Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27-3-2017

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 27 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2017 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17-3-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με τις διατάξεις των άρθρων 313 και 327 του Ν.4412/2016, για την παροχή εργασιών-υπηρεσιών με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και τριετής διάρκειας

glyphicons 30 notes 2  Περίληψη Διακήρυξης (PDF)
 
glyphicons 30 notes 2  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (PDF)
 
glyphicons 30 notes 2  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (DOC)
 

Ενημερωτική συνάντηση για τις επικείμενες αλλαγές στον «Καλλικράτη» 17-3-2017

ΠΡΟΣ: Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους των Δήμων Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: Ενημερωτική συνάντηση για τις επικείμενες αλλαγές στον «Καλλικράτη»

Σας καλούμε σε ειδική ενημερωτική συνάντηση των ΠΕΔ Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση και αλλαγές στον «Καλλικράτη».
Στη συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχει το Προεδρείο και κλιμάκιο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 ( ώρα έναρξης 13:00), στην Θεσσαλονίκη
(Ξενοδοχείο GRAND HOTEL PALACE, Μοναστηρίου 305-307)

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2-3-2017

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 2 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Ιστορική η πρώτη σύναψη διεθνούς συμφωνίας σε συνοριακή προστατευόμενη περιοχή της Ελλάδας

Ελλάδα, Αλβανία, πΓΔΜ και Ευρωπαϊκή Ένωση ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Πάρκο Πρεσπών

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ 7-2-2017

Ο Δήμος Πρεσπών προετοιμάζει τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), με στόχο την υλοποίηση έργων υποδομής και δράσεων στήριξης της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.
Στο σχεδιασμό αυτό έχουν κληθεί να συμμετάσχουν όλοι οι τοπικοί φορείς, αλλά και υπερτοπικοί φορείς που έχουν δράση στην περιοχή των Πρεσπών.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η άποψη των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Οι προτάσεις πρέπει απαραίτητα να εντάσσονται σε έναν από τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) που έχουν τεθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως θα δείτε στο σχετικό ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Σας καλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις που θεωρείτε πιο σημαντικές ανά Θεματικό Στόχο και να στείλετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στο prespa@otenet.gr ή να το καταθέσετε εκτυπωμένο στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρεσπών.

glyphicons 30 notes 2  Ερωτηματολόγιο σε PDF     -     Ερωτηματολόγιο σε WORD  glyphicons 609 newspaper

Ανακοίνωση για την γρίπη των πτηνών

Μετά από κρούσματα της γρίπης των πτηνών στη χώρα και στην περιοχή μας, ενημερώνουμε τους κατόχους οικόσιτων πουλερικών σχετικά με την ανάγκη λήψης απαραίτητων μέτρων πρόληψης. Συγκεκριμένα:

  1. Τα οικόσιτα πουλερικά δεν πρέπει να μένουν σε ανοιχτούς και μη περιφραγμένους χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς, κλπ.).
  2. Τα οικόσιτα πουλερικά πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, όπου τόσο τα ανοίγματα τους όσο και οι εξωτερικές δεξαμενές από τις οποίες ποτίζονται πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα (πυκνό δίχτυ σκίασης, συρματόπλεγμα κλπ.) που να αποκλείουν την επαφή ή την έκθεσή τους με άγρια πτηνά.
  3. Οι κάτοχοι των οικόσιτων πουλερικών πρέπει να διατηρούν τις εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες σε χωριστούς χώρους από τα άλλα είδη πουλερικών (κότες κλπ.).
  4. Οι κάτοχοι πουλερικών πρέπει να αναφέρουν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία και στο Φορέα Διαχείρισης κάθε ύποπτο σύμπτωμα που παρατηρούν στα πτηνά τους, όπως αιφνίδιους θανάτους, αναπνευστικά συμπτώματα, οίδημα προσώπου κλπ.

Τηλέφωνα:

Κτηνιατρική Υπηρεσία Φλώρινας 23850 54556, 54558, 54565

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 23850 51433

Υπάλληλοι παρεμφερών υπηρεσιών, μέλη Κυνηγετικών Συλλόγων, μέλη Αλιευτικών Συλλόγων, κτηνοτρόφοι και ιδιώτες που έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά, να ειδοποιούν την Κτηνιατρική Υπηρεσία και το Φορέα Διαχείρισης σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου. Σε περιπτώσεις χειρισμού τέτοιων πτηνών πρέπει να λαμβάνονται στοιχειώδη μέτρα ατομικής προστασίας.

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος μετάδοσης στον άνθρωπο από το στέλεχος Η5Ν8 που ενοχοποιείται για τα φετινά κρούσματα της γρίπης των πτηνών  μια και ο ιός δεν έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί σε άνθρωπο παγκοσμίως.

Δήμος Πρεσπών

Φορέας Διαχείρησης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών

Δώδεκα θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Πρεσπών

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Δώδεκα θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Πρεσπών

Ξεκίνησε την Τρίτη 24/1/17 και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 3/2/2017 η υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη (μέσω ΟΑΕΔ) διάρκειας οκτώ μηνών στους Δήμους της Χώρας. Για το Δήμο Πρεσπών έχουν εγκριθεί 12 θέσεις πλήρους απασχόλησης διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων της εκπαίδευσης. Αναλυτικά οι θέσεις είναι:

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα
 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31-1-2017

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Περιστατικό με δηλητηριασμένα δολώματα - Ανακοίνωση Δήμου Πρεσπών

Ανακοίνωση

Επειδή δυστυχώς απ’ότι φαίνεται, παρουσιάστηκε περιστατικό με δηλητηριασμένα δολώματα σε τοπική κοινότητα του Δήμου μας ο Δήμος Πρεσπών καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την πρακτική αυτή ανεξάρτητα από τους στόχους και τους δράστες.

Η θανάτωση ζώων συντροφιάς, ποιμενικών σκύλων και άγριων ζώων με αυτόν το φριχτό τρόπο εκτός από καταδικαστέα από όλους τους λογικά σκεπτόμενους ανθρώπους είναι και ιδιαίτερα βαρύ ποινικό αδίκημα που επισύρει πολυετή φυλάκιση, διοικητικά πρόστιμα καθώς και άλλες συνέπειες για τους δράστες.

Στην περιοχή των Πρεσπών, με πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών που αποφασίστηκε ομόφωνα από όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο ΔΣ, δραστηριοποιείται η ομάδα ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας που είναι σε θέση να εντοπίσει τα δολώματα και να συλλέξει στοιχεία για το δράστη σε συνεργασία με τις διωκτικές αρχές. Προειδοποιούμε λοιπόν ότι το έγκλημα της ζωοκτονίας δεν θα είναι διαρκώς ατιμώρητο και είναι πολύ πιθανόν οι δράστες να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Είναι μεγάλη οδύνη η απώλεια του κάθε ζώου για τον ιδιοκτήτη του και έτσι είναι κατανοητή η αντίδραση ακόμα και η έντονη από την πλευρά του. Όμως, πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εγκληματικές πράξεις ενός (ή ολίγων) δεν μπορούν να χαρακτηρίζουν ολόκληρη την κοινωνία μιας περιοχής και σχόλια που διακινούνται στα κοινωνικά δίκτυα εις βάρος της περιοχής μας είναι τουλάχιστον άδικα και άτοπα και ελπίζουμε να ανακληθούν.

ΛΑΙΜΟΣ  11/01/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

TOP