ΤΟ ΑΝΑΜΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΡΟ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΤΟ ΑΝΑΜΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΡΟ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ