Έργο Green Inter-e-Mobility

Green Inter e Mobility

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΛΑΙΜΟΣ  4-10-2021

Το πρώτο βήμα στην ηλεκτροκίνηση έκανε ο Δήμος Πρεσπών με την απόκτηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου τύπου SUV, το οποίο παρέλαβε η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών και προορίζεται για την υποστήριξη των ηλικιωμένων του Δήμου μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η προμήθεια του αυτοκινήτου έγινε στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου «Green-Inter-e-Mobility» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG-IPA CBC GREECE -REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA (παραδοτέο Π.4.4.1).

Το όχημα παραλήφθηκε μαζί με μονοφασικό φορτιστή ενώ στην ίδια πράξη προβλέπεται η προμήθεια ενός 9-θέσιου βάν, καθώς και η πιλοτική λειτουργία των δύο οχημάτων με βάση μελέτη κάλυψης των ενδοδημοτικών συγκοινωνιακών αναγκών με έμφαση σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, νέοι ηλικιωμένοι) που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών που είναι εταίρος του προγράμματος. Η ενέργεια που απαιτείται για την κίνηση των δύο οχημάτων θα καλύπτεται από την εγκατάσταση κατάλληλα διαστασιολογημένου Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής και το σύνολο της δράσης είναι ενταγμένο στην στρατηγική του Δήμου Πρεσπών να καταστεί κλιματικά ουδέτερος στην επόμενη δεκαετία πετυχαίνοντας την παροχή δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών πρώτης ποιότητας με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα.

Τη μελέτη απαιτήσεων του σταθμού παραγωγής και των τεχνικών χαρακτηριστικών των δύο οχημάτων εκπόνησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η μέγιστη διαδρομή της υπηρεσίας που θα εξυπηρετεί το όχημα υπερκαλύπτεται από την αυτονομία του οχήματος που είναι διπλάσια, κάνοντάς έτσι την υπηρεσία "βοήθεια στο σπίτι" ιδανική χρήση για ηλεκτρικό όχημα.

Εταίροι του προγράμματος, εκτός της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Πρεσπών είναι:

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (επικεφαλής εταίρος)
 • Δήμος Μπίτολα (Βόρεια Μακεδονία)
 • Δήμος Ρέσεν (Βόρεια Μακεδονία)
 • Δήμος Φλώρινας
 • Πανεπιστήμιο Πατρών

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφεί και η σύμβαση για την προμήθεια τριφασικών φορτιστών και συστήματος φωτοβολταϊκών που θα παράγουν την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια ώστε τελικά η χρήση του συνόλου των οχημάτων να προκαλεί σχεδόν μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. ηλεκτροκίνησηΠρεσπών1   

 

ηλεκτροκίνησηΠρεσπών2

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

PDF 5            ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

PDF 5            ΑΠΟΦΑΣΗ

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

WORD1         ΤΕΥΔ 

 

WORD1         ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

WORD1         ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

WORD1         ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2021

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2021

 

PDF 5            ΑΠΟΦΑΣΗ

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

WORD1         ΤΕΥΔ 

 

WORD1         ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΙΧ 5 ΘΕΣΕΩΝ

 

WORD1         ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΙΧ 9 ΘΕΣΕΩΝ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν 2 διαδικτυακές συναντήσεις του έργου «Ενσωμάτωση Πράσινης Κινητικότητας στις Πόλεις» με ακρωνύμιο  «Green-Inter-e-Mobility» στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG-IPA CBC GREECE -REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020 την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου και την Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021, μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (επικεφαλής εταίρος), της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πρεσπών καθώς και εκπροσώπου του ΔΕΔΔΗΕ.

Στις δύο συναντήσεις, συζητήθηκε αναλυτικά η πορεία του έργου μέχρι σήμερα, αλλά και οι δράσεις που θα ακολουθήσουν και απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της πράξης.  

Αντικείμενο του Green Inter-e-mobility είναι η αντιμετώπιση αναγκών μετακίνησης ειδικών πληθυσμών με μηδενικές εκπομπές ρύπων και Αερίων του θερμοκηπίου. . Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια, λειτουργία και βέλτιστη χρήση με τη βοήθεια ευφυών συστημάτων μεταφορών, τεσσάρων ηλεκτρικών λεωφορείων και τεσσάρων ηλεκτρικών οχημάτων για τις ανάγκες μετακίνησης μαθητών, ηλικιωμένων κ.λ.π. στους Δήμους Φλώρινας και Πρεσπών, Μπίτολα και Ρέσεν. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν 4 σταθμοί φόρτισης στους 4 Δήμους, για τις ανάγκες των παραπάνω ηλεκτρικών οχημάτων που θα τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από ισάριθμους φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Στο πρόγραμμα συμμετέχει και το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο συντάσσει τις σχετικές συγκοινωνιακές μελέτες για την κάλυψη on-demand μεταφορικών αναγκών ειδικών ομάδων πολιτών (παιδιών, ηλικιωμένων κλπ ) σε κάθε Δήμο, ανάλογα με τις γεωγραφικές και δημογραφικές ιδιαιτερότητες του καθενός.

Εταίροι του προγράμματος είναι:

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (επικεφαλής εταίρος)
 • Δήμος Μπίτολα (Β.Μακεδονία)
 • Δήμος Ρέσεν (Β.Μακεδονία)
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πρεσπών
 • Δήμος Φλώρινας
 • Πανεπιστήμιο Πατρών

Το έργο αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Δήμου Πρεσπών για την καθιέρωση δημόσιων υπηρεσιών μετακίνησης στον Δήμο που σήμερα καλύπτονταν σποραδικά ώστε και μετά τη λήξη του προγράμματος, οι μαθητές, ηλικιωμένοι αλλά και γενικότερα οι δημότες να εξυπηρετούνται όσον αφορά τις μετακινήσεις τους εντός αλλά και εκτός των ορίων του Δήμου και ενσωματώνεται στον απώτερο σκοπό μετατροπής της Πρέσπας σε «Πράσινο Δήμο» με παροχή δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών πρώτης ποιότητας με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

 

PDF 5         ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

20210225 102722

 

TOP