ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

PDF 5            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 - 2023

PDF 5            Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

WORD1         Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου

TOP