμού Πρεσπών και του Δημαρχείου Πρεσπών σε κτίρια μηδενικών εκπομπών με την ενεργειακή τους αναβάθμιση (εγκατάσταση μόνωσης στο κέλυφος και τη στέγη και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης) την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για τον εξηλεκτρισμό των αναγκών θέρμανσης και φωτοβολταϊκών σταθμών για την παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας.

Στις συναντήσεις θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη με προσωπικές συνεντεύξεις και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου κατά την περίοδο 30/6/2021 – 29/9/2021.

Κρυσταλλοπηγή 03/04/2023, 11:00 – 13:00, στο ξενοδοχείο Κρυστάλ

Λαιμός Πρεσπών 05/04/2023, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Λάζαρος Ναλπαντίδης» του Δήμου Πρεσπών

            Εταίροι του έργου είναι:

  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (επικεφαλής εταίρος)
  • Δήμος Devol (Αλβανίας)
  • Δήμος Νεστορίου
  • Δήμος Πρεσπών

Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα INTERREG-IPA CBC Ελλάδα Αλβανία 2014-2020 (κωδικός ΟΠΣ 5042958) και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ nZECom

TOP