Κοινοποίηση Συμβάσεων "Έργο HOLY WATER"

PDF2  Ανάθεση εκτέλεσης της Εργασίας «Δράσεις προβολής της πράξης HOLYWATER»
 
 
PDF2  Ανάθεση εκτέλεσης της Εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης της πράξης HOLYWATER».