Αντιδήμαρχοι Δήμου Πρεσπών

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ email
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  2385351300 6940737671  stergiougio[at]gmail.com
ΤΡΑΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2385351300 6946349541 aggelostrasias[at]hotmail.com
ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2385351300 6938532938 kwnmanou[at]gmail.com

Σημείωση: Σας παρακαλούμε, για λόγους "anti-spam", να αντικαταστήσετε το [at] με το @, για να στείλετε e-mail

 

PDF 5      Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχου κ. Στεργίου Γεώργιου
 
 
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 302/2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
 
Α.  Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Πρεσπών, με θητεία ενός έτους και τεσσάρων μηνών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 01-09-2019 μέχρι 31-12-2020, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:
 
1.  Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαδόπουλο Χρήστο, του Αχιλλέα και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην και κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
 1. Εποπτεία Πολιτικής Προστασίας.
 2. Εποπτεία Γεωργικών – κτηνοτροφικών – Δασικών Θεμάτων και Αλιείας.
 3. Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.
 4. Πολιτιστικών – Αθλητικών εκδηλώσεων.
 5. Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 6. Κοινωνικής υπηρεσίας και αλληλεγγύης.
 7. Εποπτεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης – Χώρων Πρασίνου - Φωτισμού Οδών Πλατειών (Φ.Ο.Π.) – Παιδικών Χαρών – Αθλητικών Χώρων – ΕΕΛ – Σχολικών Μονάδων
 8. Την ομαλή αποκομιδή των απορριμμάτων και καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων.
 9. Τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου εντός και εκτός των οικισμών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
 10. Την εποπτεία οδικού δικτύου και ομαλής λειτουργίας των συγκοινωνιών.
 11. Την εποπτεία επί θεμάτων υγείας – πρόνοιας.
 12. Την ευθύνη καλής διαχείρισης των δημοσίων – δημοτικών και κοινοχρήστων εκτάσεων.
 13. Την ευθύνη και έλεγχο των χώρων διάθεσης τοπικών προϊόντων από παραγωγούς ή μικροπωλητές,

για τις Κοινότητες, Λαιμού, Ψαράδων, Βροντερού, Αγίου Αχιλλείου, Αγίου Γερμανού, Πλατέος, Καλλιθέας, Λευκώνας, Καρυών Μικρολίμνης.

 
 
2. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τράσια Άγγελο, του Αχιλλέα και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην και κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
 1. Εποπτεία Πολιτικής Προστασίας.
 2. Εποπτεία Γεωργικών – κτηνοτροφικών – Δασικών Θεμάτων και Αλιείας.
 3. Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.
 4. Πολιτιστικών – Αθλητικών εκδηλώσεων.
 5. Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 6. Κοινωνικής υπηρεσίας και αλληλεγγύης.
 7. Εποπτεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης – Χώρων Πρασίνου - Φωτισμού Οδών Πλατειών (Φ.Ο.Π.) – Παιδικών Χαρών – Αθλητικών Χώρων – ΕΕΛ – Σχολικών Μονάδων
 8. Την ομαλή αποκομιδή των απορριμμάτων και καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων.
 9. Τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου εντός και εκτός των οικισμών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
 10. Την εποπτεία οδικού δικτύου και ομαλής λειτουργίας των συγκοινωνιών.
 11. Την εποπτεία επί θεμάτων υγείας – πρόνοιας.
 12. Την ευθύνη καλής διαχείρισης των δημοσίων – δημοτικών και κοινοχρήστων εκτάσεων.
 13. Την ευθύνη και έλεγχο των χώρων διάθεσης τοπικών προϊόντων από παραγωγούς ή μικροπωλητές,
για τις Κοινότητες Κρυσταλλοπηγής, Βατοχωρίου, Κώττα, Πισοδερίου, Ανταρτικού και Πρασίνου.
 
 
 
PDF 5      Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχου κ. Μανούρη Κωνσταντίνου
 
 
TOP