Έναρξη Νέου Κύκλου Υποβολής Αιτήσεων - Λευκές Περιοχές. (ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ-ΒΡΟΝΤΕΡΟ-ΠΙΣΟΔΕΡΙ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΤΡΙΓΩΝΟ-ΒΑΤΟΧΩΡΙ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ-ΚΩΤΑΣ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έναρξη Νέου Κύκλου Υποβολής Αιτήσεων - Λευκές Περιοχές

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 2539/τεύχος Β'/14.06.2021 σήμερα ξεκινάει ο νέος κύκλος αιτήσεων μέσω Θυρίδας (gov.gr)  για την υπαγωγή των δικαιούχων στο μητρώο των Λευκών Περιοχών.

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει ενεργή στο διάστημα 01.11.2021-15.11.2021. Όσοι πολίτες δεν προλάβουν να αιτηθούν την ένταξή τους στο μητρώο, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν στον επόμενο κύκλο επικαιροποίησης του μητρώου.

Τονίζεται ότι για κάθε ενδιαφερόμενο πρέπει να υπάρχει μία και μόνο μία εγκεκριμένη αίτηση του στη Θυρίδα. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει υποβάλει πολλαπλές αιτήσεις, τότε όλες εκτός από μία - εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια - οφείλουν να απορρίπτονται.

Το Πληροφοριακό Σύστημα του έργου (https://totaltvcoverage.gr/) θα παραμείνει προσβάσιμο για την καταχώριση των ως άνω εγκεκριμένων αιτήσεων έως και την Τρίτη 30.11.2021.

Λεπτομερείς οδηγίες για τη διαχείριση των αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://thyrides-kep.services.gov.gr/Manual_thyrides_kep_lefkes_perioxes.pdf

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα αντιμετωπίζετε μπορείτε να επικοινωνείτε Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00 με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο 215215-7840 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση helpdesk@tvcoverage.gr.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ gov.gr  

ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΠ ΠΡΕΣΠΩΝ

τηλ.: 2385351324-25

ΕΩΣ 15.11.2021

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή.

Εάν είστε μόνιμος κάτοικος σε «Λευκή Περιοχή», μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ψηφιακά, προκειμένου να ενταχθείτε στο πρόγραμμα επιδότησης. Εάν δεν επιθυμείτε να την υποβάλετε ψηφιακά, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε στο ΚΕΠ της περιοχής κατοικίας σας.


Για να καταθέσετε την αίτηση ψηφιακά, θα χρειαστείτε μόνο:

  • Τους κωδικούς σας taxisnet
  • Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για να καταθέσετε την αίτηση σε ΚΕΠ, θα χρειαστείτε μόνο:

  • Το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας
  • Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

 

PDF 5         Διαβάστε την Ανακοίνωση

 

PDF 5        Ποιοί οικισμοί ανήκουν στις Λευκές Περιοχές

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2-11-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 02 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ σε ειδική μικτή συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για το παρακάτω μοναδικό θέμα:

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 1-11-2021

Καλείστε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 643/24/9/2021 νέα Εγγύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. που θα διεξαχθεί στις 1-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

Στις Πρέσπες η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου RURENER, Επαρχιακών Δήμων για την Ενεργειακή Μετάβαση

Το Rurener είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων που αποτελείται από πάνω από 80 μικρούς επαρχιακούς Δήμους και Κοινότητες,  από την Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία, Πορτογαλία, Ουγγαρία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που έχουν δεσμευτεί να πετύχουν το στόχο της ενεργειακής μετάβασης  με πρωτοβουλίες και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αποκεντρωμένης παραγωγής που αξιοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ο Δήμος Πρεσπών, ο Δήμαρχος του οποίου κ. Παναγιώτης Πασχαλίδης προεδρεύει στην εκτελεστική επιτροπή του Δικτύου αυτή την περίοδο, θα φιλοξενήσει  από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου, την ετήσια Γενική Συνέλευση του Rurener, στην οποία θα παρευρεθούν Δήμαρχοι και εκπρόσωποι Δήμων από την Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Κύπρο, Ουγγαρία και Ελλάδα.  

Tα μέλη του δικτύου έχουν κληθεί και θα χαιρετήσουν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης και Δήμαρχοι από όμμορους Δήμους της χώρας μας αλλά και από τις γειτονικές χώρες. 

Στην ατζέντα της συνέλευσης ξεχωρίζει, ανάμεσα στ'άλλα, η πορεία προς την διαμόρφωση του οδικού χάρτη για την μετάβαση των επαρχιακών περιοχών που αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της ανάγκης για προσαρμογή όλων στους νέους Ευρωπαϊκούς στόχους για 55% μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου μέχρι το 2030.

 

rurener logo

 

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με απόφαση του Περιφερειάρχη Γεώργιου Κασαπίδη, το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» προϋπολογισμού 3.641.129,03€ (χωρίς ΦΠΑ).

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με απόφαση του Περιφερειάρχη Γεώργιου Κασαπίδη, το έργο  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» προϋπολογισμού 3.641.129,03€ (χωρίς ΦΠΑ).

Πρόκειται για την σημαντικότερη δράση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Πρεσπών για εξάλειψη του μη τιμολογούμενου νερού, με σκοπό την προσφορά ποιοτικών δημοτικών υπηρεσιών, την αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων της Πρέσπας και την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Το έργο αφορά την ολική αλλαγή των δικτύων ύδρευσης σε έξι από τις δεκαέξι συνολικά κοινότητες του Δήμου Πρεσπών (Κρυσταλλοπηγής, Καρυών, Καλλιθέας, Βροντερού, Ψαράδων,  Λαιμού) συνολικού μήκους 27.81 χιλιομέτρων. Με την αλλαγή των δικτύων θα περιοριστούν οι, ολοένα και πιο συχνές, βλάβες μια και το νέο δίκτυο είναι μελετημένο ώστε οι πιέσεις να κατανέμονται ομοιόμορφα, ενώ ταυτόχρονα θα εξαλειφθούν οι αφανείς διαρροές και οι τυχόν παράνομες συνδέσεις.

Παράλληλα με αυτό το έργο, παραλήφθηκε πρόσφατα ο εξοπλισμός αναβάθμισης της υδραυλικής συμπεριφοράς των δικτύων άλλων πέντε κοινοτήτων,  στα πλαίσια της εγκεκριμένης πράξης SMARTWATERSAVE του προγράμματος  Interreg CBC Ελλάδα – Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020.  Με την τοποθέτηση του εξοπλισμού αυτού, σε συνδυασμό με τις αντικαταστάσεις δικτύων, θα αναβαθμιστούν στα τρέχοντα πρότυπα τα δίκτυα 11 συνολικά οικισμών, τα οποία θα έχουν επίσης χαρτογραφηθεί και ενταχθεί στην εφαρμογή GIS του Δήμου Πρεσπών.

Τέλος, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης, η προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και τηλεελέγχου ύψους 1,47 εκ. € που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η προμήθεια περιλαμβάνει την τεχνολογική αναβάθμιση του συνόλου των δικτύων του Δήμου με την εγκατάσταση εξοπλισμού ανιχνευτών και αυτοματισμών υψηλής τεχνολογίας στα κρίσιμα σημεία των δικτύων, από τα φρεάτια έξω από τα σπίτια των καταναλωτών μέχρι τις δεξαμενές τροφοδοσίας των δικτύων.

Με την ολοκλήρωση των δράσεων αυτών, τα επόμενα δύο χρόνια αναμένεται να αναβαθμιστούν σημαντικά οι υπηρεσίες ύδρευσης, με βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού που θα ελέγχεται πλέον σε πραγματικό χρόνο και μείωση των συμβάντων διακοπής υδροδότησης λόγω αστοχίας υλικού ενώ ταυτόχρονα θα μειωθούν τα λειτουργικά κόστη και τα κόστη συντήρησης των δικτύων ύδρευσης. Με τις επεμβάσεις αυτές, τα εσωτερικά δίκτυα του Δήμου Πρεσπών αναβαθμίζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής για αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και της ανθεκτικότητας έναντι της αλλαγής του κλίματος.

 

map υδρευση

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 18-10-2021

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κεκλισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24-9-2021 νέα εγγύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. που θα διεξαχθεί στις 18/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ COVID-19 -ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν.4764/2020

PDF 5            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

PDF 5            ΦΕΚ  ( ΟΡΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ)

 

WORD1         ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.4764-2020 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 7-10-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 07 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ σε ειδική μεικτή συνεδρίαση δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για το παρακάτω μοναδικό θέμα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 1-10-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Σύμφωνα με το σχετικό mail που σας έχει σταλεί από τον πρόεδρο Δ.Σ , σας ενημερώνουμε ότι ο τρόπος σύγκλησης για την προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ στις 1 Οκτ 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ αλλάζει από δια ζώσης συνεδρίαση, γίνεται μεικτή συνεδρίαση, δηλαδή και δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη.
Οι συμμετέχοντες που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης, οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά στον πρόεδρο του Δ.Σ.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν επίσης την υποχρέωση να ενημερώσουν τον πρόεδρο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την συνεδρίαση για τον τρόπο συμμετοχής τους δηλ είτε δια ζώσης, είτε με τηλεδιάσκεψη.
Η σύνδεσή σας στη συνεδρίαση του Δ.Σ θα είναι εφικτή μέσω webex πατώντας το παρακάτω λινκ

https://prespes.webex.com/meet/prespa

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 1-10-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), στις 01 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄ συγκαλείται το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το παρακάτω θέματα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
TOP