ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΩΤΙΕΣ 2017. ΟΙΚΙΣΜΟΙ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΦΩΤΙΕΣ 2017

ΟΙΚΙΣΜΟΙ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ:

Άγιος Γερμανός   24-12-2017  & ώρα : 21:00

Λευκώνα   24-12-2017 & ώρα : 20:00

Ανταρτικό   23-12-2017 & ώρα : 19:00

Τρίγωνο   23-12-2017  & ώρα : 19:00

Πύλη   29-12-2017  & ώρα : 19:00

Καλλιθέα   24-12-2017 & ώρα : 21:00

Πράσινο   23-12-2017 & ώρα : 19:00

Πισοδέρι   24-12-2017  & ώρα : 19:00

Κώττα   23-12-2017  & ώρα : 19:00