Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

 

Δήμαρχος  Πασχαλίδης Παναγιώτης

 

PDF2   Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης 2014

PDF2   Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης 2015

PDF2   Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης 2016

PDF2   Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης 2017

PDF2   Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης 2018

PDF2   Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης 2019

PDF2   Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης 2020

PDF2   Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης 2021

PDF2   Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης 2022


 

TOP