Ιστορική μέρα για το διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Ιστορική μέρα για το διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών

­
­
­

Πρώτη συνεδρίαση των μόνιμων οργάνων της πρώτης διασυνοριακής προστατευόμενης περιοχής στα Βαλκάνια

­

Η 23η Ιουνίου 2022 είναι μια ιστορική ημέρα για την Πρέσπα, με τις πολυαναμενόμενες εναρκτήριες συναντήσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών και της Ομάδας Εργασίας για τη Διαχείριση Υδάτων να πραγματοποιούνται στο Κέντρο Πληροφόρησης στην Πύλη, στις όχθες της Μικρής Πρέσπας. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), των υπουργείων περιβάλλοντος των τριών κρατών που μοιράζονται τη λεκάνη των Πρεσπών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ και των  υπηρεσιών που διαχειρίζονται τις προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται εντός του διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών, καθώς και διεθνείς παρατηρητές, θα συναντηθούν για πρώτη φορά μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών το 2019.

Ο Δήμος Πρεσπών και η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών υλοποιούν διασυνοριακές συνεργασίες στην Πρέσπα για πάνω από δύο δεκαετίες και όλο αυτό το διάστημα υποστήριξαν και εργάστηκαν συστηματικά για την επίτευξη της επίσημης διακρατικής συνεργασίας, παρά τις συχνά αντίξοες συνθήκες. Πάνω από δύο δεκαετίες αναμονής και επιμονής σήμερα πλέον δικαιώνονται. Είκοσι δύο χρόνια από τότε που οι Πρωθυπουργοί των τριών χωρών ανακήρυξαν το διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών και δώδεκα χρόνια από τότε που υπογράφτηκε η Συμφωνία από τους υπουργούς περιβάλλοντος των τριών κρατών και την ΕΕ, ο Δήμος Πρεσπών και η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών είναι πλέον στην ευχάριστη θέση να βλέπουν αυτό το όραμα για τους ανθρώπους και τη φύση της Πρέσπας να αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Οι πρώτες τετραμερείς συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες  εγκαινιάζουν τη λειτουργία των μόνιμων κοινών οργάνων του Πάρκου Πρεσπών, θεσμών συνεργασίας για συνεχή διασυνοριακό διάλογο και λήψη κοινών αποφάσεων.

Έτσι, παρόλο που οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης και της Ομάδας Εργασίας αποτελούν από μόνα τους σημαντικά γεγονότα και λόγο γιορτασμού, είναι μόνο το πρώτο από τα πολλά βήματα που ελπίζουμε να ακολουθήσουν σε μια μακρά πορεία συνεργασίας στην περιοχή με στόχο την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και τη ευημερία των τοπικών κοινωνιών, σήμερα και στο μέλλον. Ενόψει των σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα τόσο οι ανθρώπινες κοινωνίες όσο και η φύση, μια τέτοια συνεργασία είναι πιο σημαντική και πιο απαραίτητη από ποτέ.

Οι συναντήσεις έχουν οργανωθεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας (ΥΠΕΝ), ενώ ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), μέσω της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας, προσφέρει τεχνική βοήθεια για την οργάνωσή της, με κονδύλια που παρέχονται από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δραστηριότητες 2022». Ο Δήμος Πρεσπών είναι μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών και συγχρηματοδοτεί τη διοργάνωση των συναντήσεων, ενώ η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, είναι μέλος της ίδιας Επιτροπής και της Γραμματείας της με την υποστήριξη του Prespa-Ohrid Nature Trust (PONT).

Περισσότερες πληροφορίες:

· Βιβή Ρουμελιώτου, Συντονίστρια δράσεων πολιτικής, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, τηλ.: 23850 51211, email: v.roumeliotou@spp.gr 

 • Μιχάλης Πετράκος, Γενικός Γραμματέας, Δήμος Πρεσπών, τηλ.: 23853 51319, email: prespensis@gmail.com 
­
­

Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου 24/6/2022 ώρα 11.00

      Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 24 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 221 του ν. 4412/16 – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ, για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

Ο Δήμος Πρεσπών ανακοινώνει την Διενέργεια Κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, μέσω ΜΗΜΕΔ, για το έργο με στοιχεία :
Τίτλος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»
Συνολικού Προ/σμού: 3.467.741,93 € (χωρίς ΦΠΑ-μη επιλέξιμος).
Κριτήριο Ανάθεσης: Βάσει κόστους (χαμηλότερη τιμή)
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» Κωδικό ΟΠΣ 5107695.
Η ηλεκτρονική κλήρωση για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή κληρώσεων του Δήμου, την Τρίτη 14-06-2022 και ώρα 12:30 μ.μ. μέσω του ΜΗΜΕΔ (της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr/).
       
PDF 5   Διαβάστε την Ανακοίνωση
 
 
 
 

Ηλεκτρονική κλήρωση για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή κληρώσεων του Δήμου, την Δευτέρα 06-06-2022 και ώρα 12:3

Ηλεκτρονική κλήρωση για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του  διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»  θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή κληρώσεων του Δήμου, την Δευτέρα 06-06-2022 και ώρα 12:30 μ.μ. μέσω του ΜΗΜΕΔ (της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr/).
       
PDF 5   Διαβάστε την Ανακοίνωση
 
 
 
 

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με θέμα την ασφαλή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων Τρίτη, 31 Μαΐου 2022 και ώρα 6.30 μμ, από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Κέντρο

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Γυμνάσιο- Λ.Τ. Λαιμού Πρεσπών και τον Δήμο Πρεσπών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:
 
«Προφυλάξεις κατά τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων»
 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 18.30 μμ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου στον Λαιμό Πρεσπών. Η επιμόρφωση απευθύνεται καταρχήν στους αγρότες της περιοχής αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.
 

Πρόγραμμα:

18:30 - 18:40 Χαιρετισμοί των επισήμων

18:45 - 19:20 Μέσα Ατομικής Προστασίας και ορθή χρήση Γεωργικών Φαρμάκων (Δήμητρα Νικολοπούλου, Τοξικολόγος MSc, ERT, Ειδική Επιστήμονας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο)

19:20- 20:00 Έλεγχος Γεωργικών Φαρμάκων, Περιβάλλον και οργανισμοί που δεν αποτελούν στόχο καταπολέμησης (Δρ. Κατερίνα Κυριακοπούλου, Ερευνήτρια B΄, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο)

20:10- 20:30 Ερωτήσεις- Συζήτηση

Δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω πλατφόρμας zoom στο σύνδεσμο

https://us06web.zoom.us/j/87462752441?pwd=YjlvNms2SFZaZXpvd0xCVGpHdldmQT09

 

 

Ο Δήμαρχος Πρεσπών                                 Η Διευθύντρια του Γυμνασίου- Λ.Τ. Λαιμού
Παναγιώτης Πασχαλίδης                                              Χριστίνα Καραγιάννη

 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Μετατροπή του Δημαρχείου και του Παιδικού σταθμού Πρεσπών σε κτίρια σχεδόν μηδενικών εκπομπών

­

Mετατροπή του Δημαρχείου και του Παιδικού σταθμού Πρεσπών σε κτίρια σχεδόν μηδενικών εκπομπών

­
­
­

Υπογραφή σύμβασης στα πλαίσια της πράξης nZECom 

­

Ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής του Δήμου Πρεσπών για την ενεργειακή μετάβαση έγινε με την υπογραφή της σύμβασης ύψους 277.200 € για την μετατροπή του Δημαρχείου και του Παιδικού σταθμού Πρεσπών σε κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης, στα πλαίσια του έργου nZECom «Βιώσιμες και σχεδόν Μηδενικών Εκπομπών Κοινότητες και ο ρόλος των Δημόσιων Κτιρίων» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg-IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020.


Με βάση την σύμβαση, μέσα σε πέντε μήνες, ο ανάδοχος θα προμηθευτεί και τοποθετήσει επιπλέον μόνωση στο κέλυφος και τη στέγη των κτιρίων καθώς και φωτιστικά υψηλής απόδοσης ώστε οι απαιτήσεις θέρμανσης και φωτισμού να μειωθούν στο ελάχιστο, νέο σύστημα θέρμανσης με αντλίες θερμότητας για τον εξηλεκτρισμό της θέρμανσης καθώς και την τοποθέτηση κατάλληλα διαστασιολογημένων φωτοβολταϊκών σταθμών ώστε οι καταναλώσεις να καλύπτονται από την παραγωγή ενέργειας των φωτοβολταϊκών. Τέλος η σύμβαση προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και στα δύο κτίρια για την παρακολούθηση και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των νέων συστημάτων.


Με την παραλαβή, τα δύο κτίρια θα απαιτούν πολύ μικρότερες ποσότητες ενέργειας για τη λειτουργία τους οι οποίες και θα παράγονται από τα εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά, ελαχιστοποιώντας έτσι την συνεισφορά τους στην αλλαγή του κλίματος ενώ ταυτόχρονα θα εξοικονομούνται ετησίως αξιόλογα ποσά που σήμερα δαπανώνται για τις ενεργειακές τους ανάγκες. Η μελέτη των σχετικών επεμβάσεων εκπονήθηκε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. 
 

Η δράση αυτή συνδυάζεται με την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με την αλλαγή λαμπτήρων και φωτιστικών, την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε εγκαταστάσεις όπως αντλιοστάσια και ΕΕΛ, την μελέτη δικτύου τηλεθέρμανσης Δημοτικών κτιρίων με αξιοποίηση βιομάζας και την ηλεκτροκίνηση δημοτικών οχημάτων που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται αλλά και άλλες που σχεδιάζονται και έχουν περιληφθεί στο ιδιαίτερα φιλόδοξο Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Πρεσπών.


Το έργο «Βιώσιμες και σχεδόν Μηδενικών Εκπομπών Κοινότητες και ο ρόλος των Δημόσιων Κτιρίων» με ακρωνύμιο nZECom χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg-IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 υπηρετώντας τον ειδικό στόχο 1.3 του προγράμματος για αύξηση της ενεργειακή αποδοτικότητας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 

Στόχος του έργου είναι να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση μέσω συνδυασμού εξοικονόμησης και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα δημόσια κτίρια καθώς και της ευαισθητοποίησης των πολιτών.


Εταίροι του έργου είναι:
• Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (επικεφαλής εταίρος)
• Δήμος Devol (Αλβανίας)
• Δήμος Νεστορίου
• Δήμος Πρεσπών
 

­

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24/5/2022

         Καλείστε σε τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ που θα διεξαχθεί στις 24/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Με αρνητικό πρόσημο οι εκπομπές ΑΤΘ στον Δήμο Πρεσπών μέχρι το 2030

 

­

Δεσμεύσεις του Δήμου Πρεσπών στο σύμφωνο των Δημάρχων βάση του ΣΔΑΕΚ.

­

Μετά την ομόφωνη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ), ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης υπέγραψε στο σύμφωνο των Δημάρχων τη στοχοθεσία του Δήμου σχετικά με τις εκπομπές του για το 2030, δεσμευόμενος για αρνητικές εκπομπές την επόμενη δεκαετία. 

Σκοπός του ΣΔΑΕΚ είναι η οργάνωση μιας συνολικής στρατηγικής με γνώμονα την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ για την επίτευξή του απαιτείται η θέσπιση των παρακάτω στόχων:

 • Καταγραφή και παρακολούθηση όλων των καταναλώσεων ενέργειας εντός των ορίων του Δήμου από διάφορες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένου του οικιακού τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις καταναλώσεις του ίδιου του Δήμου.
 • Μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας η οποία συνεπάγεται μειωμένα λειτουργικά κόστη καθώς και μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.
 • Μειωμένη εξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πετρέλαιο.
 • Εξεύρεση μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας, Μείωση χρήσης ορυκτών καυσίμων, αύξηση της αξιοποίησης των ΑΠΕ και αξιοποίηση μηχανισμών δέμευσης CO2.
 • Εξεύρεση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τις προτεινόμενες δράσεις.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και κατ’ επέκταση συμβολή στην τοπική ανάπτυξη.
 • Δημιουργία ενός υγιέστερου περιβάλλοντος διαβίωσης και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στο σχέδιο υπολογίστηκε το σύνολο των εκπομπών του Δήμου με έτος αναφοράς το 2020 αναδεικνύοντας το ήδη σχετικά μικρό αποτύπωμα που οφείλεται τόσο σε δράσεις εξοικονόμησης όσο και το εξαιρετικά χαμηλό αποτύπωμα του οικιακού τομέα λόγω της εκτεταμένης χρήσης βιομάζας για την θέρμανση κτιρίων. Έτσι οι συνολικές εκπομπές στον Δήμο Πρεσπών ανέρχονται σε 9.210 ΜΤ CO2 το έτος.  

Στο σχέδιο αποτυπώνονται δράσεις που έχει αναλάβει ήδη ή σχεδιάζει ο Δήμος Πρεσπών για την ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όπως είναι 

 • Η ενεργειακή αναβάθμιση των εν λειτουργία Δημοτικών κτιρίων, με τελευταίο παράδειγμα το κτίριο του Δημαρχείου και του Παιδικού Σταθμού που θα μετατραπούν σε κτίρια μηδενικών εκπομπών.
 • Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών για τον συμψηφισμό καταναλώσεων (net metering) σε ενεργοβόρες εγκαταστάσεις (Δημαρχείο, αντλιοστάσια, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων).
 • Η μετατροπή του στόλου δημοτικών οχημάτων σε ηλεκτρικό με παράλληλη εγκατάσταση ΑΠΕ για την φόρτισή τους.

Υπολογίστηκαν επίσης δράσεις που θα μπορούσαν να αναληφθούν για εξοικονόμηση ενέργειας, παραγωγή από ΑΠΕ καθώς και δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Η συνολική μείωση που μπορεί να επιτευχθεί με τις δράσεις αυτές, χωρίς να συνυπολογίζεται η παραγωγή από Αιολικά και Φωτοβολταϊκά, είναι 33.524 ΜΤ/έτος που υπερβαίνει κατά πολύ τις συνολικές εκπομπές του έτους βάσης. Κατά συνέπεια είναι ρεαλιστικός ο στόχος της εξασφάλισης μείωσης εκπομπών κατά 10.000 ΜΤ/έτος που θα οδηγήσει τον Δήμο Πρεσπών σε αρνητική συνεισφορά στο φαινόμενο του Θερμοκηπίου.

Εκτός από τις δράσεις αυτές που σχεδιάζει και υλοποιεί μόνος του, ο Δήμος Πρεσπών αναπτύσσει ευρύτατες συνεργασίες για να πετύχει την ενεργειακή μετάβαση. Έτσι, συμμετέχει μαζί με τους υπόλοιπους Δήμους της Δυτικής Μακεδονία καθώς και την Περιφέρεια Δ.Μ. και το Πανεπιστήμιο Δ.Μ. στην Ενεργειακή Κοινότητα Δυτικής Μακεδονίας, ενώ έχει συστήσει με τον Δήμο Φλώρινας και τα νομικά της πρόσωπα την ενεργειακή κοινότητα Φλώρινας-Πρεσπών. Τέλος συμμετέχει ενεργά, ασκώντας τα τελευταία χρόνια την προεδρία, στο Ευρωπαϊκό δίκτυο RURENER πάνω από 85 μικρών επαρχιακών δήμων από όλη την Ευρώπη για την ενεργειακή μετάβαση.   

Ο Δήμος Πρεσπών επενδύει σταθερά, εδώ και πάνω από μια δεκαετία, στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ ενώ στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσει και στα ζητήματα της αποθήκευσης ενέργειας αλλά και δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα δήλωσε ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης. Φιλοδοξία μας για το 2030 είναι να συνεισφέρουμε στον στόχο του 55% για την Ευρώπη πετυχαίνοντας αρνητικό ισοζύγιο εκπομπών ΑΤΘ, εξοικονομώντας ταυτόχρονα πόρους και βελτιώνοντας τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους Δημότες μας.

­

Καθαρισμός και αποψίλωση οικοπέδων, αγροτεμαχίων και ακάλυπτων χώρων στην αντιπυρική περίοδο

 

 

Καθαρισμός και αποψίλωση οικοπέδων, αγροτεμαχίων και ακάλυπτων χώρων στην αντιπυρική περίοδο

 

Ο Δήμος Πρεσπών για την φετινή αντιπυρική περίοδο, από 01.05.2022 έως και 31.10.2022, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου, να προβούν έγκαιρα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, τα οποία δύνανται να αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων προκύπτει από την 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1301/Β/18-3-2022 )όπου ρητά αναφέρεται ότι:

 1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
 2. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:
 • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
 • Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
 • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
 • Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.
 1. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων καθαρισμού των οικοπέδων, θα επιβάλλονται σε βάρος τους τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και θα διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 433 του ποινικού κώδικα.

Ο Δήμος Πρεσπών, απευθύνει έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες και επικαρπωτές οικοπέδων ν’ ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποχρέωσή τους για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους.

 

Εγγραφές νηπίων σχολικού έτους 2022-2023 στον παιδικό σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών.

Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιούνται από Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 έως και την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, από  9:30 π.μ. – 12:30 μ.μ.

 

PDF 5      Διαβάστε την Ανακοίνωση

 

 

PDF 5      Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής

 

TOP