Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28-9-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σε ειδική συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για το παρακάτω μοναδικό θέμα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27-9-2021

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στις 27/9/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

Ιδρύθηκε η Ενεργειακή Κοινότητα Φλώρινας και Πρεσπών

Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων σταδίων ιδρύθηκε Ενεργειακή Κοινότητα των Δήμων Φλώρινας και Πρεσπών, η οποία έχει λάβει νομική υπόσταση και είναι πλέον έτοιμη για τα επόμενα βήματά της.
Συνεχίζοντας και βαθαίνοντας τη συνεργασία τους οι δύο Δήμοι προχώρησαν στη σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δίνονται προς όφελος των πολιτών. Η Ενεργειακή Κοινότητα αποσκοπεί στο να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των δύο Δήμων για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα, την ελάφρυνση των προϋπολογισμών με την μείωση των λογαριασμών ενέργειας μέσω εικονικού συμψηφισμού, την εξασφάλιση βιώσιμης (οικονομικά και περιβαλλοντικά) συγκοινωνίας μεταξύ Φλώρινας και Πρεσπών καθώς και την στήριξη των οικονομικά ευάλωτων. Το εργαλείο της Ενεργειακής Κοινότητας δίνει την ευκαιρία στους δύο Δήμους να δράσουν ενεργά για τη δίκαιη μετάβαση των περιοχών τους και να μεγιστοποιήσουν το όφελος της ενεργειακής μετάβασης για τις τοπικές κοινωνίες.
Στην Ενεργειακή Κοινότητα συμμετέχουν επίσης το Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας καθώς και η Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. (ΑΝΦΛΩ), ενώ την πρωτοβουλία των δύο Δήμων στήριξε ενεργά η περιβαλλοντική δεξαμενή σκέψης The Green Tank.
Τόσο το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας όσο και το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021- 2027 προβλέπουν χρηματοδοτήσεις για τα έργα των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών αυτών πόρων καθώς και η αξιοποίηση των πόρων του Πράσινου Ταμείου για τις Ενεργειακές Κοινότητες αποτελούν προτεραιότητα για τους Δήμους Φλώρινας και Πρεσπών, ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινότητάς των δημοτών τους καθιστώντας τους πολίτες επίκεντρο της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλουν στη μετάβαση των δύο Δήμων προς την κλιματική ουδετερότητα.
Ο Δήμαρχος Φλώρινας, Βασίλης Γιαννάκης, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα καθορίζεται η προοπτική της περιοχής για τις επόμενες δεκαετίες και από αυτόν τον σχεδιασμό δε μπορεί να λείπουν οι τοπικές κοινωνίες. Με την Ενεργειακή Κοινότητα που ιδρύσαμε με τον Δήμο Πρεσπών σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε τους χρηματοδοτικούς πόρους της επόμενης περιόδου, ώστε μέσω της μείωσης των δαπανών για τις ενεργειακές ανάγκες των Δήμων, να μπορέσουμε να παρέχουμε στους δημότες μας υπηρεσίες που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής αξιοποιώντας τις καθαρές μορφές ενέργειας. Η σταθερή συγκοινωνία μεταξύ Φλώρινας- Πρεσπών αποτελεί για εμάς ένα στοίχημα, ώστε όχι μόνο οι πολίτες να μπορούν να εξυπηρετούνται καθημερινά, αλλά και οι επισκέπτες του τόπου μας να μπορούν να απολαμβάνουν τις ομορφιές της Φλώρινας, αξιοποιώντας μάλιστα όλα τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης».
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πρεσπών, Παναγιώτης Πασχαλίδης, ανέφερε: «Ο Δήμος Πρεσπών εδώ και πολλά χρόνια αξιοποιεί δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίρια, τον δημόσιο φωτισμό, τις εγκαταστάσεις και πρόσφατα στην ηλεκτροκίνηση με σκοπό να καταστήσει τον Δήμο Πρεσπών Πράσινο Δήμο με σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Σε αυτή την κατεύθυνση διευρύνουμε τη συνεργασία μας με τον Δήμο Φλώρινας μέσα από την Ενεργειακή Κοινότητα Φλώρινας Πρεσπών, σκοπεύοντας να μειώσουμε τα ενεργειακά κόστη του Δήμου και να επιστρέψουμε στους πολίτες το όφελος αυτό μέσα από καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες και έργα καθώς και στήριξη στους αδύναμους, ενώ ταυτόχρονα στοχεύουμε να εξελίξουμε την Πρέσπα σε κόμβο αειφόρου μετακίνησης για όσους επισκέπτονται την περιοχή και εν τέλει πρότυπο ενεργειακής μετάβασης για μικρό Δήμο της υπαίθρου».
 
241841246 382230056695056 6168735964880508476 n

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 6-9-2021

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 6/9/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021-2022

PDF 5   Διαβάστε τον Πίνακα Κατάταξης
 
 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30-8-2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 46819/24-07-2021 (Β’ 3276), στις 30 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ π.μ. συγκαλείτε το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνική επικοινωνία), προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το παρακάτω θέματα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17-8-2021

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς, (λόγω COVID 19) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στις 17-08-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30-7-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), στις 30 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄ συγκαλείται το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το παρακάτω θέματα:

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση

Εμβολιασμός κατα Covid-19, κατ’ οίκον στις Πρέσπες - Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ΚΕΠ του Δήμου Πρεσπών, τηλ. 23853 51324-5

Εμβολιασμός κατ’οίκον στις Πρέσπες

Ο Δήμος Πρεσπών, σε συνεργασία με την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας (3η ΥΠΕ), καλεί τους κατοίκους που λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας αδυνατούν να μετακινηθούν προς ένα εμβολιαστικό κέντρο και ενδιαφέρονται να εμβολιαστούν κατ’ οίκον, να δηλώσουν συμμετοχή στον Δήμο μας, προκειμένου να προγραμματιστεί ο εμβολιασμός τους από τους αρμόδιους φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ΚΕΠ του Δήμου Πρεσπών, τηλ. 23853 51324-5

 

emvolioSpiti

Υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής του αρδευτικού δικτύου Πρεσπών, με προϋπολογισμό μελέτης : 20.300.000,00 €

Υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής του αρδευτικού δικτύου Πρεσπών

Υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής του αρδευτικού δικτύου Πρεσπών (ΑΔΑ: Ψ7ΚΖ4653ΠΓ-ΒΘ5) μεταξύ του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και του αναδόχου που είναι η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές (ΙΝΤΡΑΚΑΤ).  Πρόκειται για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που έγινε ποτέ στην Πρέσπα με προϋπολογισμό μελέτης : 20.300.000€  και ύψος σύμβασης 9.946.220,04€ το οποίο περιλαμβάνει την αλλαγή του αρδευτικού δικτύου στον κάμπο των Πρεσπών με νέο, με σωλήνες υπό πίεση, κατάλληλο για στάγδην άρδευση.

Το έργο διαμορφώθηκε σαν όραμα και αίτημα της περιοχής των Πρεσπών από τη δεκαετία του 2000, ενώ η μελέτη του ανατέθηκε το 2013 και ολοκληρώθηκε το 2017. Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης τον 2019 λαμβάνοντας την μεγαλύτερη βαθμολογία από όλα τα προτεινόμενα έργα του μέτρου 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» ενώ ήταν από τα πρώτα που δημοπρατήθηκαν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Το έργο στοχεύει στην καλύτερη εκμετάλλευση φυσικών πόρων εξασφαλίζοντας μείωση κατανάλωσης νερού κατά 46% αλλά και μείωση της επιβάρυνσης της Μικρής Πρέσπας από λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Ταυτόχρονα, με βάση την γεωργοοικονομική μελέτη του έργου, με την λειτουργία του νέου αρδευτικού αναμένεται να αυξηθεί η ακαθάριστη αξία παραγωγής στην αρδευόμενη έκταση κατά 1,5 εκ. € (ποσοστό αύξησης 17.54%) και το οικογενειακό γεωργικό εισόδημα των εκμεταλλεύσεων κατά 1,23 εκ.€ (ποσοστό αύξησης 23%).

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου είναι 36 μήνες και κατά τη διάρκειά της ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την λειτουργία του παλιού αρδευτικού ώστε συνεχίζεται απρόσκοπτα οι καλλιέργειες.

Ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά: «Πιάσαμε ένα ακόμα ορόσημο σε έναν μακρύ δρόμο από την σύλληψη μέχρι την υλοποίηση του πιο σημαντικού γεωργικού-περιβαλλοντικού έργου στις Πρέσπες το οποίο θα βοηθήσει τους αγρότες μας να καλλιεργούν πιο αποδοτικά τα χωράφια τους και να βελτιωθεί η κατάσταση των υδάτων στην Μικρή Πρέσπα. Ταυτόχρονα, η κοινωνία μας θα έχει ένα σημαντικό εργαλείο για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την κλιματική κρίση που για μια ακόμα χρονιά μας δείχνει τα δόντια της. Θέλω να τονίσω ότι η απρόσκοπτη ωρίμανση, χρηματοδότηση και τώρα πλέον υλοποίηση του έργου αυτού είναι αποτέλεσμα πολύχρονων προσπαθειών όλων μαζί των φορέων των Πρεσπών που ένωσαν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό σκοπό. Όλοι μαζί το πετύχαμε αυτό και όταν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα! Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου την πολιτική ηγεσία του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης, που είναι ο κύριος του έργου, γιατί κράτησε όλες τις δεσμεύσεις της και τήρησε το χρονοδιάγραμμα μέχρι τη σύμβαση παρά τα προβλήματα που αναπόφευκτα δημιούργησε στις υπηρεσίες του υπουργείου η πανδημία!». 

TOP