Συνάντηση Προγράμματος INTERREG - IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 του Έργου "Ανάπτυξη ενός κινητού πράσινου σημείου στη Διασυνοριακή Περιοχή και προώθηση της πρόληψης και της ανακύκλωσης" στο Νεστόριο Καστοριάς 8,9/10/2018

Στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Νεστόριο η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου: “Ανάπτυξη ενός κινητού πράσινου σημείου στη διασυνοριακή περιοχή και προώθηση της πρόληψης και της ανακύκλωσης - Development of a mobile Green-Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling” με ακρώνυμο: GREENPOINT-MOB στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG - IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, στο οποίο ο Δήμος Πρεσπών συμμετέχει ως εταίρος.

 

PDF2    Δελτίο Τύπου Ελληνικά
 
PDF2    Δελτίο Τύπου Αγγλικά