ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022. Λαιμού - Λευκώνας - Μηλιώνας - Πισοδερίου - Ψαράδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2022 για τα παρακάτω χωριά:

01. Δ.Κ. Λαιμού

02. Δ.Κ. Λευκώνας

03. Οικ. Μηλιώνας

04. Δ.Κ. Πισοδερίου

05. Δ.Κ. Ψαράδων

έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στους πίνακες  ανακοίνωσης της κάθε Κοινότητας αντίστοιχα, προς υποβολή ενστάσεων:

1. ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων  ύδρευσης, των παραπάνω χωριών, ορίζεται η  Παρασκευή 31 Μαΐου του 2024 

 

   PDF 5     Για να δείτε τους Χρηματικούς Καταλόγους Δ.Κ. Λαιμού

 

   PDF 5     Για να δείτε τους Χρηματικούς Καταλόγους Δ.Κ. Λευκώνας

 

   PDF 5     Για να δείτε τους Χρηματικούς Καταλόγους Οικ. Μηλιώνας

 

   PDF 5     Για να δείτε τους Χρηματικούς Καταλόγους Δ.Κ. Πισοδερίου

 

   PDF 5     Για να δείτε τους Χρηματικούς Καταλόγους Δ.Κ. Ψαράδων

 

 

TOP