Προκηρύχτηκε ο Ανοικτός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων πόσιμου νερού Δήμου Πρεσπών», με ποσό 348.514,40 € με ΦΠΑ και χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Προκηρύχτηκε ο

Ανοικτός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων πόσιμου νερού Δήμου Πρεσπών», με  ποσό  348.514,40 € με ΦΠΑ και χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2023

PDF 5            Απόφαση 4/2023 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπή

PDF 5            Μελέτη

PDF 5           (ΕΕΕΣ) / (ΤΕΥΔ)

 WORD1          Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

XML          espd-request-v2.xml

 

 

TOP