SMARTWATERSAVE 1

Επιτυχημένο το τελικό Συνέδριο SmartWaterSave

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Επιτυχημένο το τελικό Συνέδριο SmartWaterSave

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022, το Τελικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου SmartWaterSave, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων “Λάζαρος Ναλπαντίδης” στο Δημαρχείο Πρεσπών, στο Λαιμό.

Στόχος της Εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και της σημασίας του έργου με πλήρη τίτλο: «SmartWaterSave-Ανάπτυξη συστήματος αισθητήρων για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και τη μείωση διαρροών σε δημοτικά συστήματα ύδρευσης (A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks)», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα –  Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».

Το έργο SmartWaterSave, κύριο αντικείμενο του οποίου αποτέλεσε για το Δήμο Πρεσπών, η αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης σε αγροτικές περιοχές με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στην περιοχή του Δήμου,  ολοκληρώνεται επιτυχώς στις 31 Ιουλίου 2022 και υλοποιείται από τον Δήμο Πρεσπών (Επικεφαλής Εταίρος και συντονιστής όλου του έργου), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης της πόλης Resen και το Πανεπιστήμιο Κυρίλλου και Μεθοδίου των Σκοπίων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν δεκάδες στελέχη ΟΤΑ Α και Β’ βαθμού καθώς και επιστήμονες μηχανικοί και από τις δυο χώρες. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους των φορέων του έργου αλλά και εξειδικευμένους επιστήμονες και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο, οι δράσεις και τα αποτελέσματα και στις δύο περιοχές ενδιαφέροντος του έργου, δηλαδή στην περιοχή του Δήμου Πρεσπών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή του Resen στη γειτονική χώρα ενώ έγινε και αναλυτική συζήτηση για τα συμπεράσματα της δράσης. 

Το Τελικό Συνέδριο του έργου ξεκίνησε με σύντομους χαιρετισμούς από τον Δήμαρχο Πρεσπών, κ. Παναγιώτη Πασχαλίδη, τον Καθηγητή Παναγιώτη Πρίνο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., τον Γενικό Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης της πόλης Resen, κ. Marcel Rusu, ενώ αναγνώστηκε χαιρετισμός της βουλευτού Φλώρινας κας Πέτης Πέρκα. 

Στη συνέχεια, έγινε και μια σύντομη παρουσίαση του έργου SmartWaterSave από τον κ. Θάνο Παπότη, από την εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (σύμβουλος διαχείρισης του Δ.Πρεσπών στο συγκεκριμένο έργο) ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πρεσπών, Δρ. Μιχάλης Πετράκος, αναφέρθηκε εκτενώς στην προσέγγιση του SmartWaterSave ως προς το πρόβλημα της αποδοτικής και  αποτελεσματικής υδροδότησης στο Δήμο Πρεσπών, επιχειρηματολογώντας κυρίως για την οικονομική αποδοτικότητα της ολοκληρωμένης προσέγγισης (επιστημονική ανάλυση, εντοπισμός προβλημάτων, αναβάθμιση εξοπλισμού και τοπικές επιδιορθώσεις, παρακολούθηση) του έργου που παραδίδει αναβαθμισμένα δίκτυα σε 5 χωριά του Δήμου με κόστος κοντά στο 1/10 του κόστους αντικατάστασης.   

Η πρώτη ενότητα του Τελικού Συνεδρίου ολοκληρώθηκε με την αναλυτική παρουσίαση από τον Καθηγητή Gorjan Nadzinski (από το Πανεπιστήμιο Κυρίλλου και Μεθοδίου στα Σκόπια) των αποτελεσμάτων του έργου, τις θετικές επιδράσεις και τα οφέλη για τον Δήμο Resen.

Με την έναρξη της δεύτερης ενότητας της εκδήλωσης, έγινε εκτενής παρουσίαση, από τον Καθηγητή Παναγιώτη Πρίνο και την Δρ. Παναγιώτα Γαλιατσάτου (από το Α.Π.Θ.), της χαρτογράφησης και προσομοίωσης των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Πρεσπών, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου, όπως επίσης και της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης για την εξοικονόμηση ύδατος και τη μείωση διαρροών στην περιοχή του Δήμου. 

Ακολούθως, ο κ. Δημήτρης Κουβάς (από την εταιρία SCIENTACT A.E.) αναφέρθηκε στα τηλεμετρικά δίκτυα ποσοτικών & ποιοτικών παραμέτρων υδάτων όπως αυτά υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. 

Η δεύτερη ενότητα του Τελικού Συνεδρίου ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Θανάση Βαχαρίδη (από την εταιρία OLYMPIOS Α.Ε.) ο οποίος παρουσίασε στους συμμετέχοντες αναλυτικά στοιχεία του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού και εξασφάλισης επάρκειας  του δικτύου ύδρευσης Δήμου Πρεσπών».

Το Τελικό Συνέδριο του έργου SmartWaterSave, το οποίο ουσιαστικά σηματοδότησε και την ολοκλήρωση όλου του έργου, ‘έκλεισε’ με μια ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες ως προς τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης, με ειδική αναφορά στις ωφέλειες και στα προβλήματα που έλυσε το έργο στο Δήμο Πρεσπών, όπως η χαρτογράφηση και προσομοίωση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου, η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης για την εξοικονόμηση ύδατος και τρόποι αντιμετώπισης & μείωσης του μη τιμολογούμενου νερού.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω εταιρείες για την συμβολή τους στην πραγματοποίηση του τελικού συνεδρίου SmartWaterSave

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Πρόγραμμα Τελικού συνεδρίου SmartWaterSave

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Πρόγραμμα Τελικού συνεδρίου SmartWaterSave

­
­
­
­
­
­
­

Ο Δήμος Πρεσπών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν στο ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του έργου SmartWaterSave, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 (ώρες: 10.45 – 14.15*) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στο Δημαρχείο Πρεσπών, στο Λαιμό.

Βασικός σκοπός του συνεδρίου, θα είναι η παρουσίαση της διαχείρισης των προβλημάτων ύδρευσης ορεινών οικισμών με την προσέγγιση του SmartWaterSave, και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την  παρουσίαση των προβλημάτων, των επιστημονικών και τεχνικών λύσεων που εφαρμόστηκαν, των ωφελειών για έναν μικρό Δήμο της υπαίθρου όπως ο Δήμος Πρεσπών,(πχ. η χαρτογράφηση και προσομοίωση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου, η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης για την εξοικονόμηση ύδατος και την αντιμετώπιση & μείωση διαρροών, κ.α.)

Επίσης, θα  γίνει επίδειξη του πιλοτικού έργου (τηλεμετρία) του Δήμου Πρεσπών στο έργο SmartWaterSave. Αντιστοίχως, θα παρουσιαστούν οι δράσεις και τα αποτελέσματα της προσέγγισης SmartWaterSave, όπως εφαρμόστηκεστον Δήμο του Resen, της Βόρειας Μακεδονίας. 

Τέλος, θα αναλυθούν από έμπειρους επιστήμονες και ειδικούς επιχειρηματίες του χώρου, χρήσιμα ζητήματα, όπως: εξοικονόμηση νερού, διαρροές, τηλεμετρία, διαθέσιμες έξυπνες τεχνολογικές λύσεις, έξυπνα υδρόμετρα, κλπ.

Το έργο SmartWaterSave, με πλήρη τίτλο: «Ανάπτυξη συστήματος αισθητήρων για την παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, και τη μείωση διαρροών σε δημοτικά συστήματα ύδρευσης (A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks)», συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα –  Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».

Στο έργο, εκτός από τον Δήμο Πρεσπών, που αποτελεί τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου, συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς από τις 2 χώρες: 

  • το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
  • η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Resen (Public Communal Enterprise "Proleter" – Resen) 
  • το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και τεχνολογιών πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Κυρίλλου και Μεθοδίου στα Σκόπια (Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies of Ss Cyril and Methodius University in Skopje).

*Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα-μπουφέ στον προαύλειο χώρο του Δημαρχείου Πρεσπών.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω εταιρείες για την συμβολή τους στην πραγματοποίηση του τελικού συνεδρίου SmartWaterSave

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Τελικό συνέδριο SmartWaterSave

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Τελικό Συνέδριο SmartWaterSave

­
­
­
­
­

Ο Δήμος Πρεσπών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν το ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του έργου SmartWaterSave, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στο Δημαρχείο Πρεσπών, στο Λαιμό.

Βασικός σκοπός του συνεδρίου, θα είναι η παρουσίαση της διαχείρισης των προβλημάτων ύδρευσης ορεινών οικισμών με την προσέγγιση του SmartWaterSave, και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την  παρουσίαση των προβλημάτων, των επιστημονικών και τεχνικών λύσεων που εφαρμόστηκαν, των ωφελειών για έναν μικρό Δήμο της υπαίθρου όπως ο Δήμος Πρεσπών,(πχ. η χαρτογράφηση και προσομοίωση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου, η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης για την εξοικονόμηση ύδατος και την αντιμετώπιση & μείωση διαρροών, κ.α.)

Επίσης, θα  γίνει επίδειξη του πιλοτικού έργου (τηλεμετρία) του Δήμου Πρεσπών στο έργο SmartWaterSave. Αντιστοίχως, θα παρουσιαστούν οι δράσεις και τα αποτελέσματα της προσέγγισης SmartWaterSave, όπως εφαρμόστηκεστον Δήμο του Resen, της Βόρειας Μακεδονίας. 

Τέλος, θα αναλυθούν από έμπειρους επιστήμονες και ειδικούς επιχειρηματίες του χώρου, χρήσιμα ζητήματα, όπως: εξοικονόμηση νερού, διαρροές, τηλεμετρία, διαθέσιμες έξυπνες τεχνολογικές λύσεις, έξυπνα υδρόμετρα, κλπ.

Το έργο SmartWaterSave, με πλήρη τίτλο: «Ανάπτυξη συστήματος αισθητήρων για την παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, και τη μείωση διαρροών σε δημοτικά συστήματα ύδρευσης (A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks)», συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα –  Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».

Στο έργο, εκτός από τον Δήμο Πρεσπών, που αποτελεί τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου, συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς από τις 2 χώρες: 

  • το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
  • η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Resen (Public Communal Enterprise "Proleter" – Resen) 
  • το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και τεχνολογιών πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Κυρίλλου και Μεθοδίου στα Σκόπια (Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies of Ss Cyril and Methodius University in Skopje).

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω εταιρείες για την συμβολή τους στην πραγματοποίηση του τελικού συνεδρίου SmartWaterSave

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Τελικό συνέδριο SmartWaterSave - Πρόσκληση

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Τελικό συνέδριο SmartWaterSave

­
­
­
­
­
­
­

Πρόσκληση

­

Ο Δήμος Πρεσπών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν στο ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του έργου SmartWaterSave, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 (ώρες: 10.45 – 14.15*) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στο Δημαρχείο Πρεσπών, στο Λαιμό.

Βασικός σκοπός του συνεδρίου, θα είναι η παρουσίαση της διαχείρισης των προβλημάτων ύδρευσης ορεινών οικισμών με την προσέγγιση του SmartWaterSave, και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την  παρουσίαση των προβλημάτων, των επιστημονικών και τεχνικών λύσεων που εφαρμόστηκαν, των ωφελειών για έναν μικρό Δήμο της υπαίθρου όπως ο Δήμος Πρεσπών,(πχ. η χαρτογράφηση και προσομοίωση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου, η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης για την εξοικονόμηση ύδατος και την αντιμετώπιση & μείωση διαρροών, κ.α.)

Επίσης, θα  γίνει επίδειξη του πιλοτικού έργου (τηλεμετρία) του Δήμου Πρεσπών στο έργο SmartWaterSave. Αντιστοίχως, θα παρουσιαστούν οι δράσεις και τα αποτελέσματα της προσέγγισης SmartWaterSave, όπως εφαρμόστηκεστον Δήμο του Resen, της Βόρειας Μακεδονίας. 

Τέλος, θα αναλυθούν από έμπειρους επιστήμονες και ειδικούς επιχειρηματίες του χώρου, χρήσιμα ζητήματα, όπως: εξοικονόμηση νερού, διαρροές, τηλεμετρία, διαθέσιμες έξυπνες τεχνολογικές λύσεις, έξυπνα υδρόμετρα, κλπ.

Το έργο SmartWaterSave, με πλήρη τίτλο: «Ανάπτυξη συστήματος αισθητήρων για την παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, και τη μείωση διαρροών σε δημοτικά συστήματα ύδρευσης (A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks)», συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα –  Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».

Στο έργο, εκτός από τον Δήμο Πρεσπών, που αποτελεί τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου, συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς από τις 2 χώρες: 

  • το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
  • η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Resen (Public Communal Enterprise "Proleter" – Resen) 
  • το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και τεχνολογιών πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Κυρίλλου και Μεθοδίου στα Σκόπια (Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies of Ss Cyril and Methodius University in Skopje).

*Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα-μπουφέ στον προαύλειο χώρο του Δημαρχείου Πρεσπών.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω εταιρείες για την συμβολή τους στην πραγματοποίηση του τελικού συνεδρίου SmartWaterSave

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού διαχείρισης δικτύων ύδρευσης της πράξης SMARTWATERSAVE», Συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ  (105.000,00 €) με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

PDF 5        Περίληψη Διακήρυξης 2/2021

 

PDF 5        Διακήρυξη 2/2021

 

PDF 5        Έγκριση Οικονομικής Επιτροπής

 

WORD1        Πίνακες Συμμόρφωσης Διαγωνισμού

 

WORD1        ΤΕΥΔ

 

WORD1        Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

PDF2  Διαβάστε τo Δελτίο Τύπου
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Kick-Off Meeting SmartWaterSave

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Εναρκτήριας Συνάντησης (Kick-Off Meeting) του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου έργου ‘SmartWaterSave’ στο πλαίσιο του Προγράμματος “Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – πΓΔΜ 2014-2020”, που διοργάνωσε ο Δήμος Πρεσπών, την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, στο Δημαρχείο Πρεσπών.

 

PDF2    Δελτίο Τύπου
 
 
 
 
 
 

Την Εναρκτήρια Συνάντηση (Kick-Off Meeting) του έργου ‘SmartWaterSave’ στο πλαίσιο του Προγράμματος “Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014-2020” θα διοργανώσει ο Δήμος Πρεσπών, την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, στο Δημαρχείο Πρεσπών.


 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

PDF2  Δελτίο Τύπου Ελληνικά

 

PDF2  Δελτίο Τύπου Αγγλικά (Press Release)

 

PDF2  Το πρόγραμμα της Συνάντησης (Kick-Off Project Meeting INVITATION and AGENDA)

TOP