Απολογιστική Ημερίδα για τη Διαχείριση των Βιοαπόβλητων στο Δήμο Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών, σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, διοργάνωσε με επιτυχία την απολογιστική ημερίδα για την διαχείριση οργανικών βιοαποβλήτων, την προώθηση βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων, την Τρίτη 14 Νοεμβρίου. 

Η εκδήλωση, περιελάμβανε παρουσιάσεις από στελέχη του Δήμου Πρεσπών και της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, σχετικά με τη συλλογή και διαχείριση οργανικών αποβλήτων στο Δήμο Πρεσπών και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Οι παρουσιάσεις ανέδειξαν τα οφέλη της συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, της διατήρησης των φυσικών πόρων και της βελτίωσης της υγείας του εδάφους. Οι ομιλητές συζήτησαν επίσης τις προκλήσεις της εφαρμογής προγραμμάτων συλλογής οργανικών αποβλήτων και μοιράστηκαν βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Στην ημερίδα, συμμετείχαν και μαθητές του Γυμνασίου-Λ.Τ Λαιμού, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήσεις και να μοιραστούν τις δικές τους ιδέες και ανησυχίες. 

Ο Δήμος Πρεσπών και η ΔΙΑΔΥΜΑ, συνεργάζονται επιτυχώς για την εφαρμογή ενός προγράμματος συλλογής οργανικών αποβλήτων εδώ και πολλά χρόνια και σχεδιάζουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για το πρόγραμμα συλλογής οργανικών αποβλήτων.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Απολογιστική Ημερίδα για τη Διαχείριση των Βιοαπόβλητων στο Δήμο Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών, διοργανώνει απολογιστική ημερίδα ενημέρωσης για τη
διαχείριση των Βιοαποβλήτων, την Τρίτη 14 Νοεμβρίου στις 12:00.

Στην ημερίδα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των δράσεων του Δήμου, σχετικά με τη συλλογή και διαχείριση οργανικών αποβλήτων στο Δήμο Πρεσπών και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σκοπός των δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή και ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλλογής
βιοαποβλήτων.

Στην ημερίδα που διοργανώνεται σε συνεργασία με την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, θα μιλήσουν ειδικοί και στελέχη του Δήμου και της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Η πράξη είναι ενταγμένη στο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Ψηφιακές Θυρίδες στον Δήμο Πρεσπών

Ψηφιακές Θυρίδες στον Δήμο Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών, έχοντας ως βασικές προτεραιότητες τις ανάγκες:

 • βελτίωσης του επιπέδου των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
 • απλούστευσης των διαδικασιών, μέσω της παροχής της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής και παραλαβής εγγράφων
 • μείωσης της γραφειοκρατίας και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων και της προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο μας

έχει ενεργοποιήσει και λειτουργεί τις Θυρίδες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (ΕΨΠ) της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Οι εν λόγω Θυρίδες αποτελούν ένα ψηφιακό τρόπο επικοινωνίας του πολίτη με τον Δήμο. Οι πολίτες θα μπορούν, χωρίς διαμεσολάβηση, να ζητούν και να λαμβάνουν στην προσωπική τους θυρίδα, διάφορα έγγραφα, τα οποία  γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, βάσει των διατάξεων των άρθρων 13 & 14 του Νόμου 4727/2020.

Οι Θυρίδες του Δήμου στην τελική τους εκδοχή θα προσφέρουν 3 βασικές λειτουργίες:

 1. Έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητας των Δήμων χωρίς την ανάγκη φυσικών υπογραφών και σφραγίδων
 2. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση και έκδοση πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα σε διαδικασίες των Δήμων και παρέχονται από το gov.gr
 3. Υποδοχή και διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών από το gov.gr

Στο Δήμο Πρεσπών αρχικά έχουν οριστεί οι εξής Θυρίδες:

 • Θυρίδα Δημοτολογίου που θα εκδίδει δημοτολογικά πιστοποιητικά / βεβαιώσεις.
  • Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
  • Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
  • Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας
  • Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
  • Έκδοση πιστοποιητικού εντοπιότητας
  • Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων
 • Θυρίδα Ληξιαρχείου που θα εκδίδει Ληξιαρχικά έγγραφα.
  • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου
  • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης
  • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου
 • Θυρίδα Δήμου που θα υποδέχεται αιτήσεις πολιτών που αφορούν δημοτικές υπηρεσίες.
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Σταδιακά θα υλοποιούνται στο gov.gr νέες λειτουργίες των θυρίδων.

Τα βήματα

 1. Μπείτε στην ιστοσελίδα aitiseis-dhmoi.services.gov.gr και κάντε κλικ στο «Ξεκινήστε εδώ»
 2. Επιλέξτε ενέργεια
 3. Ανάλογα με την επιλογή σας, θα σας ζητηθεί ταυτοποίηση στοιχείων προκειμένου να συνδεθείτε στο σύστημα
 4. Κάντε κλικ στη σύνδεση και εισάγετε τους κωδικούς TAXIS
 5. Ακολουθήστε τα βήματα που υποδεικνύει η ιστοσελίδα μέχρι να ολοκληρώσετε τη διαδικασία

Κατά τη διάρκεια θα σας ζητηθεί να δώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, στοιχεία απαραίτητα για να προχωρήσει η διαδικασία καθώς με την ολοκλήρωσή της θα σας αποσταλεί sms και mail καταγραφής του αιτήματός σας.

Μόλις η υπηρεσία έχει έτοιμο το έγγραφο που ζητήσατε, θα λάβετε ξανά sms και mail για να το παραλάβετε από τη θυρίδα σας.

Παραλαβή ανατρεπόμενου φορτηγού στον Δήμο Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών παρέλαβε σήμερα ένα καινούργιο ανατρεπόμενο φορτηγό. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Πρεσπών που προστίθεται στις προμήθειες που έχουν ήδη γίνει και θα γίνουν και υπογραμμίζει τη δέσμευσή της δημοτικής αρχής στη βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας.

Το ανατρεπόμενο φορτηγό, μια σημαντική προσθήκη στο δημοτικό στόλο, θα αξιοποιηθεί στην διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και σε διάφορα έργα κατασκευής και συντήρησης. Το φορτηγό αυτό είναι σύγχρονα εξοπλισμένο και σχεδιασμένο για αντοχή στις συνθήκες της περιοχής και αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητές του Δήμου Πρεσπών στη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών και ΑΕΚΚ, την διαχείριση χωματουργικών εργασιών, και την υποστήριξη κρίσιμων πρωτοβουλιών ανάπτυξης υποδομών.

Αυτές οι νέες προσθήκες στον μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου Πρεσπών θα ενισχύσουν την ικανότητά του να συλλέγει, να μεταφέρει και να επεξεργαζεται με αποδοτικότερο τρόπο πολλές ροές αποβλήτων, οδηγώντας σε πιο βιώσιμες και περιβαλλοντικά αποδοτικές δημοτικές υπηρεσίες.

Ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά "Η  προμήθεια νέου φορτηγού αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το δήμο μας και ολοκληρώνει την πρώτη φάση της ανανέωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, μαζί με το εκχιονιστικό, το φορτωτή-εκσκαφέα και το απορριμματοφόρο. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει νέες χρηματοδοτήσεις για περισσότερες προμήθειες που θα αξιοποιηθούν από τους δύο χειριστές που θα έχει πλέον ο Δήμος μας. Με τον εξοπλισμό αυτό θα μπορούμε να κάνουμε ορθότερη διαχείριση αποβλήτων αλλά και να εκτελούμε έργα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, προς όφελος τελικά των κατοίκων του Δήμου μας".

Γιορτή Φασολιού & Τσιρονιού στις Πρέσπες

Την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου στις 8:00 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η Γιορτή Φασολιού Τσιρονιού


Η Πρέσπα γιορτάζει και προβάλει τα τοπικά της προϊόντα στη Γιορτή Φασολιού Τσιρονιού, που διοργανώνει ο Δήμος Πρεσπών στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, στο Λαιμό.


Στόχος η  ανάδειξη των δύο σημαντικότερων προϊόντων της γης και των λιμνών των Πρεσπών, του φασολιού και του τσιρονιού, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους κατοίκους των Πρεσπών, αλλά και στους επισκέπτες, να αποχαιρετίσουν γιορτινά το καλοκαίρι. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφέρονται δωρεάν σε όλους εδέσματα με βάση το φασόλι και το τσιρόνι μαγειρεμένα παραδοσιακά, από ντόπιες μαγείρισσες.

Στη γιορτή θα συμμετέχουν το χορευτικό συγκρότημα του Αθλητικού και Μορφωτικού συλλόγου «Βίγλα Πισοδερίου» που θα χορέψουν υπό τους ήχους των χάλκινων της Presband.

Η εκδήλωση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Leader/CLLD Φλώρινας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) και υλοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πρεσπών.
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Έναρξη της χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στις Πρέσπες

Η ΔΙΑΔΥΜΑ και ο Δήμος Πρεσπών σας προσκαλούν την Τρίτη 19.09.2023 και ώρα 11:00-13:00, στον Λαιμό Πρεσπών, έξω από το Δημαρχείο

 

 

PDF 5      Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

 PDF 5      Αφίσα

 

Ενημερωτική εκδήλωση για την χωριστή συλλογής επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων

 

Αναβολή Γιορτής Φασολιού Τσιρονιού

Αναβολή Γιορτής Φασολιού Τσιρονιού

Εξαιτίας της θεομηνίας που έπληξε τις περισσότερες περιοχές της χώρας η γιορτή Φασολιού Τσιρονιού που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου αναβάλεται! 

Municipality of Prespes
Laimos, 53150, Prespes

Γιορτή Φασολιού & Τσιρονιού στις Πρέσπες

Γιορτή Φασολιού & Τσιρονιού στις Πρέσπες

Η Πρέσπα γιορτάζει και προβάλει τα τοπικά της προϊόντα στη Γιορτή Φασολιού Τσιρονιού, που διοργανώνει ο Δήμος Πρεσπών στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, στο Λαιμό.


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2023 και θα ξεκινήσει στις 8:00 το βράδυ.
 

Στόχος η  ανάδειξη των δύο σημαντικότερων προϊόντων της γης και των λιμνών των Πρεσπών, του φασολιού και του τσιρονιού, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους κατοίκους των Πρεσπών, αλλά και στους επισκέπτες, να αποχαιρετίσουν γιορτινά το καλοκαίρι.
 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφέρονται δωρεάν σε όλους εδέσματα με βάση το φασόλι και το τσιρόνι μαγειρεμένα παραδοσιακά, από ντόπιες μαγείρισσες.


Στη γιορτή θα συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα του Σωματείου Ελληνικών Παραδοσιακών χορών Λυγκιστές και του Αθλητικού και Μορφωτικού συλλόγου «Βίγλα Πισοδερίου» που θα χορέψουν υπό τους ήχους των χάλκινων της Presband.

Η εκδήλωση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Leader/CLLD Φλώρινας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) και υλοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πρεσπών.

Δελτίο Τύπου - Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Brevet Καστοριάς 2023 με την ονομασία "Χωριά της Λήθης - Στα Βήματα του Παύλου Μελά"

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η μη ανταγωνιστική ποδηλατική διοργάνωση "Brevet Καστοριάς 2023", που έλαβε χώρα το Σάββατο 8 Ιουλίου. 

Το φετινό μας "Brevet Καστοριάς 2023", ήταν αφιερωμένο στα "Χωριά της Λήθης" και ως φόρο τιμής, έχει την ονομασία

"Χωριά της Λήθης - Στα Βήματα του Παύλου Μελά".

Σκοπός και στόχος της  διαδρομής ήταν η ανάδειξη του πολιτισμού, της Ιστορίας του τόπου μας και η προβολή της φυσικής ομορφιάς μέσα από ένα ποδηλατικό ταξίδι.

Με βάση τον σχεδιασμό της διαδρομής ποδηλατούμε περνώντας από το Μοναστήρι Α.Νικολάου (Τσιρίλοβο) που αποτέλεσε καταφύγιο και στρατηγείο του Παύλου Μελά για να κατευθυνθούμε στα Χωριά της Λήθης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Μουσείο Παύλου Μελά και να δουν προσωπικά αντικείμενα της οικογένειας Καντζάκη, όπλα από την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα, στολές και φωτογραφίες Μακεδονομάχων. Και από την Ιστορία που ξετυλίχθηκε μπροστά μας συνεχίσαμε προς την επιβλητική φυσική ομορφιά της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας με τελικό προορισμό τους Ψαράδες.

Με δυναμική συμμετοχή 85 αθλητών από κάθε περιοχή της Ελλάδος, οι ποδηλάτες μας ήρθαν από διάφορες πόλεις όπως Πύργος, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα,Αγρίνιο. Κέρκυρα, Αίγιο κ.α., ενώ η μεγαλύτερη ομάδα ποδηλατών  (αποτελούμενη από 10 ποδηλάτες) ήρθε απο την πόλη της Καλαμάτας.

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Καστοριά, παρουσία του Αντιδημάρχου Αθλητισμού και Πολιτισμού κ. Σακη Ρήμου και της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ. Δέσποινας Κοζατσάνη. Αφού καλωσόρισαν τους ποδηλάτες μας, η κα Δέσποινα Κοζατσάνη έδωσε την εκκίνηση στις 7:30 με τον τερματισμό τους να γίνεται σταδιακά μετά τις 15:00 και μέχρι τις 21:00, στο ίδιο σημείο μετά από μία όμορφη διαδρομή μήκους 200χλμ.

Σε έναν αγώνα όπου όλοι ήταν νικητές, οι συμμετέχοντες μετέφεραν το μήνυμα του υγιούς ανταγωνισμού. Στόχος και σκοπός είναι η ανάδειξη και προβολή του ποδηλατικού τουρισμού, και να περάσουμε το μήνυμα για τα οφέλη της ποδηλασίας, τόσο για μας όσο και για το περιβάλλον.

Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν εκτός από το μετάλλιο συμμετοχής διάφορα αναμνηστικά δώρα, αλλά κυρίως μία πλούσια εμπειρία από την ποδηλατική μας διαδρομή.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μετά την ολοκλήρωση του " Brevet" ο Πίνακας με θέμα το Σπίτι που σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς, δώρο του Καστοριανού Ζωγράφου Δημήτρη Ιωαννίδη δόθηκε στον τραυματία ποδηλάτη Βουδούρη Γεώργιο από την Καλαμάτα ο οποίος, δυστυχώς, δεν κατάφερε να τερματίσει λόγω του τραυματισμού του με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται στο Γενικό  Νοσοκομείο Καστοριάς.   Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του και την Τετάρτη, όπως μας είπαν και οι γιατροί, θα πάρει εξιτήριο.   Να του ευχηθούμε ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος.

Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, στον Δήμο Καστοριάς και στον Δήμο Πρεσπών που ήταν υποστηρικτές και αρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια.

Εν συνεχεία, να ευχαριστήσουμε θερμά τους εθελοντές μας, οι οποίοι έστειλαν και αυτοί το δικό τους ηχηρό μήνυμα εθελοντισμού και προσφοράς.

Επίσης, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, που πρόθυμα στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ζωγράφο Δημήτρη Ιωαννίδη για τον πολύ ωραίο πίνακα που ζωγράφισε με θέμα το Σπίτι που σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς.

Ευχαριστούμε επίσης τον υπεύθυνο του Μουσείου κ. Τσάκαλο για την ξενάγηση των ποδηλατών μας στο χώρο του Μουσείου Παύλου Μελά.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Λάζαρο Ζήση και την εταιρία Μακεδνός του Δήμου Καστοριάς που καλωσόρισε τους συμμετέχοντες χαρίζοντάς τους μια θαυμάσια βόλτα στην λίμνη με το καράβι "Ολυμπία".

Και τέλος, ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν από οποιοδήποτε θέση στην διοργάνωση, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για του χρόνου.

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ "620"

 

 

Παραλαβή φορτωτή-εκσκαφέα στον Δήμο Πρεσπών

­
­
­
­
­
­
­
­

Υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια 

φορτωτή/εκσκαφέα στις Πρέσπες

­
­
­
­
­

Παραλήφθηκε σήμερα ένας νέος εκσκαφέας-φορτωτής για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πρεσπών. 

Πρόκειται για εκσκαφέα-φορτωτή της εταιρίας JCB του μεγαλύτερου κατασκευαστή αυτού του τύπου μηχανημάτων στον κόσμο, με εξαιρετικά αποδοτικό κινητήρα  πετρελαίου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που θα εξασφαλίζει οικονομία καυσίμου και μεγάλη αυτονομία καθώς και πιο εύκολη και λιγότερο δαπανηρή σε χρόνο και χρήμα συντήρηση. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο υπερδιπλασιασμός του χρόνου που ο δήμος Πρεσπών μπορεί να επεμβαίνει με εκσκαφέα ή φορτωτή. 

Το μηχάνημα παρέλαβε η τεχνική υπηρεσία και, μετά την επίδειξη από τον προμηθευτή, έγινε δοκιμαστική χρήση από τους χειριστές του Δήμου. Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Στεργίου δήλωσε σχετικά «Η αναβάθμιση του στόλου μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου Πρεσπών συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και στο μέλλον μέχρι να καταφέρουμε να προσφέρουμε τους δημότες και τις επιχειρήσεις του Δήμου Πρεσπών το επίπεδο υπηρεσιών που τους αξίζουν. Με το μηχάνημα αυτό, από αύριο, ο δήμος μας θα έχει την δυνατότητα να επιχειρεί ταυτόχρονα και στις δύο δημοτικές ενότητες υπερδιπλασιάζοντας την ικανότητά του να παρεμβαίνει εγκαίρως όπου χρειάζεται». 

Το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ (Φορτωτής – Εκσκαφέας) έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια 

φορτωτή/εκσκαφέα στις Πρέσπες

­
­
­

Ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης υπέγραψε σύμβαση για την προμήθεια ενός νέου εκσκαφέα-φορτωτή για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πρεσπών. Η σύμβαση ύψους 107.880€ υπογράφτηκε με την εταιρία Unitrack και η προθεσμία για την παράδοση του μηχανήματος είναι 6 μήνες, όμως εκτιμάται ότι στην πράξης θα γίνει άμεσα.

Η σύμβαση αφορά καινούργιο μηχάνημα βάρους περίπου 8 τόνων και μήκους 5.7 μ, με κινητήρα πετρελαίου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με μεγάλη αυτονομία και υδραυλικό σύστημα πίεσης λειτουργίας τουλάχιστον 250 bar που θα κινεί φορτωτή με δυνατότητα ανύψωσης φορτίου πάνω από 3 τόνους και εκσκαφέα με βάθος εκσκαφής τουλάχιστον πάνω από 5 μ. Το μηχάνημα θα παραληφθεί με εγγύηση αποκατάστασης βλάβης στον χώρο λειτουργίας εντός πέντε ημερών.

Ο Δήμαρχος Πρεσπών κατά την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε σχετικά «Η αναβάθμιση του στόλου μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου Πρεσπών αποτελεί σημαντικό στόχο της δημοτικής αρχής με σημαντική επίδραση στην ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε έκτακτες ανάγκες αλλά και να υποστηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην καθημερινότητά τους. Με το μηχάνημα αυτό, ο δήμος μας αποκτά την δυνατότητα να επιχειρεί ταυτόχρονα και στις δύο δημοτικές ενότητες διπλασιάζοντας την ικανότητά του για κρίσιμες παρεμβάσεις». 

Το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ (Φορτωτής – Εκσκαφέας) έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Χρηματοδότηση δράσεων για την ιχθυοπανίδα του Δήμου Πρεσπών. 

­

Με απόφαση τους Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γ. Κασαπίδη εντάχθηκε η Πράξης «ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

­

Πρόκειται για μια σημαντική δράση για την βιοποικιλότητα των Πρεσπών με την οποία θα αξιολογηθεί η κατάσταση των πληθυσμών όλων των ειδών της ιχθυπανίδας (ψάρια, δίθυρα, καρκινοειδή κλπ) στις λίμνες και τα υδατορέμμτα του Δήμου Πρεσπών συμπεριλαμβανομένου του Λαδοπόταμου. Η δράση θα υλοποιηθεί με επιστημονικά καταγραφικά μέσα και ποικίλων εργαλείων (ηλεκτραλιεία, υποβρύχια μαγνητοσκόπηση, ανίχνευση DNA). Δειγματοληψίες θα διεξαχθούν καθόλη τη διάρκεια του έτους σε αντιπροσωπευτικό φάσμα βιοτόπων-περιοχών σε όλο των Δήμο Πρεσπών. Τα στοιχεία θα εμπλουτίσουν χωρική βάση δεδομένων για όλα τα είδη ενώ η πληροφορία θα συνθεθεί με τις κατάλληλες στατιστικές/γεωστατιστιτικές αναλύσεις για την κατάστασή τους σε ένα αποθετήριο επιστημονικής γνώσης για την ιχθυοπανίδα των Πρεσπών.


Η πράξη έχει ισχυρό χαρακτήρα ανάδειξης και προώθησης με δημιουργία ιστοσελίδας- πλατφόρμας  (στα ελληνικά με μεγάλος μέρος μεταφρασμένο και στα αγγλικά) με πλήθος αναρτήσεων ενώ θα περιλαμβάνει πρόσθετο υλικό που θα παραχθεί με βιντεοσκόπηση, συμπεριλαμβανομένων υποβρύχιων λήψεων, με σκοπό την δημιουργία ολιγόλεπτων βίντεο σποτ για σειρά θεμάτων αναφορικά με τα ψάρια και την αλιεία των Πρεσπών καθώς και τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με γεωαναφερόμενες πληροφορίες και υλικό.


Ειδική σημασία αποδίδεται στη στενή συνεργασία με τους αλιείς των Πρεσπών με καταγραφή των δεδομένων από αυτούς καθώς και των απόψεών τους οι οποίες θα συλλεχθούν με απογραφική έρευνα για τους επαγγελματίες αλιείς και δειγματοληπτική έρευνα για τους ερασιτέχνες. Τέλος, στην πράξη περιλαμβάνονται και καθαρά δράσεις διάχυσης με παραγωγή αφισών, φυλλαδίων εκδηλώσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης κλπ.


Τα αποτελέσματα  του συνόλου των δράσεων θα παρουσιαστούν στην τελική εκλαϊκευμένη έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει και ειδική μελέτη σκοπιμότητας για το σχεδιασμό ενυδρείου στο Δήμο Πρεσπών.

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Τελική εκδήλωση του  έργου  NET METERING στις Πρέσπες!

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Με επιτυχία διοργανώθηκε από το Δήμο Πρεσπών στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων “Λάζαρος Ναλπαντίδης” στο Δημαρχείο Πρεσπών, στο Λαιμό, την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022, η Τελική εκδήλωση του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο NET METERING, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του έργου αυτού στο οποίο Επικεφαλής Εταίρος και συντονιστής ήταν ο Δήμος Πρεσπών.

Τα θέματα που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της ανοικτής για το κοινό εκδήλωσης, στελέχη και ειδικοί συνεργάτες-επιστήμονες του Δήμου Πρεσπών, της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών αλλά και των Δήμων Pustec και Kolonja από την Αλβανία, είχαν να κάνουν με ζητήματα με τα οποία ασχολείται κυρίως το έργο NET METERING, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με σεβασμό στην ιδιαίτερη βιοποικιλότητα της περιοχής, η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε δημοτικές εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια), η μέθοδος του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), η αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με φωτιστικά LED, οι πιλοτικές εγκαταστάσεις και άλλες δράσεις του έργου NET METERING.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν στελέχη του Δήμου Πρεσπών, της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών και άλλων φορέων καθώς και κάτοικοι της περιοχής. Στις εργασίες της εκδήλωσης συμμετείχαν αντιπροσωπείες των Δήμων Pustec και Kolonja που συμμετέχουν στο έργο NET METERING, με επικεφαλής τους δύο Δημάρχους, τον Δήμαρχο Pustec, κ. Pali Kolefski και τον Δήμαρχο Kolonja, κ. Erion Isai, οι οποίοι έκαναν με την σειρά τους σύντομους χαιρετισμούς. Τέλος, στην εκδήλωση παραβρέθηκε και χαιρέτησε η βουλευτής Νομού Φλώρινας, κα Πέτη Πέρκα. 

Τους παριστάμενους καλωσόρισε ο Δήμαρχος Πρεσπών, κ. Παναγιώτης Πασχαλίδης που τόνισε την κομβική σημασία του έργου στη στρατηγική του Δήμου Πρεσπών για την ενεργειακή μετάβαση, ενώ μετά το πέρας όλων των ομιλιών και παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν επιτόπου στον φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 24,79 KW, στην κοινότητα Ψαράδων Πρεσπών, που έχει ήδη συνδεθεί με το Δίκτυο ΧΤ του ΔΕΔΔΗΕ και λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2022, σύμφωνα με το καθεστώς λειτουργίας του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering).

Πρόκειται για ένα μόνο από τα πολλά πιλοτικά έργα που υλοποιήθηκαν από το Δήμο Πρεσπών στο πλαίσιο του έργου NET METERING, όπως η αλλαγή λαμπτήρων του δημόσιου φωτισμού και η αλλαγή των μη αποδοτικών δημοτικών φωτιστικών με φωτιστικά LED στις κοινότητες του Δήμου Πρεσπών, η εγκατάσταση 2 φωτοβολταϊκών σταθμών στις κοινότητες Ψαράδων και Πλατέως, ισχύος 24,79 KW και 12,95 KW αντίστοιχα, που συνδέονται στα αντλιοστάσια ύδρευσης των 2 κοινοτήτων του Δήμου και είναι κατάλληλα διαστασιολογημένοι ώστε να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνεται, καθιστώντας τα αντλιοστάσια αυτά εγκαταστάσεις μηδενικού καθαρού αποτυπώματος, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν αξιόλογες οικονομίες στις δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας του Δήμου Πρεσπών.

Το έργο με ακρωνύμιο NET METERING και πλήρη τίτλο: “Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών Σταθμών για Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο του Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών Λαμπτήρων με φωτιστικά LED”, είχε ως βασικούς στόχους την εξοικονόμηση ενέργειας, την αυτοπαραγωγή με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του δημόσιου φωτισμού στο περιβάλλον, με το σχεδιασμό και κατασκευή -μεταξύ άλλων- πιλοτικών εγκαταστάσεων και στις δύο συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα και Αλβανία). Πρόκειται για έργο πουσυγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμετεχουσών χωρών, μέσω του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020. 

Για τον Δήμο Πρεσπών, το έργο NET METERING αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού του Δήμου για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τον μηδενισμό του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου, υλοποιώντας έργα & δράσεις, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων, η μετατροπή του δημαρχείου και του παιδικού σταθμού σε κτίρια μηδενικής κατανάλωσης, η υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης μέσω εγκατάστασης σταθμών φόρτισης και προμήθειας ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών, η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημοτικές εγκαταστάσεις, κ.α. 

Όλα αυτά με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος, μειώνοντας ταυτόχρονα το οικονομικό κόστος του Δήμου αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ιδίως τις επιπτώσεις στα ευαίσθητα οικοσυστήματα των Πρεσπών.

­
­
­

Σήμα κατατεθέν της Φλώρινας είναι οι Χριστουγεννιάτικες Φωτιές. Έθιμο που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Κάθε γενιά το περιέλαβε με περισσή αγάπη και το προσάρμοσε στα χρόνια τα δικά της… Είναι κομμάτι της ζωής του κάθε Φλωρινιώτη… Μπορεί να έχει τις ρίζες του σε παγανιστικές εκδηλώσεις… στη λατρεία του ηλίου… Τώρα όμως είναι γερά συνυφασμένο με τη φωτιά που άναψαν οι βοσκοί στο μικρούλη Χριστό και την αναγγελία της γέννησης του Σωτήρα του ανθρώπου. Γι’ αυτό και μόλις σημάνει μεσάνυχτα 23 προς 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, κάθε γειτονιά της Φλώρινας ρίχνεται στο δικό της αγώνα…
Το έθιμο των Χριστουγεννιάτικων φωτιών αναβιώνει και στον Δήμο Πρεσπών, όπου σε κάθε χωριό οι κάτοικοι ανάβουν φωτιά στην πλατεία με την συνοδεία κόκκινου κρασιού και τοπικών εδεσμάτων.
Πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων «ΦΩΤΙΕΣ 2022»


«Μια μαγική φωτιά για τα μικρά παιδιά», Παλαιό Δημαρχείο, 23 Δεκεμβρίου 2022
Τρίγωνο 23 Δεκεμβρίου 2022
Βατοχώρι 23 Δεκεμβρίου 2022
Κώττας 23 Δεκεμβρίου 2022
Άγιος Γερμανός 24 Δεκεμβρίου 2022
Λευκώνας 24 Δεκεμβρίου 2022
Ανταρτικό 24 Δεκεμβρίου 2022
Καλλιθέα 24 Δεκεμβρίου 2022
Καρυές 30 Δεκεμβρίου 2022
Ψαράδες 30 Δεκεμβρίου 2022
Πύλη 30 Δεκεμβρίου 2022
Λαιμός 07 Ιανουαρίου 2022

ΦΩΤΙΕΣ 2022

­
­
­
­
­
­
­
­
­

Στενή συνεργασία των Δήμων γύρω από τις Πρέσπες, από τρεις χώρες 

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Υπογράφτηκε πρωτόκολλο συνεργασίας

­

Οι Δήμαρχοι από τις τρεις χώρες που μοιράζονται την λεκάνη των Πρεσπών, Jovan Toziefski του Δήμου Resen  από τη Βόρεια Μακεδονία, Pali Kolefski του Δήμου Pustec από την Αλβανία και ο Παναγιώτης Πασχαλίδης του Δήμου Πρεσπών είχαν συνδιάσκεψη στην ελληνική πλευρά της λίμνης με αντικείμενο τη συνεργασία τους για την βιώσιμη ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής. 

Οι τρεις Δήμαρχοι, μαζί με τους συνεργάτες τους, ανέλυσαν τα επιχειρησιακά προγράμματα των διμερών χρηματοδοτικών εργαλείων και συμφώνησαν να συντονίσουν τις πρωτοβουλίες τους σε διαφορετικά διασυνοριακά προγράμματα  ώστε να πετύχουν κοινούς στόχους για το σύνολο της διασυνοριακής περιοχής μια και δεν υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο για τις τρεις χώρες ταυτόχρονα. 

Συμφώνησαν επίσης να πάρουν την πρωτοβουλία στα πλαίσια του διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών για την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή και συστήσουν ειδική ομάδα που θα επεξεργαστεί προτάσεις προς την Επιτροπή διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών με στόχο να υιοθετηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της και να ξεκινήσει η λειτουργία της ομάδας εργασίας για τον βιώσιμο τουρισμό. 

Τέλος κατέληξαν σε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ τους για την προώθηση κοινά συμφωνημένων στόχων και πολιτικών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών και πολιτιστικών αξιών αλλά και του τοπίου της περιοχής, την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με την ανάδειξή της ως ενιαίο τουριστικό προορισμό, τη διάνοιξη συνοριακών διαβάσεων και την ανεμπόδιστη μετακίνηση κατοίκων, επισκεπτών και εργαζόμενων στην διασυνοριακή περιοχή στα πλαίσια ενός κοινού οράματος φια την βιώσιμη ανάπτυξη των Πρεσπών και την μετατροπή της σε μοντέλο διασυνοριακής συνεργασίας, ειρηνικής συνύπαρξης και αειφορίας. 

Στην τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου χαιρέτησαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μοναστήρι κ. Αλέξανδρος Βιδούρης ενώ παρέστησαν Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και πρόεδροι κοινοτήτων καθώς και στελέχη των Εθνικών Πάρκων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από τις τρεις χώρες.

Ακολουθεί μετάφραση του κειμένου του πρωτοκόλλου συνεργασίας στην ελληνική 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑΣ

Σήμερα, στις 13 Δεκεμβρίου 2022, οι Δήμαρχοι των τριών Δήμων που μοιράζονται τη λεκάνη των Πρεσπών, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή τους για τη διατήρηση των φυσικών αξιών της διασυνοριακής περιοχής και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης των κοινοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, υπογράφουν κοινό πρωτόκολλο συνεργασίας.

Οι τρεις δήμαρχοι,

Έχοντας υπόψη τη μοναδική οικολογική και πολιτιστική σημασία της περιοχής των Πρεσπών και γνωρίζοντας ότι οι ενέργειες μεμονωμένων χωρών δεν επαρκούν για τη διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών αξιών ούτε για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της.

Αναγνωρίζοντας ότι η διατήρηση του οικοσυστήματος της λεκάνης των λιμνών Πρεσπών και των συστατικών του, καθώς και η φυσική ομορφιά του, αποτελούν τη βάση για την οικονομική και κοινωνική ευημερία των κατοίκων της.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αξιοσημείωτες πρόσφατες εξελίξεις στη συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών και της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής του Πάρκου Πρεσπών, καθώς και της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας για τη δημιουργία συνοριακού σημείου διέλευσης στην περιοχή της λίμνης Μεγάλης Πρέσπας και των επακόλουθων ενεργειών για την υλοποίησή της.

Αναγνωρίζοντας τη σημερινή οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της περιοχής των Πρεσπών και στις τρεις χώρες, η οποία έχει οδηγήσει σε λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης και, ως εκ τούτου, σε μετανάστευση και ερήμωση που θέτει σε κίνδυνο το μέλλον των κοινοτήτων τους.

Αποφάσισαν να θέσουν τους ακόλουθους κοινούς στόχους για την ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής, βάσει της έννοιας της διασυνοριακής συνεργασίας, με στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης ευημερίας για τους πολίτες τους και τη διατήρηση του μοναδικού περιβάλλοντος της περιοχής των Πρεσπών:

 • Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος των Πρεσπών, ιδίως με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων από τις τρεις χώρες που θα εξασφαλίσουν στις λίμνες νερό σε επαρκή ποσότητα και κατάλληλη ποιότητα για την υγεία του οικοσυστήματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, που θα περιβάλλεται από εξίσου υγιή παραλίμνια περιοχή. Οι τρεις δήμαρχοι ανησυχούν ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις λίμνες και τους υγροτόπους της λεκάνης των Πρεσπών και θα προωθήσουν κοινή επιστημονική μελέτη και συντονισμένα μέτρα αντιμετώπισης και προσαρμογής σε αυτήν.

 • Διατήρηση, προώθηση και συνετή διαχείριση του μοναδικού τοπίου των Πρεσπών.

 • Προστασία, διατήρηση και προώθηση των πολιτιστικών αξιών, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής αρχαιολογικής και παραδοσιακής κληρονομιάς.

 • Δημιουργία συνοριακών διαβάσεων και βελτίωση των οδικών υποδομών που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής των Πρεσπών μεταξύ των τριών χωρών.

 • Προώθηση της διασυνοριακής περιοχής των Πρεσπών ως ενιαίου, μοναδικού προορισμού στις παγκόσμιες τουριστικές αγορές.

 • Μόνιμη συνεργασία για την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και των υποδομών από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λπ.).

 • Καθιέρωση ενός καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία (ΕΚ/1931/2006) που θα διασφαλίζει ότι οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής των Πρεσπών μπορούν να μετακινούνται και να εργάζονται στη διασυνοριακή περιοχή χωρίς αδικαιολόγητα εμπόδια.

 • Μετατροπή της περιοχής των Πρεσπών σε πρότυπο διασυνοριακής συνεργασίας, ειρηνικής συνύπαρξης και καινοτόμου, φιλικής προς το περιβάλλον, ανάπτυξης με τη δημιουργία και επέκταση νέων και υφιστάμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και εξαιρετική ποιότητα ζωής, που θα την καταστήσει ελκυστικό τόπο διαμονής και εργασίας στον σημερινό μεταβαλλόμενο κόσμο.

Οι τρεις δήμαρχοι δεσμεύονται να πραγματοποιήσουν όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και ενέργειες προς τις αντίστοιχες κυβερνήσεις, για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων.

Κατά την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας, η ελληνική πλευρά τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπογράφηκε στον Λαιμό, σε τρία πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα, όλα εξίσου αυθεντικά.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

JOVAN TOZIEVSKI, ΔΗΜΑΡΧΟΣ RESEN

PALI KOLEFSKI, ΔΗΜΑΡΧΟΣ PUSTEC

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Παρουσίαση των Πρεσπών στην Philoxenia 2022

Μεγάλο ενδιαφέρον είχε το συνέδριο με τίτλο «Το πολιτιστικό απόθεμα και η λειτουργική αξιοποίηση του μνημειακού πλούτου των Πρεσπών», που διοργάνωσε ο Δήμος Πρεσπών με τη συνδρομή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας, στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2022, στον Λαιμό Πρεσπών. Το συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου HOLYWATER, που χρηματοδοτείται από το Interreg Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

­
­
­
­
­
­
­
­
­

Παρουσίαση των Πρεσπών στην Philoxenia 2022

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Παρουσίαση της περιοχής των Πρεσπών στην Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2022 θα γίνει την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου στις 7μμ στην ΔΕΘ σε εκδήλωση με  συντονιστή την "Ένωση Τουριστικών και Συναφών Δραστηριοτήτων του Δήμου Πρεσπών", μαζί με τους Δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου και την Υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

. Ο Δήμος Πρεσπών θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο κοινό καινούργιο υλικό για τα μνημεία των Πρεσπών. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί σύντομο βίντεο για την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών αξιών των Πρεσπών αλλά και των δραστηριοτήτων που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες ενώ επίσης θα γίνει επίδειξη του λογισμικού επαυξημένης πραγματικότητας για εικονική περιήγηση σε δύο από τα σημαντικότερα μνημεία της περιοχής, της Βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου (10ος αιώνας) και του σπηλαίου όπου είχε εγκατασταθεί το νοσοκομείο του ΔΣΕ στην τελευταία φάση του εμφυλίου. 

Με τη συνεργασία των αρχαιολόγων της ΕΦΑ Φλώρινας, κ. Δημήτρη Ασημακόπουλου και κ. Ανδρέα Τσώκα, του αρχιτέκτονα κ. Αχιλλέα Στόιου και του 3D-designer κ. Στέφανου Οικονόμου πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή αναπαράσταση της Βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου η οποία στην συνέχεια αξιοποιήθηκε σε εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας με την οποία ο χρήστης μπορεί διαδραστικά να περιηγηθεί στο μνημείο όπως ήταν πριν 1000 χρόνια περίπου.
 

Ανάλογη παρουσίαση ψηφιακής αναπαράστασης και εφαρμογής εικονικής πραγματικότηταςθα παρουσιαστεί και  για το Νοσοκομείο των Ανταρτών στο Βροντερό που διανοίχτηκε για τις ανάγκες ασφαλούς περίθαλψης των τραυματιών του Δημοκρατικού Στρατού την Άνοιξη του 1949 και μελετήθηκε και εξελίχθηκε από τον Αρχιτέκτονα κ. Γιώργο Κολιόπουλο και τον 3D-designer κ. Στέφανου Οικονόμου.
 

Η εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας μπορεί να εγκατασταθεί στα κινητά τηλέφωνα (android και IOS) των επισκεπτών των δύο μνημείων δίνοντας τους την δυνατότητα να περιηγηθούν μέσα και έξω από το ναό βλέποντας πως ήτανστους ιστορικούς χρόνους, ενώ ταυτόχρονα θα βλέπουν  τη σημερινή κατάσταση του μνημείου.
 

Οι εφαρμογές εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας, για τα μνημεία των Πρεσπών δημιουργούν τις συνθήκες για την καλύτερη ενημέρωση των επισκεπτών, τόσο για τα ίδια τα μνημεία όσο και την πολυκύμαντη ιστορία των Πρεσπών. Με τον τρόπο αυτό η επίσκεψη στην περιοχή αποκτά καινούρια δυναμική, και συμπληρώνονται από τα υπόλοιπα αποτελέσματα του έργου  HOLYWATER που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg CBC Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Πρεσπών και εταίρους τον Δήμο Resen, το Μουσείο Bitola, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας και την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.

Φωτογραφικό υλικό όπως επίσης και video των 3D αναπαραστάσεων και ψηφιακών περιηγήσεων, μπορείτε να βρείτε στο www.holywater.gr


 

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Municipality of Prespes
Laimos, 53150, Prespes
­
­
­
 
­
­
­

Trash FreePrespa

 

 


Πρέσπα χωρίς σκουπίδια!

 

Διασυνοριακοί καθαρισμοί στην Πρέσπα, την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος, Κυριακή 5 Ιουνίου 2022


Με πρωτοβουλία των Δημάρχων των τριών Δήμων από τις τρεις χώρες που μοιράζονται την Μεγάλη Πρέσπα, Παναγιώτη Πασχαλίδη (Δήμος Πρεσπών), Jovan Tozievski (Δήμος Resen), Pali Kolefski (Δήμος Pustec) διοργανώνονται την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουνίου, παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος, ταυτόχρονοι καθαρισμοί στις παραλίες της Μεγάλης Πρέσπας και στις τρεις όχθες της λίμνης βασικό σύνθημα “Trash free Prespa!”, “Πρέσπα χωρίς σκουπίδια! ”.

Οι τρεις Δήμοι έχουν πολύχρονη συνεργασία σε δράσεις και προγράμματα διμερή ή πολυμερή για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής των Πρεσπών είτε με δικές τους πρωτοβουλίες είτε στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων είτε βεβαίως της τετραμερούς διακρατικής συνεργασίας για το Πάρκο Πρεσπών, της πρώτης και, μέχρι στιγμής μόνης, διασυνοριακής προστατευόμενης περιοχής στα Βαλκάνια, που ξεκίνησε με ελληνική πρωτοβουλία το 2000 και συνεχίζεται με κυριότερο ορόσημο την πρώτη συνεδρίαση των οργάνων του διασυνοριακού Πάρκου, με εκπροσώπους από τις τρεις χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 23 και 24 Ιουνίου 2022 στην Πύλη Πρεσπών.

Στην δράση της Κυριακής εκατοντάδες εθελοντές από τις τρεις χώρες αναμένεται να καλύψουν τα πάνω από 100 χιλιόμετρα ακτογραμμής μιας από τις μεγαλύτερες και αρχαιότερες λίμνες των Βαλκανίων και της Ευρώπης.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα γίνει συνάντηση των τριών Δημάρχων για να συζητηθούν οι κοινές εμπειρίες από τις δράσεις, αλλά και τα ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους των τριών Δήμων ιδιαίτερα η εξαιρετικά ανησυχητική πτώση της στάθμης της λίμνης, οι προοπτικές της τουριστικής ανάπτυξη της περιοχής των Πρεσπών, οι συνοριακές διαβάσεις, η συνεργασία για την πολιτική προστασία και άλλα.

Οι δράσεις διασυνοριακών καθαρισμών υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Interreg-IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia, και Interreg-IPA CBC Greece - Albania, που θα προσφέρουν αναμνηστικά μπλουζάκια και καπέλα στους εθελοντές.

Στην Ελληνική Πλευρά, οι συμμετέχοντες φορείς που, εκτός του Δήμου Πρεσπών, περιλαμβάνουν την Μονάδα διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών, την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, την Ένωση Τουριστικών και Συναφών Δραστηριοτήτων Δ. Πρεσπών, το πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών, τoν πολιτιστικό Σύλλογο Λυγκηστές, οι οποίοι μαζί με τους υπόλοιπους εθελοντές θα συναντηθούν στην πλάζ της Κούλας, στις 10:30 το πρωί της Κυριακής 5 Ιουνίου.

 

trash free Prespa (9)

 

­
­
­
­
­
­

Πρέσπα Καθαρή!

 
­
­
­

Σύσκεψη για την οργάνωση δράσεων Καθαρισμών στον Δήμο Πρεσπών. 

­

Σε σύσκεψη που έγινε στο δημαρχείο Πρεσπών, με συμμετοχή προέδρων των κοινοτήτων και φορέων, συζητήθηκε η κατάσταση σε σχέση με τα απορρίμματα στον δημόσιο χώρο: στα χωριά, στους δρόμους, την ύπαιθρο και τις παραλίες των Πρεσπών. Στη σύσκεψη συμμετείχαν και εκπρόσωποι της μονάδας διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών.

Κατά κοινή ομολογία η κατάσταση είναι απαράδεκτη και συμφωνήθηκε ότι απαιτείται να γίνουν εκτεταμένοι καθαρισμοί ώστε η εικόνα του δημόσιου χώρου στον Δήμο Πρεσπών να ξαναγίνει ανεκτή. 

Οι δράσεις καθαρισμού θα ξεκινήσουν αυτή την Κυριακή, στις 11π.μ. στις παρακάτω κοινότητες

 1. Άγιος Γερμανός, υπεύθυνος: Γιώργος Χριστάκης, τηλ. 6942266554
 2. Καλλιθέα, υπεύθυνος: Κώστας Τερψόπουλος, τηλ. 6972869179
 3. Λαιμός, υπεύθυνος: Ευάγγελος Παπαναούμ, τηλ. 6972509796
 4. Μικρολίμνη, υπεύθυνος: Παρασκευάς Στεργίου, τηλ. 6932975966

Παράλληλα η μονάδα διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών θα ενσωματώσει δράσεις καθαρισμών στις δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχολείων που επισκέπτονται στην περιοχή σε σημεία επίσκεψης, αξιοθέατα και σημεία παρατήρησης άγριας ζωής, ενώ η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών θα ενισχύσει τις δράσεις στα χωριά.

Οι δράσεις καθαρισμών θα συνεχιστούν όλο το υπόλοιπο διάστημα στα χωριά, κατά μήκος των δρόμων με έμφαση στα σημεία στάσης και θα κορυφωθούν τον Ιούνιο με καθαρισμούς στις παραλίες των λιμνών σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους των γειτονικών χωρών.

Ο Δήμαρχος Πρεσπών μετά την σύσκεψη δήλωσε σχετικά: αποφασίσαμε φέτος, μετά από δύο χρόνια αναγκαστικής παύσης λόγω της πανδημίας, να επαναλάβουμε της δράσεις της καμπάνιας «Πρέσπα καθαρή!». Δυστυχώς, το διάστημα που μεσολάβησε η κατάσταση έχει γίνει απαράδεκτη και συμφωνήθηκε να αναληφθεί δράση σε βάθος τριμήνου ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σε όλη την έκταση του Δήμου. Το θέμα αφορά την ποιότητα του δημόσιου χώρου και συνεπώς κάθε έναν και κάθε μια από μας. Είναι στο χέρι μας και είναι ευθύνη μας να κάνουμε και να διατηρήσουμε την Πρέσπα καθαρή!

­
­
­
­
­
Municipality of Prespes
Laimos, 53150, Prespes

PDF 5      ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

 

 

2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μια νέα περίοδος έχει ξεκινήσει με τα σχολεία ανοιχτά αλλά και το βαθμιαίο άνοιγμα των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. Είναι η ώρα για ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να θωρακίσουμε την περιοχή μας απέναντι στην Πανδημία.

Ο Δήμος Πρεσπών, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει τη λειτουργία των σχολείων, του παιδικού σταθμού και των υπολοίπων δομών στις Πρέσπες, προμηθεύτηκε συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα που περιορίζουν τη συγκέντρωση αερολύματος με κατάλληλη φίλτρανση με φίλτρα HEPA,  και άλλες διατάξεις (φίλτρο άνθρακα, ιονιστής, UV). Οι συσκευές αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά με τον φυσικό εξαερισμό που πρέπει να γίνεται τακτικά αλλά επιτρέπουν, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όλα τα κτίρια των σχολείων στις Πρέσπες είναι ενεργειακά αποδοτικά, να λειτουργούν και με σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Επίσης, ο Δήμος Πρεσπών έχει προμηθευτεί rapid test και ειδικό isobox container για την διεξαγωγή ελέγχων. Οι έλεγχοι που είναι δωρεάν γίνονται από το ΠΠΙ Λευκώνα το προσωπικό του οποίου έχει προσφερθεί για τη διενέργεια τους σε όλους μετά από σχετική έγκριση από την 3η ΥΠΕ. Είναι σημαντικό όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας εκπαιδευτικοί και μαθητές να ελέγχονται τακτικά έτσι ώστε να ανιχνεύεται και να απομονώνεται έγκαιρα ο ιός ώστε να αποφύγουμε τη διασπορά στην μικρή μας κοινότητα. Στο επόμενο διάστημα, σε συνεργασια με τον ΕΟΔΥ θα γίνουν τεστ και σε άλλες κοινότητες του Δήμου μας αλλά στην πραγματικότητα αρκεί να κλείσει κάποιος ραντεβού και να πάει στο ΠΠΙ Λευκώνα ανά πάσα στιγμή.

Τέλος, να επισημάνουμε ότι, με την βαθμιαία άρση των μέτρων, γίνεται ακόμα πιο σημαντικό να κρατάμε αποστάσεις, να φοράμε (σωστά) τη μάσκα, να προτιμούμε δραστηριότητες έξω ή σε καλά αεριζόμενους χώρους και να τηρούμε την υγιεινή των  χεριών. 

Λαιμός 19-01-2021

                                                                   Ο Δήμαρχος

                                                           Παναγιώτης Πασχαλίδης

 

 

covid 3

 

covid 2

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 16/12/2019

2o SEMINARIO MAGIRIKIS 16 12 2019

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ 9/12/2019

ΜΕΡΟΣ Α

 

 ΜΕΡΟΣ Β

  <

Η Πρέσπα στην Εκστρατεία «Let's do it 2019»

1  2

 

Στο Let’s Do it Greece 2019, που αποτελεί το ελληνικό σκέλος της Διεθνούς Εθελοντικής Εκστρατείας Καθαρισμού Let’s Do it World, θα συμμετάσχει και φέτος, ο Δήμος Πρεσπών.

Σε σύσκεψη που έγινε με μεγάλη συμμετοχή φορέων και τοπικών κοινοτήτων στο Δημαρχείο Πρεσπών αποφασίστηκε η διοργάνωση από το Δήμο Πρεσπών σε συνεργασία με την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών , του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρεσπιωτών, του Δημοτικού σχολείου Αγίου Γερμανού, του Γυμνασίου - Λ.Τ. Λαιμού και του Πολιτιστικού – Περιβαλλοντικού και Αθλητικού Συλλόγου «ο Άγιος Γερμανός» καθώς και 8 Τοπικές κοινότητες του Δήμου Πρεσπών, δράσεων στα χωριά και την ύπαιθρο των Πρεσπών.

Κοινός στόχος είναι οι δράσεις αυτές, που γίνονται με πρωτοβουλία των προέδρων ΤΚ, φορέων και εθελοντών, να αλλάξουν την όψη των δημοσίων χώρων στην Πρέσπα αλλά και να ευαισθητοποιήσουν κατοίκους και επισκέπτες ώστε να απαλλαχτεί η Πρέσπα από μικρά και μεγάλα σκουπίδια.

Γιατί η καθαριότητα και το νοικοκύρεμά της Πρέσπας είναι υπόθεση όλων μας.


Την Κυριακή 07 Απριλίου στις 11 το πρωί ξεκινάμε τη δράση μας

 • Στην πλατεία του Λαιμού, υπεύθυνος Ηλίας Φωτάκης (τηλ. 6948893338)
 • Στην πλατεία του Αγ. Γερμανού, υπεύθυνη Αμαλία Τοπαλοπούλου (6984463594)
 • Στην πλατεία της Καλλιθέας, υπεύθυνος Κώστας Τερψόπουλος(τηλ. 6972869179)
 • Στην πλατεία του Λευκώνα, υπεύθυνη Μαρία Αγγελίδου (τηλ. 6976835075)
 • Στην πλατεία της Πύλης, υπεύθυνη Χριστίνα Μπακάλη (τηλ. 6945846294)
 • Στην πλατεία της Κρυσταλλοπηγής, υπεύθυνος Θεόφιλος Μπαζίνας (τηλ 6978845473)
 • Στην πλατεία των Καρυών, υπεύθυνος Χρήστος Νάτσης (τηλ 6982122876)
 • Στην πλατεία της Μικρολίμνης, υπεύθυνος, Δημήτρης Βασιλειάδης (τηλ. 6947734740)
 • Μπροστά από το ξενοδοχείο Valia Arratsi στο Πισοδέρι, υπεύθυνος Θωμάς Μούσιας (τηλ 6934562569)
 • Στην Κούλα (Πλάζ) και τη διασταύρωση Αγίου Αχιλλείου, υπεύθυνη Τριανταφυλλιά Γκώγκου (τηλ. 6942486339)


Οι σακούλες και τα γάντια θα διατεθούν από το Δήμο, που θα κάνει και την αποκομιδή μετά το τέλος των δράσεων.

Τα παιδιά κάτω των 11 ετών θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο με συνοδεία ενήλικα.

Ο Χάρτης των δράσεων είναι διαθέσιμος εδώ (με κλίκ στην κάθε δράση βλέπετε το τηλέφωνο επαφής του συντονιστή)

 

3  4  5  6  7

8

RURENER 2018 General Assembly Meeting

LOGO

 

Η Συμμετοχή στη συνάντηση του Δήμου Πρεσπών. (12 - 14 Σεπτεμβρίου 2018 Pays de Combraille en Marche Γαλλία)

Η Εγγραφή στο Δίκτυο RURENER του Δήμου Πρεσπών

 

Από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου, ο RURENER διοργάνωσε τη Γενική Συνέλευση του 2018, που φιλοξενήθηκε από το Le Pays de Combraille en Marche στο τμήμα Creuse της Γαλλίας. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τα μέλη μας να συναντηθούν και να συζητήσουν για τα κοινά τους ενδιαφέροντα και θέματα που αφορούν το πώς θα διεξαχθεί η ενεργειακή μετάβαση στις αγροτικές περιοχές.

Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε διαφορετικά μέρη, όλα συνδέονται με τη μετάβαση στην ενέργεια:

Δίκτυο θέρμανσης με καύσιμο ξύλου με πλατφόρμα αποθήκευσης στο Parsac-Rimondeix
Έργο αποχέτευσης από θερμική δραστηριότητα στο Evaux-les-Bains
Επίσκεψη της Filature Fonty, μιας βιομηχανίας νηματοποίησης που ασχολείται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο Rougnat
Εγκαίνια του "Halle Petite Vitesse" στο Felletin, κατασκευασμένο με ηλιακή οροφή

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους ήρθαν σε αυτήν την περιοδεία μελέτης πεδίου καθώς και τη Γενική μας Συνέλευση: τα αγαπητά μας μέλη, τους εκλεγμένους αντιπροσώπους που μας υποδέχτηκαν και το Le Pays de Combraille en Marche για τη φιλοξενία τους.

Τα λέμε του χρόνου !

 

 

PDF2    Report-RURENER-2018-General-Assembly-Meeting(12-14 ΣΕΠΤ 2018)
 
 
 
 
 
 

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

<

 

.                       
 

Επισκεψη του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιου την Κυριακη 29 Απριλιου 2018 στο Βροντερο , τον τοπο που ξεκινησε την ιεροσυνη του πριν πενηντα χρονια!

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2014-2016

 

glyphicons 30 notes 2   Διαβάστε τον Απολογισμό Δημοτικής Αρχής 2014-2016
 
 
 
 

Τα αποκαλυπτήρια μνημείου προς τιμήν του Ηλία Κωστένη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη  Μικρολίμνη  Πρεσπών

Τα αποκαλυπτήρια μνημείου για τον αρχιφύλακα  Ηλία Κωστένη, που έπεσε την ώρα του καθήκοντος από πυρά κακοποιών στις 8 Δεκεμβρίου του 2013 στη διάρκεια περιπολίας στη Μικρή Πρέσπα, έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  Προκόπης Παυλόπουλος   στη Μικρολίμνη Πρεσπών.

«Η μνήμη του ηρωικού αρχιφύλακα Ηλία Κωστένη, ο οποίος προσέφερε τη ζωή του θυσία στον βωμό του καθήκοντος είναι πια ένας πραγματικός θυρεός για την Ελληνική Αστυνομία και επέκεινα για την ελληνική Πολιτεία», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και προσέθεσε: «Ένας θυρεός ο οποίος συμβολίζει την ανεκτίμητη προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία του ανθρώπου και την υπεράσπιση της αρχής της νομιμότητας και του κράτους δικαίου. Αιωνία η μνήμη του ηρωικού αστυφύλακα Ηλία Κωστένη και πάντα άξιο μνήμης της το παράδειγμά του».

Το μνημείο αναγέρθηκε με πρωτοβουλία του δήμου Πρεσπών και στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος  Παναγιώτης Πασχαλίδης είπε ότι η ηρωική πράξη του Ηλία Κωστένη δίνει νέα διάσταση στη σχέση της Ελληνικής Αστυνομίας με την κοινωνία. Επισήμανε ότι ο Ηλίας Κωστένης έπεσε μαχόμενος απέναντι στο διασυνοριακό έγκλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και με διασυνοριακή συνεργασία. (Διαβάστε τον Λόγο του Δημάρχου)

Χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο οποίος είπε ότι ο αρχιφύλακας Ηλίας Κωστένης δεν λιποψύχησε και έφυγε όρθιος και δυνατός.

Παρόντες στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στο μνημείο ήταν η σύζυγός του, η κόρη του, ο πατέρας του, η μητέρα του και ο αδερφός του, τους οποίους χαιρέτισε έναν προς έναν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εξέφρασε τη συμπαράσταση του. Επίσης, ήταν εκεί και αρκετοί συγχωριανοί του από το χωριό Ιτιά και φίλοι του.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Δημήτρης Αναγνωστάκης και η γενική γραμματέας του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων  Πέτη Πέρκα, βουλευτές, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

Να σημειωθεί πως το μνημείο σχεδιάστηκε και φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Φίλιππο Καλαμάρα.

Αμέσως μετά ο κ. Παυλόπουλος ξεναγήθηκε από τον δήμαρχο στο έργο ανάπλασης της παραλίμνιας ζώνης της Μικρολίμνης, το οποίο αναμένεται να δώσει νέα ζωή και ανάπτυξη στην περιοχή.

 

 

TOP