Πρόσκληση τελικής εκδήλωσης έργου Net-Metering

­
­
­
­
­
­
­
­

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

­
­
­

Ο Δήμος Πρεσπών έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην τελική εκδήλωση του έργου NET METERING που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού με σεβασμό στην βιοποικιλότητα και την χρήση ΑΠΕ σε δημοτικές εγκαταστάσεις (Αντλιοστάσια).

Τίτλος του έργου:

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED

Εταίροι του έργου

Δήμος Πρεσπών (Ελλάδα)

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών (Ελλάδα)

Δήμος Kolonje (Αλβανία)

Δήμος Pustec (Αλβανία)

­
­

Πρόσκληση και Πρόγραμμα τελικής εκδήλωσης έργου Net-Metering

­
­
­
­
­
­
­
­

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ NET METERING

­
­
­

Ο Δήμος Πρεσπών, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο NET METERING, σας προσκαλεί στην Τελική Εκδήλωση του έργου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022 (ώρες: 9:45 - 14:00*), στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων “Λάζαρος Ναλπαντίδης” στο Δημαρχείο Πρεσπών, στο Λαιμό.

Βασικός σκοπός της Εκδήλωσης, με την οποία ουσιαστικά ολοκληρώνεται το έργο NET METERING, θα είναι η παρουσίαση των δράσεων, αποτελεσμάτων και ωφελειών του έργου και της μεθόδου του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) στον Δημόσιο τομέα ενώ επίσης θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός του Δήμου Πρεσπών για την ενέργεια και το κλίμα καθώς και καινοτόμες λύσεις σχετικά με την ενεργειακή εξοικονόμηση από επιστήμονες και εκπροσώπους εταιριών του χώρου. Τέλος, στο πλαίσιο της Εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν επιτόπιες επισκέψεις για την παρουσίαση από κοντά κάποιων από τα πιλοτικά έργα του Δήμου Πρεσπών (κατασκευή και λειτουργία 2 Φωτοβολταϊκών Σταθμών με τη μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού σε αντλιοστάσια του Δήμου στους Ψαράδες και στο Πλατύ, αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με φωτιστικά LED).

Το έργο με ακρωνύμιο NET METERING και πλήρη τίτλο: “Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών Σταθμών για Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο του Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών Λαμπτήρων με φωτιστικά LED”, έχει ως βασικούς στόχους την εξοικονόμηση ενέργειας, την αυτοπαραγωγή με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του δημόσιου φωτισμού στο περιβάλλον. Κατασκευάστηκαν πιλοτικές εγκαταστάσεις και στις δύο συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα και Αλβανία).

Το έργο NET METERING συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020.

­
­
­
­
­
­
­
­

Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου Δευτέρα 21/11/2022 ΩΡΑ 11,00

    Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 21 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ σε 2η Επαναληπτική (τρίτη συνεδρίαση λόγω μη απαρτίας) τακτική συνεδρίαση προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου Τρίτη 22/11/2022 ΩΡΑ 12,00

    Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 22 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σε ειδική δημόσια επαναληπτική συνεδρίαση (2η συνεδρίαση λόγω μη απαρτίας) προκειμένου να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου 18/11/2022 ΩΡΑ 11,00

    Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 18 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου 18/11/2022 ΩΡΑ 12,00

    Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 18 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Αίτηση για ένταξη στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα επιδότησης για τηλεοπτική κάλυψη (Λευκές Περιοχές)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους δημότες που είναι κάτοικοι των παρακάτω Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Πρεσπών οι οποίες είναι ενταγμένες στις Λευκές Περιοχές :

 • Ανταρτικού
 • Βροντερού
 • Πισοδερίου
 • Πρασίνου
 • Τριγώνου
 • Βατοχωρίου
 • Κωττα
 • Κρυσταλλοπηγής

αν επιθυμούν να ενταχθουν στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα επιδότησης για τηλεοπτική κάλυψη όπως προβλέπεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε ψηφιακά στο www.gov.gr  (Λευκές Περιοχές) είτε στο Κ.Ε.Π του Δήμου Πρεσπών.

Για την ψηφιακή κατάθεση της αίτησής σας θα χρειαστείτε:

 • Τους κωδικούς Τaxisnet
 • Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για την κατάθεση την αίτησης σας στο Κ.Ε.Π θα χρειαστείτε:

 • Λογαριασμό ΔΕΗ
 • Α.Φ.Μ
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση e-mail
 • Αριθμό κινητού τηλέφωνου του κατόχου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΕΠ του Δήμου Πρεσπών , στην κ. Μπουτλα Δήμητρα   τηλ: 2385351325).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργίου-Νόνας Φώτιος

PDF 5   Διαβάστε την Ανακοίνωση σε PDF
 
 
 
 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27/10/2022

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα, του Δήμου Πρεσπών, στις 27/10/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Running out of time. Το αδιάκοπο ταξίδι της σκυτάλης στην Ελλάδα θα ξεκινήσει από τη Μεγάλη Πρέσπα, όπου θα την παραλάβει ο Πρόεδρος της ΕΕΠΦ και Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education

Αγαπητά μας μέλη, φίλες και φίλοι της ΕΕΠΦ,

Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022, η παγκόσμια σκυταλοδρομία Running Out of Time, που ξεκίνησε από τη Γλασκόβη της Σκωτίας στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, θα περάσει τα σύνορα της Ελλάδας καθ’ οδόν προς το Sharm el-Sheikh στην Αίγυπτο, μέσω Κύπρου και Ισραήλ. Στόχος είναι να παραδοθεί η σκυτάλη και το μήνυμα για την αναγκαιότητα καθολικής, ποιοτικής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για όλους στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή COP27, που θα πραγματοποιηθεί εκεί μεταξύ 6 - 18 Νοεμβρίου 2022.

Το αδιάκοπο ταξίδι της σκυτάλης στην Ελλάδα θα ξεκινήσει από τη Μεγάλη Πρέσπα, όπου θα την παραλάβει ο Πρόεδρος της ΕΕΠΦ και Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education - FEE), κύριος Νίκος Πέτρου, την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 στις 15.30, στο χωριό Ψαράδες και θα παραδοθεί στις 27 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Φλοίσβου, απ’ όπου με ιστιοπλοϊκό θα συνεχίσει το ταξίδι της για τον επόμενο σταθμό, την Κύπρο.

Τη σκυταλοδρομία υποστηρίζουν η UNESCO και η UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) καθώς και σημαντικές προσωπικότητες, με προεξάρχοντα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίο, που με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της ΕΕΠΦ, στηρίζει το μήνυμα της σκυτάλης, για την αναγκαιότητα της ποιοτικής εκπαίδευσης για το κλίμα, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κλιματική αλλαγή.

Επισυνάπτεται ολόκληρο το ΔΤ της ΕΕΠΦ.

Αναλυτικές πληροφορίες: Σκυταλοδρομία Running Out of Time (eepf.gr)

Για συμμετοχές στο ελληνικό τμήμα της διαδρομής: Greece Stage Map | Running Out of Time (running-out-of-time.com)

Διαβάστε και υποστηρίξτε το μήνυμα εδώ: https://running-out-of-time.com/message/

Δείτε ζωντανά την πορεία της σκυταλοδρομίας εδώ: https://running-out-of-time.com/map

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Τηλ: 210 3224944

E-mail: info@eepf.gr

Web:    https://www.eepf.gr/el/

      

    facebook   linkedin   instagram   youtube


PDF 5   Διαβάστε το Δελτίο Τύπου
 
 
 
GREECE  ΑΚΡΟΠΟΛΗ
 
ΣΚΥΤΑΛΗ
 
Foto schools
 
 
 
 

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και ώρα 20.30 στην αίθουσα Θ. Αγγελόπουλος του Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας, το Ωδείο Φλώρινας διοργανώνει μια συναυλία του φωνητικού και οργανικού συνόλου HO’OPONOPONO με τίτλο Αφιέρωμα στη Σμύρνη.

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και ώρα 20.30 στην αίθουσα Θ. Αγγελόπουλος του Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας, το Ωδείο Φλώρινας διοργανώνει μια συναυλία του φωνητικού και οργανικού συνόλου HO’OPONOPONO με τίτλο Αφιέρωμα στη Σμύρνη. Το καλλιτεχνικό σύνολο αποτελείται από μουσικούς, συνθέτες, μαέστρους και ερμηνευτές, αλλά και ποιητές, αφηγητές, ηθοποιούς και χορευτές, οι περισσότεροι από αυτούς με πολλαπλές ιδιότητες, και δημιουργήθηκε το 2019 από την Αγγελική Μπαλογιάννη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

 

 

PDF 5   Διαβάστε την Ανακοίνωση
 
 
 
 
TOP