ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 27-4-2018