ΣΟΧ 1-2021. Η Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πρεσπών ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 6/7/2021

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2021

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2021

 

WORD1         ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: ΤΡΙΤΗ  06-07-2021 κατατεθειμένες με αριθμό πρωτοκόλλου στην υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πρεσπών.

 

 

 

TOP