Τα παιδιά της Πρέσπας ψάλουν τα κάλαντα των Χριστουγέννων στα χωριά της Πρέσπας

Ο Δήμος Πρεσπών και το Ωδείο Φλώρινας, έχουν συγκροτήσει μικρή παιδική χορωδία που το απόγευμα της Παραμονής των Χριστουγέννων θα ψάλει τα κάλαντα στα χωριά των Πρεσπών με συνοδεία μουσικών. Το πρόγραμμα της δράσης έχει ως εξής:

 

Πρόγραμμα 24/12/2016

Κρυσταλλοπηγή 16:40 Πύλη 18:45
Κώττας 17:10 Βροντερό 19:15
Ανταρτικό 17:40 Καλλιθέα 20:00
Καρυές 18:10 Λευκώνας 20:30
Αγ. Γερμανός 21:00

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20-12-2016

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 20 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Ανίχνευση αναγκών για τη διαμόρφωση προγράμματος δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Πρεσπών 10-12-2016

Ο Δήμος Πρεσπών προτίθεται να ιδρύσει κέντρο δια βίου μάθησης για την εκπαίδευση ενηλίκων. Το νέο πλαίσιο δια βίου μάθησης συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την προοπτική απασχόλησης αλλά αφορά και το κοινωνικό σύνολο, στον πυρήνα της δημοκρατίας, στη διαμόρφωση ενεργών και ενημερωμένων πολιτών με κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση

Ο Δήμος Πρεσπών, µε στόχο να ανιχνεύσει τις τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες του, και βάσει αυτών να σχεδιάσει και να υλοποιήσει προγράμματα που να ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών, ζητά από τους ενδιαφερόμενους πολίτες του Δήµου Πρεσπών να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο, επιλέγοντας προγράμματα εθνικής εμβέλειας που θα τους ενδιέφερε να διδαχθούν αλλά και να προτείνουν κάποιο που δεν περιλαμβάνεται ώστε να προταθεί από τον Δήμο ως τοπικό πρόγραμμα.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο από εδώ

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια πρέπει να αποσταλούν στην διεύθυνση του Δήμου prespa@otenet.gr, ή σε έντυπη μορφή στο Δημαρχείο το αργότερο μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου.

Μετάθεση κατά μια ώρα της έναρξης μαθημάτων στο Δήμο Πρεσπών την Παρασκευή 2.12.2016

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, μετατίθεται η ώρα έναρξης των μαθημάτων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Πρεσπών αύριο Παρασκευή 2.12.2016 κατά μία ώρα, λόγω ισχυρού παγετού. 

Μετάθεση κατά μια ώρα της έναρξης μαθημάτων στο Δήμο Πρεσπών

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών μετατίθεται η ώρα έναρξης των μαθημάτων σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πρεσπών την Τετάρτη 30-11-2016 κατά μία ώρα λόγω ισχυρού παγετού και συνεχιζόμενης χιονόπτωσης. 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28-11-2016

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 28 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28-11-2016

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 28 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 15-11-2016

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 15 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση προς Δημοτικούς Συμβούλους 31-10-2016

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 31 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

ΠΡΟΣ :
Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ.
1. Μανούρη Κων/νο. (Αντιδήμαρχο) 
2. Μπαμπάκου Μαργαρίτα (Αντιδήμαρχο)
3. Πετρίδη Πάρι. (Αντιπρόεδρο Δ. Σ.) 
4. Τράσια Αλέξανδρο. (Γραμματέα Δ. Σ.) 
5. Καπουράνη Χρήστο. 
6. Κούρτζο Βασίλειο.
7. Παπαδόπουλο Βασίλειο.
8. Ναλπαντίδη Κων/νο
9. Γεωργιάδη Ιωάννη.
10. Μπαζίνα Αχιλλεύς.
11. Βλαχόπουλο Αναστάσιο.
12.Κακαράντζα Νικόλαο.
 

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Διανομή Καυσόξυλων από το Δήμο Πρεσπών σε Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων

 

Ο Δήμος Πρεσπών στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής έχει προμηθευτεί από την Διεύθυνση Δασών Φλώρινας ποσότητα καυσόξυλων με σκοπό να τα διαθέσει σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και συγκεκριμένα σε άπορους, πολύτεκνους, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, και μακροχρόνια άνεργους που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πρεσπών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  στο ΚΕΠ του Δήμου Πρεσπών στο Λαιμό καθημερινά καθώς και στο Δημοτικό κατάστημα Κρυσταλλοπηγής, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου που συστάθηκε για το σκοπό αυτό.

Δικαιολογητικά που χρειάζονται

Για την συμπλήρωση της αίτησης χρειάζονται τα παρακάτω στοιχεία

  1. Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος
  2. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
  3. Προσδιορισμός αναπηρίας ΙΚΑ  (για ΑΜΕΑ)
  4. Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ (για πολύτεκνους)
  5. Δηλώσεις Ε1 τριετίας (για μη Δημότες)
TOP