LOGO2

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2021

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2021

 

PDF 5            Απόφαση: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής της προμήθειας

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

WORD1         ΤΕΥΔ 

 

 WORD1         ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

PDF 5            Απαντήσεις επί ερωτημάτων

 

 

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2021 

 

PDF 5            ΑΠΟΦΑΣΗ

 

PDF 5            Περίληψη: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής της προμήθειας

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

PDF 5            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Φ1-ΣΧΕΔΙΑ

 

PDF 5            ΔΕΔΔΥΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΨΑΡΑΔΩΝ

 

PDF 5            ΔΕΔΔΥΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΛΑΤΕΟΣ

 

WORD1         ΤΕΥΔ 

 

WORD1         ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

WORD1         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με τις διατάξεις των άρθρων 313 και 327 του Ν.4412/2016, για την παροχή με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση Λαμπτήρων και φωτιστικών της πράξης NET-METERING» ΠΑΚΕΤΟ 2ο: «Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών» συνολικού προϋπολογισμού 59.975,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και διάρκειας υλοποίησης ΕΝΟΣ (1) μήνα. ..........................................

 

PDF2  Διαβάστε τη Διακήρυξη 4/2020

 

PDF2  Διαβάστε τη Περίληψη Διακήρυξης 4/2020

 

PDF2  Διαβάστε τη Μελέτη (Τεχνική Έκθεση - Περιγραφή)

 

WORD1  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε από το Δήμο Πρεσπών στην Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων του Δήμου στο Λαιμό Πρεσπών, την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020, ώρες 17:00-20:00, Εξειδικευμένο Εργαστήριο (Workshop), στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο NET METERING.

PDF2  Διαβάστε το Δελτίο Τύπου
 
 
1
 
2
 
3
 
4

Στις Πρέσπες αλλάζουμε τα φώτα!

Στις Πρέσπες αλλάζουμε τα φώτα!


Ξεκίνησαν οι δράσεις αλλαγής λαμπτήρων και φωτιστικών του δημοτικού φωτισμού στα χωριά των Πρεσπών στα πλαίσια του έργου NetMetering. Ξεκινώντας από τους λαμπτήρες που είναι αναρτημένοι σε κολώνες ΔΕΗ (ΔΕΕΔΗΕ), συνεργεία αντικαθιστούν τον τελευταίο καιρό τα στοιχεία δημοτικού φωτισμού με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την μείωση της φωτορύπανσης και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην σπάνια βιοποικιλότητα των Πρεσπών.
Συγκεκριμένα οι υφιστάμενοι λαμπτήρες που συνήθως είναι λαμπτήρες φθορισμού (οικονομίας) αντικαθίστανται με ενιαίο τύπο λαμπτήρα τεχνολογίας LED, υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας Α+ (>=100 Lumen/Watt). Οι συγκεκριμένοι λαμπτήρες παράγουν θερμό λευκό φως θερμοκρασίας 3000 οΚ που ελαχιστοποιεί την επίδραση του δημόσιου φωτισμού στον κιρκάδιο ρυθμό των ανθρώπων αλλά και των ζώων ενώ έχει γωνία δέσμης φωτός μέχρι 150ο μοίρες ώστε να φωτίζει στο έδαφος ελαχιστοποιώντας έτσι την φωτορύπανση.
Το έργο, με ακρωνύμιο NET METERING και πλήρη τίτλο: “Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών Σταθμών για Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο του Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών Λαμπτήρων με φωτιστικά LED”, έχει ως βασικούς στόχους την εξοικονόμηση ενέργειας, την αυτοπαραγωγή με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του δημόσιου φωτισμού στο περιβάλλον. Είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Interreg-IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία. Ο Δήμος Πρεσπών είναι συντονιστής εταίρος του έργου στο οποίο συνεργάζεται με την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, ενώ από την Αλβανία οι συμμετέχοντες εταίροι είναι οι Δήμοι Pustec και Kolonje.
Η αλλαγή λαμπτήρων είναι η πρώτη δράση του έργου που υλοποιείται από τον Δήμο Πρεσπών. Σύντομα θα ακολουθήσει αλλαγή των μη αποδοτικών δημοτικών φωτιστικών και η εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών για συμψηφισμό στα αντλιοστάσια ύδρευσης του Δήμου.
Το έργο NetMetering είναι μέρος του συνολικού σχεδιασμού του Δήμου Πρεσπών για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την με στόχευση τον μηδενισμό του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου. Έχει ολοκληρωθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των όλων των σχολείων, έχει ενταχθεί σε διασυνοριακό πρόγραμμα η μετατροπή του Δημαρχείου και του παιδικού σταθμού σε κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενώ ο Δήμος μέσα στο 2020 θα κάνει τα πρώτα του βήματα στο χώρο της ηλεκτροκίνησης εγκαθιστώντας σταθμό φόρτισης και προμηθευόμενος τα πρώτα ηλεκτροκίνητα οχήματα για τις ανάγκες του. «Στο επόμενο διάστημα σχεδιάζουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την ενεργειακή αποδοτικότητα του Δήμου σαν οργανισμού αλλά ελπίζουμε και γενικότερα της περιοχής μας τόσο σαν παραγωγική διαδικασία όσο και σαν κατανάλωση. Στόχος μας είναι να το πετύχουμε αυτό ενώ ταυτόχρονα θα μειώνουμε το οικονομικό κόστος του Δήμου αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ιδίως τις επιπτώσεις στα ευαίσθητα οικοσυστήματα των Πρεσπών» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης.

 

netmetering 1     netmetering 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Λαιμός Πρεσπών, 28 Νοεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης Συνάντησης (3rd NET METERING project Meeting) του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου έργου NET METERING στο πλαίσιο του Προγράμματος “Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”, που διοργάνωσε ο Δήμος Πρεσπών, την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, στο Δημαρχείο Πρεσπών.

Το έργο, με ακρωνύμιο NET METERING και πλήρη τίτλο: “Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών Σταθμών για Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο του Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών Λαμπτήρων με φωτιστικά LED”, έχει ως βασικό στόχο την υλοποίηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το καθεστώς λειτουργίας του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) σε κτίρια και υποδομές σε Ελλάδα και Αλβανία.

Ένα ακόμα όφελος από την υλοποίηση του έργου NET METERING, θα είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο χωρών και ιδιαίτερα από την Ελλάδα στην Αλβανία για το αντικείμενο της υιοθέτησης και υλοποίησης του Net Metering.

Στην 3η Συνάντηση του έργου NET METERING, εκτός από αντιπροσωπεία και συνεργάτες του Δήμου Πρεσπών, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών.

Δυστυχώς η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε χωρίς τους Αλβανούς Εταίρους και συνεργάτες μας λόγω των τραγικών γεγονότων στην γειτονική χώρα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 

PDF2  Διαβάστε το Δελτίο Τύπου με τις Φωτογραφίες

 

PDF2  Διακήρυξη 1/2019
 
PDF2  Περίληψη Διακήρυξης
 
PDF2  Μελέτη
 
WORD1  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
 
WORD1  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου Πρεσπών με επικεφαλής τον Δήμαρχο Πρεσπών, κ. Παναγιώτη Πασχαλίδη, στις εργασίες της 2 ης Συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου έργου ‘NET METERING’, που έλαβε χώρα την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018, στην πόλη Erseke της Αλβανίας.

PDF2   Δελτίο Τύπου

 

PDF2   Press Release

 

TOP