ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης Συνάντησης (3rd NET METERING project Meeting)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Λαιμός Πρεσπών, 28 Νοεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης Συνάντησης (3rd NET METERING project Meeting) του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου έργου NET METERING στο πλαίσιο του Προγράμματος “Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”, που διοργάνωσε ο Δήμος Πρεσπών, την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, στο Δημαρχείο Πρεσπών.

Το έργο, με ακρωνύμιο NET METERING και πλήρη τίτλο: “Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών Σταθμών για Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο του Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών Λαμπτήρων με φωτιστικά LED”, έχει ως βασικό στόχο την υλοποίηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το καθεστώς λειτουργίας του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) σε κτίρια και υποδομές σε Ελλάδα και Αλβανία.

Ένα ακόμα όφελος από την υλοποίηση του έργου NET METERING, θα είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο χωρών και ιδιαίτερα από την Ελλάδα στην Αλβανία για το αντικείμενο της υιοθέτησης και υλοποίησης του Net Metering.

Στην 3η Συνάντηση του έργου NET METERING, εκτός από αντιπροσωπεία και συνεργάτες του Δήμου Πρεσπών, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών.

Δυστυχώς η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε χωρίς τους Αλβανούς Εταίρους και συνεργάτες μας λόγω των τραγικών γεγονότων στην γειτονική χώρα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 

PDF2  Διαβάστε το Δελτίο Τύπου με τις Φωτογραφίες
TOP