2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

 Αφορά και τον Δήμο Πρεσπών (1ος Φλώρινας Φλώρινας, Πρεσπών Κ.Υ. Φλώρινας Φλώρινας Πρόεδρος και Αναπληρωτής)

 

 PDF2  Διαβάστε 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πρεσπών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πρεσπών

Ξεκινά το νέο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Πρεσπών με δέσμη 6 τμημάτων.  

Ο Δήμος Πρεσπών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ξεκινούν τη λειτουργία του νεοϊδρυθέντος Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πρεσπών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Αρχικά, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πρεσπών θα δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50
2 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική -  Πολιτιστική Ανάπτυξη 25
3 Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25
4 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
5 Αγγλικά για τον Τουρισμό 25
6 Εργαστήρι μουσικής 50

Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου μέχρι τις 10/12/2019.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρεσπών, στο Δημαρχείο Λαιμού

Τηλ. :23850 51317

Email: kk2@cityoflorina.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.           

 PDF2  Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Γραφείο Κτηνοτροφίας της ΔΑΟΚ Φλώρινας (Πρώην Δ/νση Γεωργίας), ανακοινώνεται προς όλους τους κτηνοτρόφους, ότι καλούνται όλοι να προσέλθουν στα γραφεία της Υπηρεσίας, για να ενημερωθούν ενυπόγραφα για τις κατανομές βοσκοτόπων που σχετίζονται με τις ετήσιες επιδοτήσεις του έτους 2018.
Όσοι κτηνοτρόφοι δεν έχουν λάβει το ανάλογο ύψος επιδότησης για τα ζώα που κατέχουν εξ΄ αιτίας μείωσης στον αντίστοιχο βοσκότοπο που αποδίδεται στην κατανομή του ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούνται μέχρι την 31/12/2018 να αφού λάβουν ενυπόγραφα γνώση και να υποβάλουν ένσταση.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στα τηλέφωνα 2385054552 & 2386022478.

Φλώρινα 11/12/2018

 

 

 PDF2    Διαβάστε το Δελτίο Τύπου.

Ρυμοτομικό Αγ. Γερμανού: ένα παλιό πρόβλημα βρίσκει τη λύση του

Εγκρίθηκε από το ΔΣ του Πράσινου ταμείου (Αρ. Απόφασης 145.2.3/2018  ΑΔΑ: ΨΦ5Χ46Ψ844-ΠΝ6)  η χρηματοδότηση του Δήμου Πρεσπών για την εκπόνηση μελέτης αλλαγής του ρυμοτομικού του Αγ. Γερμανού μέχρι του ποσού των 370.000€.

Με αυτή την απόφαση ανοίγει ο δρόμος για την επίλυση των σύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο χωριό της λεκάνης των Πρεσπών σε συνδυασμό με την νομοθετική πρωτοβουλία toy υπ. Οικονομικών για την επίλυση του ιδιοκτησιακού.

Ο Αγ. Γερμανός υπήρξε τσιφλίκι της Βασιλομήτορος επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας με αποτέλεσμα να περιληφθεί στο σύνολό του στην ιδιωτική (ανταλλάξιμη) περιουσία του ελληνικού δημοσίου με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 1939. Στη συνέχεια, όπως και η υπόλοιπη Πρέσπα επλήγη από την συμφορά του εμφυλίου ενώ το 1972 η τότε διοίκηση περιέπλεξε περισσότερο τα πράγματα με ένα ρυμοτομικό σχέδιο με βάση το οποίο η πλειοψηφία των ακινήτων του χωριού τέμνονταν από κοινόχρηστους χώρους (δρόμοι, πλατείες κλπ). Ο συνδυασμός αυτών των συγκυριών έχει οδηγήσει τον Αγ. Γερμανό και το σημαντικό αρχιτεκτονικό του απόθεμα στο όριο της κατάρρευσης και τους κατοίκους του αντιμέτωπους με δυσθεώρητα πρόστιμα.

Η αλλαγή του ρυμοτομικού, με την προσαρμογή στην υφιστάμενη κατάσταση των ακινήτων για την οποία ο Αγ. Γερμανός κηρύχτηκε το 2015 παραδοσιακός οικισμός (ένας από τους μόλις τρεις παραδοσιακούς οικισμός στην ΠΕ Φλώρινας), είναι πάγιο αίτημα των κατοίκων από τότε που υιοθετήθηκε εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχε στο παρελθόν η δυνατότητα στην αδύναμη κοινότητα του χωριού ενώ ακόμα και για τα οικονομικά του Δήμου Πρεσπών το κόστος της μελέτης που προϋπολογίζεται σε 370.000€ είναι δυσβάσταχτο.

Η χρηματοδότηση από το πράσινο ταμείο ξεκλειδώνει την λύση στο παλιό πρόβλημα του ρυμοτομικού, δήλωσε ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης, καθώς ο Δήμος πλέον μπορεί να εντάξει το αντίστοιχο ποσό στον προϋπολογισμό του και να προχωρήσει στη δημοπράτηση της μελέτης. Έχω ζητήσει από τους συνεργάτες μου να προχωρήσουν χωρίς χρονοτριβή στην σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και στη διενέργεια του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πρωθυπουργό που υποσχέθηκε να λύσει τον γόρδιο δεσμό του Αγ. Γερμανού, το γραφείο του στη Θεσσαλονίκη και τον διευθυντή του κ. Γ. Αγγελόπουλο, τον ΥΠΕΝ κ. Σταθάκη, τη ΓΓ Χωροταξίας κ. Κλαπατσέα και φυσικά το ΔΣ του Πράσινου ταμείου και τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Πατρίκιο καθώς και την πρώην ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας κα Πέρκα για την συμβολή τους στη πολύ σημαντική αυτή εξέλιξη για τον τόπο μας.

Συνάντηση Προγράμματος INTERREG - IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 του Έργου "Ανάπτυξη ενός κινητού πράσινου σημείου στη Διασυνοριακή Περιοχή και προώθηση της πρόληψης και της ανακύκλωσης" στο Νεστόριο Καστοριάς 8,9/10/2018

Στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Νεστόριο η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου: “Ανάπτυξη ενός κινητού πράσινου σημείου στη διασυνοριακή περιοχή και προώθηση της πρόληψης και της ανακύκλωσης - Development of a mobile Green-Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling” με ακρώνυμο: GREENPOINT-MOB στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG - IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, στο οποίο ο Δήμος Πρεσπών συμμετέχει ως εταίρος.

 

PDF2    Δελτίο Τύπου Ελληνικά
 
PDF2    Δελτίο Τύπου Αγγλικά
 
 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Σήμερα 8 Μαρτίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, γυναίκα την οποία τιμούμε για τους αγώνες της που έχει δώσει σε κάθε τομέα.

Είχε και θα έχει την σημαντική θέση που της αξίζει και τον ρόλο της στην οικογένεια.

Εκφράζω το σεβασμό για το ρόλο της μέσα στην οικογένεια , μέσα στην κοινωνία.

Εύχομαι ολόψυχα σε όλες τις γυναίκες χρόνια πολλά, υγεία , δύναμη και ελπίδα.

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Δύο ώρες αργότερα τα μαθήματα στα σχολεία του Δήμου Πρεσπών την Τρίτη 19.12.2017

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, Παναγιώτη Πασχαλίδη, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πρεσπών θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους σήμερα Τρίτη 19.12.2017 δύο ώρες αργότερα λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Finerpol, Νοέμβριος 2017

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Finerpol - Δελτίο Τύπου, Οκτώβριος 2017

ΘΕΜΑ : 1ο Εργαστήριο Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης του προγράμματος Financial Instruments for Energy Renovation Policies με ακρωνύμιο FINERPOL του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe 

 

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

 

Γιορτή Φασολιού Τσιρονιού 2017 στις Πρέσπες!

Γιορτή Φασολιού Τσιρονιού 2017 στις Πρέσπες!

Στις Πρέσπες διοργανώνεται πάλι, η Γιορτή Φασολιού – Τσιρονιού, την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017, στο πάρκο μπροστά στο Δημαρχείου Πρεσπών, στον Λαιμό, στις 7:30 μ.μ.

Η γιορτή Φασολιού Τσιρονιού στοχεύει στην ανάδειξη δύο από τα σημαντικότερα προϊόντα της γης και των λιμνών των Πρεσπών, του φασολιού και του τσιρονιού, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους κατοίκους των Πρεσπών, αλλά και στους επισκέπτες, να αποχαιρετίσουν γιορτινά το καλοκαίρι.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφέρονται δωρεάν σε όλους εδέσματα με βάση το φασόλι και το τσιρόνι μαγειρεμένα παραδοσιακά, αλλά και με νέες συνταγές που ετοιμάζονται επί τόπου από ντόπιους μάγειρες και μαγείρισες αλλά και ειδικά πιάτα, προσφορά των εστιατορίων και ταβερνών από όλα τα χωριά των Πρεσπών.

Στη γιορτή θα συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα του Αθλητικού και Μορφωτικού Συλλόγου Βίγλας Πισοδερίου, της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, και του Πολιτιστικού Συλλόγου Εργαζομένων Δ.Ε.Η. Ν. Φλώρινας που θα χορέψουν με την παραδοσιακή μουσική της Λεχοβίτικης κομπανίας.

Η γιορτή συνδιοργανώνεται με την Ένωση Απανταχού Πρεσπιωτών, τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Λευκώνα και τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό και Αθλητικό Σύλλογο "Ο Άγιος Γερμανός".

Χορηγοί γιορτής Φασολιού Τσιρονιού 2017

Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας,  Μέγας Χορηγός

Βαφειάδης Δημήτριος, Χορηγός

Αγροτικός Συνεταιρισμός Εθνικού Δρυμού Πρεσπών «ο Πελεκάνος», Χορηγός

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Χορηγός

ΟΝΕ Αναψυκτικά Φλώρινας, Υποστηρικτής

Οινοποιείο Βεγορίτις, Υποστηρικτής

TOP