Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Πρεσπών, στις 3 Ιουνίου 2021 στο Λαιμό, η σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού αποχιονισμού του Δήμου Πρεσπών»

 ETHNOSIMO

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Λαιμός Πρεσπών, 3 Ιουνίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Πρεσπών, στις 3 Ιουνίου 2021 στο Λαιμό, η σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού αποχιονισμού του Δήμου Πρεσπών», στο πλαίσιο των δράσεων-ενεργειών που υλοποιεί ο Δήμος Πρεσπών για την ανάπτυξη του στόλου και υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητα τον αποχιονισμό μέσω της Πολιτικής Προστασίας.

 

Η προμήθεια του ενός πολυμηχανήματος, αρχικού προϋπολογισμού 155.000,00 €, που θα παραδοθεί στο Δήμο, χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

 

Ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Χ. Πασχαλίδης δήλωσε: «Σήμερα με την υπογραφή της σύμβασης ολοκληρώνεται η πολύμηνη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου και ο Δήμος μας θα εξοπλιστεί με ένα αποχιονιστικό πολυμηχάνημα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στους οικισμούς του. Η καθημερινότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα της διοίκησης από την αρχή της διοίκησης μας και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε με νέο εξοπλισμό να γίνει πιο εύκολη και πιο ασφαλής η δουλειά των εργαζομένων μας και η άμεση και ορθότερη αντιμετώπιση των δύσκολων καιρικών συνθηκών της περιοχής μας προς τελικό όφελος την εξυπηρέτηση του δημότη μας. Οι αυξημένες ανάγκες του Δήμου δεν καλύπτονται όμως μόνο με την οργάνωση, χρειάζονται κονδύλια τα οποία καθημερινά εξασφαλίζουμε από κάθε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

 

Ο ΔHμαρχος Πρεσπών

ΠαναγιΩτης ΠασχαλΙδης

 

PHOTO 1