Παράταση Προθεσμίας Ρύθμισης Οφειλών

Ο Δήμος Πρεσπών, ενημερώνει ότι η ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') που έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, που είχε προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την 26η Μαΐου 2015 παρατείνεται με βάση την ΠΟΛ 1110(ΦΕΚ 946/Β'/26-5-2015) μέχρι και την 26η Ιουνίου 2015

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 23-5-2015

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα...

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 19-5-2015

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 19 του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ για....

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Λευκώνας

Ο Δήμος Πρεσπών διακηρύττει ότι την 2 του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Πρεσπών, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά...

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Λήξη προθεσμίας αιτήσεων πρόσληψης

Την Δευτέρα 27.4.2015 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε μηνών στους Δήμους της Χώρας..

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Ρύθμισης Οφειλών

Ο Δήμος Πρεσπών στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβανομένων...

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14-4-2015

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 14 Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα..

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 14-4-2015

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 14 του μηνός Απριλίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ για..

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

TOP