ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 - ΨΑΡΑΔΕΣ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι ο χρηματικός κατάλογος ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2017 για τις Τ.Κ. Ψαράδων & Μικρολίμνης, έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στους πίνακες ανακοίνωσης των εν λόγω Κοινοτήτων προς υποβολή ενστάσεων:

1. ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων ύδρευσης ορίζεται η 30/10/2020 και

2. ως ημερομηνία λήξης των τελών ύδρευσης - αποχέτευσης έτους 2017 ορίζεται η 31/12/2020

 

PDF 4  Ψαράδες 2017
 
PDF 4  Μικρολίμνη 2017
TOP