ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2021. Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων της Πράξης NET METERING"

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2021 

 

PDF 5            ΑΠΟΦΑΣΗ

 

PDF 5            Περίληψη: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής της προμήθειας

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

PDF 5            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Φ1-ΣΧΕΔΙΑ

 

PDF 5            ΔΕΔΔΥΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΨΑΡΑΔΩΝ

 

PDF 5            ΔΕΔΔΥΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΛΑΤΕΟΣ

 

WORD1         ΤΕΥΔ 

 

WORD1         ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

WORD1         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

TOP