Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Γιορτή Φασολιού και Τσιρονιού στον Λαιμό Πρεσπών

Λαιμός Πρεσπών

Τ.Κ. 53150

Τηλ. 2385351300

Fax 2385351311

E mail: prespa@otenet.gr

Λαιμός, 03 Οκτωβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Γιορτή Φασολιού και Τσιρονιού στον Λαιμό Πρεσπών

Επιτυχημένη ήταν για ακόμη μια φορά η Γιορτή Φασολιού και Τσιρονιού στις Πρέσπες, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Πρεσπών.

Όλος ο κόσμος που συμμετείχε στη γιορτή δοκίμασε πιάτα μαγειρεμένα από ντόπιες μαγείρισσες με βάση τα φασόλια Πρεσπών και τα τσιρόνια από τις λίμνες των Πρεσπών.

Στη γιορτή συμμετείχε το χορευτικό συγκρότημα του Αθλητικού και Μορφωτικού Συλλόγου «Βίγλα Πισοδερίου» που χόρεψε υπό τους ήχους των χάλκινων της Presband.

Η εκδήλωση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Leader/CLLD Φλώρινας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) και υλοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πρεσπών

Γραφείο Τύπου

Δήμου Πρεσπών

 

 

IMG 3621φ

 

IMG 20230922 203945

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ενημερωτική εκδήλωση για τα Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα στον Δήμο Πρεσπών που έγινε σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ενημερωτική εκδήλωση για τα Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα στον Δήμο Πρεσπών που έγινε σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

 

 

PDF 5      Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου δράσεων κατάρτισης ανέργων στις Πρέσπες

Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου δράσεων κατάρτισης ανέργων στις Πρέσπες

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στην αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα και ξένες γλώσσες στον χώρο εργασίας

Ο Δήμος Πρεσπών διενεργεί διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης προϋπολογισμού 61.647,60 € με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων της περιοχής μας.

 Αυτή η ολοκληρωμένη πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί στην αγροτική επιχειρηματικότητα και στις ξένες γλώσσες στο χώρο εργασίας, εξοπλίζοντας τους συμμετέχοντες με βασικές δεξιότητες για να πετύχουν στον αγροτικό τομέα και να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους.

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η υλοποίηση 2 προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για 42 άνεργους/ες που θα προέρχονται από την περιοχή του Δήμου Πρεσπών (περιοχή παρέμβασης), στις ειδικότητες: 

1. Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 182 ωρών με τίτλο «Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα στον Κλάδο της Αγροδιατροφής», που περιλαμβάνει 150 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 32 ώρες πρακτικής άσκησης (casestudies).

2. Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 182 ωρών με τίτλο « Οριζόντιες Ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο εργασίας», που περιλαμβάνει 150 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 32 ώρες πρακτικής άσκησης (casestudies).

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι και τις τεράστιες δυνατότητες των αγροτικών μας πόρων, ο Δήμος Πρεσπών σχεδίασε αυτό το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης για να γεφυρώσει το χάσμα δεξιοτήτων και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους ανέργους της περιοχής μας. Στοχεύοντας στην αγροτική επιχειρηματικότητα και στην γνώση ξένων γλωσσών, στοχεύουμε να ενδυναμώσουμε τους συμμετέχοντες να διερευνήσουν επιχειρηματικά εγχειρήματα στον αγροτικό τομέα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την διεθνή συνεργασία και την υποδοχή και εξυπηρέτηση ξενόγλωσσων επισκεπτών.

Επιπροσθέτως ο ανάδοχος θα παρέχει δράσεις πιστοποίησης των έργων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από συνεργαζόμενους Φορείς Πιστοποίησης C.P.C. , οι οποίοι είναι είτε διαπιστευμένοι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISOIEC 17024 ή ισοδύναμο είτε από τον Ε.Ο.Π.Π.Π.Ε.Π. είτε από άλλο ισοδύναμο φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την έκδοση πιστοποιητικών για τις συγκεκριμένες ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

Τέλος, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί μέσα από την ανοιχτή διαδικασία θα προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη που θα περιλαμβάνει υποδοχή - καταγραφή των δικαιούχων και διερεύνηση των ατομικών τους αναγκών προτιμήσεων. Ενεργοποίηση του ίδιου του συμβουλευόμενου για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ένταξή του στην οικονομική ζωή. Η συμβουλευτική που συνδέεται µε τον επαγγελματικό προσανατολισμό αναφέρεται στην υποστήριξη που, μεταξύ άλλων, βοηθά το άτομο να λάβει αποφάσεις σχετικά µε την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά του, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του πορείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μέχρι τις 7 Ιουλίου. 

Municipality of Prespes
Laimos, 53150, Prespes
 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3.700 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29 ΕΤΩΝ

ΕΣΕΕ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 15/06/2023

ΘΕΜΑ: 3.700 θέσεις κατάρτισης για άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών

σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου

με εκπαιδευτικό επίδομα 2.500 ευρώ

        Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου»" (κωδικός ΟΠΣ: 5154997), που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» (Π.Α.Ν.) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.), καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε., υλοποιεί δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής και πιστοποίησης για 3.700 άνεργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του Λιανικού Εμπορίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι/νέες, που πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος και να διανύουν το 30ο
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στη Δ.ΥΠ.Α.

Οι ειδικότητες κατάρτισης είναι οι εξής:

  • Εξωτερικός πωλητής
  • Υπάλληλος γραφείου
  • Πωλητής λιανικού εμπορίου
  • Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου
  • Προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου – merchandiser
  • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 500 ώρες (180 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 320 ώρες πρακτική άσκηση). Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης ανέρχεται σε 5,00 ευρώ. Η συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος ανέρχεται σε 2.500,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://apko09.esee.gr και παράλληλα πρέπει να αναρτούν και τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην πρόσκληση, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους.

Mε την παράκληση να δημοσιευθεί

        

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων & παγίας δωρεάν διάθεσης παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Πρεσπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         

                                                  

   Ταχ. Δ/νση        : Λαιμός

       Ταχ. Κωδ.        : 531 50
       Τηλέφωνο        : 2385351300
       Email               : prespa@otenet.gr

Λαιμός  18 Ιανουαρίου 2023

Στις 13 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30΄ στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Πρεσπών   με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πρεσπών, κου. Πασχαλίδη Παναγιώτη και με αφορμή αναφορά του Προέδρου της Κοινότητας Ψαράδων   πραγματοποιήθηκε  συνάντηση – ενημέρωση με θέμα την άμεση εφαρμογή του Κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων & παγίας δωρεάν διάθεσης παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Πρεσπών, λόγω εντόνων παραπόνων και καταγγελιών που εκφράστηκαν από κατοίκους του χωριού αλλά και επισκέπτες για την ελεύθερη διέλευση και παραμονή μεγάλων ζώων (Αγελάδων) σε κοινόχρηστους χώρους τα οποία ήταν ανεπιτήρητα.

Στην συνάντηση προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν: η πλειονότητα των εμπλεκόμενων κτηνοτρόφων, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ψαράδων, ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου του Δήμου Πρεσπών καθώς και αρκετοί από τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Πρεσπών.

Μετά από την ενημέρωση που έγινε από την υπηρεσία του Δήμου Πρεσπών, σχετικά με το τι προβλέπεται από τον Κανονισμό διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, οι κτηνοτρόφοι που τους αφορά   το θέμα δεσμεύτηκαν να απομακρύνουν άμεσα τα ζώα τους μέσα από το χωριό και να τα περιορίσουν σε συγκεκριμένο χώρο.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Πρεσπών θα προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή του ψηφισμένου κανονισμού χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Ο Δήμαρχος

Πασχαλίδης Παναγιώτης

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φλώρινας

Συνεδρίασε εκτάκτως το Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φλώρινας υπό την προεδρεία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργου Κασαπίδη, μετά τη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε στη Φλώρινα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από τις αυτοψίες των προέδρων των κοινοτήτων και των στελεχών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής δεν καταγράφηκαν καταρρεύσεις, οι δε υλικές ζημιές σύμφωνα με το μέγεθος του σεισμού δεν αξιολογούνται ιδιαίτερα σημαντικές. Πολύ περισσότερο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου η μέχρι στιγμής ακολουθία κρίνεται ομαλή.

Με υπευθυνότητα και συνεργασία θα αντιμετωπίσουμε το φυσικό φαινόμενο. Παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η σεισμική ακολουθία κρίνεται ομαλή, οφείλουμε να αποφεύγουμε επικίνδυνα σημεία και με ψυχραιμία να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων, τηρώντας πάντα τα μέτρα.

Για οποιαδήποτε αναφορά επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα:

• 2385044917 (Πολιτική Προστασία Δήμου Φλώρινας)

• 6970968452 (Πολιτική Προστασία Π.Ε. Φλώρινας)

• 2385022100 (Αστυνομία Φλώρινας)

• 2385022445 – 199 (Πυροσβεστική)

• 166 (ΕΚΑΒ)

Δήμος Πρεσπών καλεί όσους πολίτες επιθυμούν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, προκειμένου να βοηθήσουμε τους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας των πυρόπληκτων περιοχών της Εύβοιας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες επιβίωσης που αντιμετωπίζουν συνάνθρωποι μας στις πληγείσες περιοχές της Ευβοιας ο Δήμος Πρεσπών καλεί όσους πολίτες επιθυμούν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, προκειμένου να βοηθήσουμε τους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας των πυρόπληκτων περιοχών.

Σημείο συγκέντρωσης των αγαθών έχει οριστεί το κτίριο του Δημαρχείου Πρεσπών.

Η συγκέντρωση των αγαθών θα ξεκινήσει την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021 και ώρες 07:00π.μ – 15:00 .

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Βιδίνου Μαρίνα, Σουλίδου Μαργαρίτα

Για κάθε διευκρίνιση και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα:2385351316-317

Τα αγαθά που θα συγκεντρωθούν είναι:

• Τρόφιμα Μακράς διαρκείας (ζυμαρικά ,κονσέρβες, όσπρια ,γάλα εβαπορέ, φρυγανιές, μπισκότα, δημητριακά).
• Είδη φροντίδας βρεφών(μωρομάντιλα, σκόνη γάλακτος, παιδικές πάνες)
• Παυσίπονα, αλοιφές για εγκαύματα, pulvo, κολλύριο, γάζες, φυσιολογικό ορό.

Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν:

♦ η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών
♦ η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η παράδοση και η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Ο Δήμος Πρεσπών εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση του σε όλες τις οικογένειες που έζησαν αυτή την τραγωδία και σύντομα θα ανακοινώσει τις νέες του κοινωνικές δράσεις.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για ότι μπορεί ο καθένας μας να κάνει αυτές τις δύσκολες ώρες για τον τόπο μας.

Ο Δήμαρχος Πρεσπών

Παναγιώτης Πασχαλίδης

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Πρεσπών, στις 3 Ιουνίου 2021 στο Λαιμό, η σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού αποχιονισμού του Δήμου Πρεσπών»

 ETHNOSIMO

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Λαιμός Πρεσπών, 3 Ιουνίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Πρεσπών, στις 3 Ιουνίου 2021 στο Λαιμό, η σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού αποχιονισμού του Δήμου Πρεσπών», στο πλαίσιο των δράσεων-ενεργειών που υλοποιεί ο Δήμος Πρεσπών για την ανάπτυξη του στόλου και υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητα τον αποχιονισμό μέσω της Πολιτικής Προστασίας.

 

Η προμήθεια του ενός πολυμηχανήματος, αρχικού προϋπολογισμού 155.000,00 €, που θα παραδοθεί στο Δήμο, χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

 

Ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Χ. Πασχαλίδης δήλωσε: «Σήμερα με την υπογραφή της σύμβασης ολοκληρώνεται η πολύμηνη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου και ο Δήμος μας θα εξοπλιστεί με ένα αποχιονιστικό πολυμηχάνημα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στους οικισμούς του. Η καθημερινότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα της διοίκησης από την αρχή της διοίκησης μας και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε με νέο εξοπλισμό να γίνει πιο εύκολη και πιο ασφαλής η δουλειά των εργαζομένων μας και η άμεση και ορθότερη αντιμετώπιση των δύσκολων καιρικών συνθηκών της περιοχής μας προς τελικό όφελος την εξυπηρέτηση του δημότη μας. Οι αυξημένες ανάγκες του Δήμου δεν καλύπτονται όμως μόνο με την οργάνωση, χρειάζονται κονδύλια τα οποία καθημερινά εξασφαλίζουμε από κάθε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

 

Ο ΔHμαρχος Πρεσπών

ΠαναγιΩτης ΠασχαλΙδης

 

PHOTO 1

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

 Αφορά και τον Δήμο Πρεσπών (1ος Φλώρινας Φλώρινας, Πρεσπών Κ.Υ. Φλώρινας Φλώρινας Πρόεδρος και Αναπληρωτής)

 

 PDF2  Διαβάστε 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πρεσπών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πρεσπών

Ξεκινά το νέο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Πρεσπών με δέσμη 6 τμημάτων.  

Ο Δήμος Πρεσπών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ξεκινούν τη λειτουργία του νεοϊδρυθέντος Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πρεσπών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Αρχικά, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πρεσπών θα δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50
2 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική -  Πολιτιστική Ανάπτυξη 25
3 Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25
4 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
5 Αγγλικά για τον Τουρισμό 25
6 Εργαστήρι μουσικής 50

Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου μέχρι τις 10/12/2019.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρεσπών, στο Δημαρχείο Λαιμού

Τηλ. :23850 51317

Email: kk2@cityoflorina.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.           

 PDF2  Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

TOP