Ο Δήμος Πρεσπών, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου «GREENPOINT-MOB», υπέγραψε με την εταιρία «EUROCAR HELLAS IKE» σύμβαση για την προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάμπινου ( Double Cab ) ημιφορτηγού οχήματος τύπου PICKUP 4x4

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Πρεσπών, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου «GREENPOINT-MOB», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG – IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 υπέγραψε με την εταιρία «EUROCAR HELLAS IKE» σύμβαση για την προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάμπινου ( Double Cab ) ημιφορτηγού οχήματος τύπου PICKUP 4x4 αξίας 27.661,29€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) – Παραδοτέο D 4.2.2. 
Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης-ανακύκλωσης των απορριμμάτων .................
 
PDF 5     ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
greenPointMob 17 12 2019
TOP