Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2-10-2015

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να
προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 02 Οκτωβρίου
2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00΄ σε τακτική δημόσια ειδική συνεδρίαση, προκειμένου
να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30-9-2015

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα
παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 29-7-2015

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 29 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 13-7-2015

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 13 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα.... 

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17-6-2015

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 17 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση Προθεσμίας Ρύθμισης Οφειλών

Ο Δήμος Πρεσπών, ενημερώνει ότι η ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') που έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, που είχε προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την 26η Μαΐου 2015 παρατείνεται με βάση την ΠΟΛ 1110(ΦΕΚ 946/Β'/26-5-2015) μέχρι και την 26η Ιουνίου 2015

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 23-5-2015

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα...

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 19-5-2015

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 19 του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ για....

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Λευκώνας

Ο Δήμος Πρεσπών διακηρύττει ότι την 2 του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Πρεσπών, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά...

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Λήξη προθεσμίας αιτήσεων πρόσληψης

Την Δευτέρα 27.4.2015 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε μηνών στους Δήμους της Χώρας..

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

TOP