ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Γραφείο Κτηνοτροφίας της ΔΑΟΚ Φλώρινας (Πρώην Δ/νση Γεωργίας), ανακοινώνεται προς όλους τους κτηνοτρόφους, ότι καλούνται όλοι να προσέλθουν στα γραφεία της Υπηρεσίας, για να ενημερωθούν ενυπόγραφα για τις κατανομές βοσκοτόπων που σχετίζονται με τις ετήσιες επιδοτήσεις του έτους 2018.
Όσοι κτηνοτρόφοι δεν έχουν λάβει το ανάλογο ύψος επιδότησης για τα ζώα που κατέχουν εξ΄ αιτίας μείωσης στον αντίστοιχο βοσκότοπο που αποδίδεται στην κατανομή του ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούνται μέχρι την 31/12/2018 να αφού λάβουν ενυπόγραφα γνώση και να υποβάλουν ένσταση.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στα τηλέφωνα 2385054552 & 2386022478.

Φλώρινα 11/12/2018

 

 

 PDF2    Διαβάστε το Δελτίο Τύπου.