Λόγω απολύμανσης το Δημαρχικό Κατάστημα θα παραμείνει κλειστό αύριο Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Ανακοίνωση

Ο Δήμος Πρεσπών εφαρμόζοντας τα μέτρα που αναφέρονται στο έγγραφο από 01-10-2020 του Εθνικού Οργανισμού Υγείας με θέμα << Λοίμωξη από νέο κορωνοϊο SARS-Cov-12(COVOD-19) πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος για τους χώρους εργασίας του Δημοσίου Τομέα >> ενημερώνει ότι το Δημαρχιακό κατάστημα του δήμου λόγω απολύμανσης θα παραμείνει κλειστό αύριο Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 9/11/2020

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 09 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ σε ειδική και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. προκειμένου να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα 

PDF 4  Διαβάστε την Πρόσκληση

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 9/11/2020

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 09 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σε τακτική συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

PDF 4  Διαβάστε την Πρόσκληση

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23/10/2020

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 23 -10- 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF2  Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23/10/2020

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 23 -10- 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF2  Διαβάστε την Πρόσκληση

Ορισμός Αντιδημάρχου στον Δήμο Πρεσπών και μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημάρχου στον οριζόμενο για την δημοτική περίοδο από 01-09-2020 μέχρι 31-08-2021

PDF2   Διαβάστε την Απόφαση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο Δήμος Πρεσπών σας γνωρίζει ότι αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης. Ο πίνακας κατάταξης βρίσκετε αναρτημένος στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στο Δημαρχείο Πρεσπών.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα της άσκησης ένστασης μέσα σε αποκλειστική ημερομηνία που ξεκινά από σήμερα 2/9/2020 και λήγει αύριο 3/9/2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

PDF2  Διαβάστε την Ανακοίνωση του Δήμου Πρεσπών
 
PDF2  Διαβάστε την Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών
 
PDF2  Διαβάστε το Παράρτημα της Ανακοίνωσης
 
WORD1  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2020 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2020

Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2020.

Ο Δήμος Πρεσπών προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2020, με κριτήριο κατακύρωσης: ...................

PDF2  Διαβάστε τη Περίληψη Διακήρυξης 3/2020

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 3/8/2020

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 03 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση (δια περιφοράς), προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF2  Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
TOP